ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Mai țineți minte Manifestul de la Băiculești? La peste 6 luni de la apariția documentului care a pus pe jar autoritățile din România, iată că autoarea revine cu partea a doua, după ce edilii din Băiculești sfidează o hotărâre judecătorească prin care sunt obligați să refacă un drum public.

Mai precis, la Simona Niculescu, autoarea Manifestului, la 19 noiembrie 2013, a "obținut PRIMA decizie la Contencios Administrativ (atașată) care obligă un consiliu local să facă ceea pentru ce a fost ales și plătit : "pârâtul Consiliul Local al com. Băiculești, pe care îl obligă să adopte în termen de 10 zile o hotărâre în care să prevadă MĂSURI URGENTE pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării.

Cu toate acestea, nici până pe 30 iunie 2014 Consiliul Local al comunei Băiculești nu a făcut nimic pentru a pune în practică hotărârea justiției, ajungându-se chiar la executare silită(cererea de încuviințare atașată). Mai mult, secretarul Primăriei Băiculești chiar a amenințat-o pe Simona Niculescu cu presiuni pentru a se muta din zonă.

În aceste condiții, de sfidare totală a legii, doamna Simona Niculescu a adresat un memoriu Prefectului Județului Argeș,  cerându-i  să verifice legalitatea actelor adoptate/emise de către administrația publică locală din Băiculești. În cazul în care nu se vor lua măsurile legale, Simona Niculescu își reafirmă intenția de a impune, prin instanță sau inițiativă legislativă, boicotarea financiară a autorităților: "Vă vom arăta cu toții că vă putem trata așa cum ne tratați dumneavoastră pe noi, precum cantitate neglijabilă. Vom tăia crengi, vom vărui pomi, vom tricota pulovere pentru sărmani, dar NU VĂ VOM MAI DA BANI. Voi impune acest drept al nostru, al cetățenilor României, prin inițiativă legislativă sau în instanță".

Iată textul Părții a doua a Manifestului de la Băiculești

Domnule Prefect,


Vă adresez azi o scrisoare deschisă ce va fi publicată și în presă, deoarece răbdarea mea -ca a multor români- este pe cale de a se isprăvi, și deoarece îmi sporesc șansele de a primi un răspuns util din partea dumneavoastră făcând publice problemele expuse.


Am decis după 30 de ani petrecuți în Paris-Franța să mă întorc pe plaiurile străbunilor mei. După câțiva ani petrecuți în capitală (locul meu de baștină), am decis să cumpăr un domeniu în județul pe care îl administrați, făcând și o investiție considerabilă, de peste 7 miliarde de lei vechi, devenind pe această cale argeșeancă împreună cu familia mea, deoarece ne-am stabilit domiciliul pe podișul getic. Am îmbogățit județul dumneavoastră cu o culă Brâncovenească, proiectată de un renumit arhitect bucureștean, ce este actualmente în stadiul de finisaje.


 Despre calitatea înaintașilor mei și legăturile noastre cu județul lăsat actualmente în paragină numit Argeș puteți afla mai multe din articolul de mai jos: http://www.curentul.ro/2014/index.php/2014021997028/Actualitate/Povestea-Simonei-Niculescu-nepoata-constructorului-cailor-ferate-imperiale-chineze.html


Pentru cazul în care nu ați avea răbdare să citiți tot articolul, vă reproduc un pasaj ce privește bunicul meu matern, originar din Pitești :


„Dumitru DUMITRIU, născut în 1890 în Argeș (Pitești), a inventat fotografia din avion. „Fotomitraliera” (fotografierea prin pasul elicei avionului) a fost numele invenției, brevetul a fost depus în 1935. Toate țările au plătit României drepturi pentru orice poză făcută de sus până prin anii 70′, când s-a inventat fotografia numerică. Detaliile se află la muzeul tehnic „Leonida” din capitală, alături de invențiile lui Henri Coandă și Nicolae Tesla.”


Am constatat cu stupoare practicând viața de zi cu zi a acestei mici comunități argeșene că membrii administrației publice locale din județul dumneavoastră, mai precis ai comunei Băiculești, nu dețin nici cele mai vagi și elementare cunoștințe despre îndatoririle ce le au față de cetățenii cărora le impun biruri peste biruri.


Pe 13 februarie 2013, după nenumărate convorbiri telefonice, am adresat o SOMAȚIE (atașată) primăriei Băiculești, prin care puneam în vedere obligația administrației publice să întrețină drumurile în stare tehnică corespunzătoare. La acea dată drumul era aproape impracticabil, utilajul pentru deszăpezire nu onora cu prezența decât extrem de rar drumul nostru.


Am fost nevoită să introduc o acțiune în instanță pentru a-mi vedea respectate drepturile garantate prin lege, Constituție și textele internaționale direct aplicabile în țara noastră. Am câștigat acest proces, pe data de 19 noiembrie 2013 am obținut PRIMA decizie la Contencios Administrativ (atașată) care obligă un consiliu local să facă ceea pentru ce a fost ales și plătit : “pârâtul Consiliul Local al com. Băiculești, pe care îl obligă să adopte în termen de 10 zile o hotărâre în care să prevadă MĂSURI URGENTE pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării.”


Urmare directă a neexecutării în termen legal a obligațiilor de reabilitare a drumului, după recentele fenomene meteorologice s-a produs pe domeniul nostru o importantă alunecare de teren, distrugând împrejmuirea și punând la pământ peste 40 de arbori adulți. Casa principală precum și restul gospodăriei sunt în pericol deoarece alunecarea produsă în partea inferioară a terenului se poate extinde în orice moment la partea superioară, terenul fiind în pantă destul de pronunțată.


Constatând indolența pârâților din administrație, am depus pe data de 11 iunie a.c. o notificare (atașată) la registratura primăriei Băiculești pentru a-mi putea vedea în sfârșit respectate drepturile garantate prin lege și Constituție și confirmate de către instanță. CU TOATE că instanța a pronunțat această decizie în NOIEMBRIE 2013, cu toate că administrația publică era datoare să execute DE BUNĂVOIE decizia instanței din ianuarie 2014, am fost nevoită să recurg la executarea silită a obligației Consiliului Local (cererea de încuviințare atașată). Precum bine cunoașteți probabil, CEDO a enunțat în nenumărate cauze că este abuziv să obligi un justițiabil care are o creanță asupra statului să recurgă la executarea silită pentru a vedea respectat dreptul său.


Aflu astăzi 30 iunie cu uimire de o hotărâre a Consiliului Local Băiculești prin care, gândindu-se mult și bine, se voinicește să efectueze reabilitarea drumului nostru „în regie proprie și cu utilajele din dotare”, fără nici cea mai mică urmă de proiect, așa, „ca la țară”. Mai distractivă însă este prevederea conform căreia „lucrările vor fi executate periodic în funcție de starea drumului și cu încadrarea în sumele alocate anual pentru întreținerea drumurilor comunale și locale”. În traducere liberă, DACĂ vor vrea, CÂND vor vrea, DACĂ vor avea cu ce.


Pentru a intra în posesia acestei HCL, am fost nevoită să cer telefonic în jurul orei 10,00 intervenția domnului Ionel VOICA, din cadrul serviciului juridic al Prefecturii Argeș, deoarece contactasem telefonic atât secretarul primăriei cât și primarul iar ambii refuzaseră să-mi pună la dispoziție hotărârea buclucașă pentru a o putea ataca. Numai după intervenția juristului Prefecturii secretarul a consimțit să-mi elibereze o copie după această hotărâre, dar amenințându-mă (de față cu doi martori) că voi avea mari probleme, care mă vor convinge să mă mut din zonă.


Domnul secretar al comunei, pe lângă faptul că nu știe în mod manifest să citească o hotărâre de instanță și ignoră cu desăvârșire prevederile legale, se comportă precum un interlop mărunt față de mine, cu toate că figurează cu Școala de Miliție la CV. Persoana care ar fi trebuit să cunoască legislația construcțiilor, domnul viceprimar Marian Anghel ce ocupă funcția de Arhitect-Șef a fost numit în această funcție deținând studii de electrician după CV-ul postat pe site-ul www.cjarges.ro, în total dispreț al legislației în vigoare. Incompetența totală de care dau dovadă angajații primăriei Băiculești nu este depășită decât de obrăznicia și agresivitatea pe care o etalează în raporturile cu justițiabilii. Dacă nu ar fi foarte tristă, m-ar amuza această situație.


Domnule Prefect, veți fi înțeles că vă cer să exercitați atribuțiunile conferite de art. 24-f și 26-2 ale legii nr. 340/2004, înainte de a purcede a ataca această „hotărâre” (atașată) cerând anularea ei, considerând că nu mai este util să pierd timpul cu personajele ce pretind să administreze comuna noastră dând dovadă de atâta incompetență. Sunteți dator să verificați legalitatea actelor adoptate/emise de către administrația publică locală. Mai sunteți DATOR să atacați acest act vădit nelegal. Dar înainte de a-l ataca puteți ȘI VEȚI solicita autorităților care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia. Veți înțelege că femeie fiind, mamă a trei copii, vă solicit în mod expres să mă scutiți de neajunsurile la care contactul cu membrii administrației publice locale mă expun.


La investitura în funcția dumneavoastră ați prestat următorul jurământ : Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bunăcredință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului Ageș. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”


Vă voi reproduce un articol din noul cod de procedură civilă :


„Art. 626


Rolul statului în executarea silită


Statul este obligat să asigure, prin agenții săi, executarea în mod prompt şi efectiv a hotărârilor judecătorești şi a altor titluri executorii, iar, în caz de refuz, cei vătămați au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit.”


Mă PUTEȚI proteja de acești lefegii cu comportament de infractori ȘI O VEȚI FACE. Nu vă cer protecția cum aș face-o cu un lord, un bărbat, vă atrag atenția asupra OBLIGAȚIEI pe care o aveți de a mă proteja de aceste pahiderme administrative. Vă veți îndeplini de bunăvoie sau forțat atribuțiunile legale.


Fiind cel mai la îndemână reprezentant al statului, vă sesizez așadar cu această ocazie și de o plângere oficială împotriva Consiliului Local Băiculești, a secretarului Serghie Ion dar și a domnului primar Niculaie Dragnea, ce s-a abținut cu grijă să convoace reuniunea sus-numitului consiliu în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a sentinței civile, ce a intervenit în cursul lunii ianuarie 2014.


Bine înțeles, voi cere în instanță despăgubirile aferente, având grijă să înștiințez vecinii mei consăteni de TOATE sumele ce se cheltuiesc aberant din cauza manifestei lipsă de înțelegere a prevederilor legale de care dau dovadă edilii bine-numitului Băiculești. Numai executarea silită (ce a început) va costa sume respectabile, pe care înțelegeți cred, nu voi accepta să fie plătite din banul public.


Și mai bine înțeles, voi aduce acest caz de incompetență și rea voință în atenția cetățenilor României, pe care membrii administrației publice, fie centrală sau locală, îi nesocotesc fățiș.


Revenind la titlul acestei epistole, vă asigur de disponibilitatea mea în a-mi convinge colegii de suferință -românii- să nu mai încurajeze astfel de comportamente ILICITE de-a dreptul , lipsindu-vă de banii din taxele și impozitele noastre. Curtea de Conturi publică an de an rapoarte cu sumele astronomice ce sunt furate de către administrație. Mai sus v-am exemplificat disprețul de care dau dovadă membri ai aceeași administrații față de obligațiile puse în sarcina lor de către lege ȘI de către instanță, ceea ce deja generează cheltuieli considerabile. Vă vom arăta cu toții că vă putem trata așa cum ne tratați dumneavoastră pe noi, precum cantitate neglijabilă. Vom tăia crengi, vom vărui pomi, vom tricota pulovere pentru sărmani, dar NU VĂ VOM MAI DA BANI. Voi impune acest drept al nostru, al cetățenilor României, prin inițiativă legislativă sau în instanță.


Așa cum trebuie să mă lupt prin instanțe domnule Prefect pentru a-mi vedea respectate drepturile GARANTATE, așa vă veți lupta și dumneavoastră membrii administrației publice pentru a obține banii de salarii pe care NOI vi le plătim -ÎNCĂ.


Vă mai adresez o scriere, numită „Gigantul cu picioarele de lut”. Am scris-o în speranța că dumneavoastră, ce reprezentați „STATUL”, vă veți aminti că ocupați funcțiile actuale doar din bunăvoința noastră, a cetățenilor acestei țări. Și mai ales ar trebui să vă amintiți că mașinăria greoaie -în spatele căreia vă ascundeți- cu care reușiți câteodată să ne excedați (nu să ne striviți) nu funcționează DECÂT prin acceptarea noastră, care vă susținem din puținul ce ne-a rămas.


În lumina prevederilor art. 16 alin. 2 din Constituția României “Nimeni nu este mai presus de lege”, administrația este prezumată a cunoaște și acționa cu respect față de legea națională și tratatele la care România este parte.


Vă îndemn așadar cu toată seriozitatea să analizați atent plângerea mea, să meditați asupra greșelilor inferiorilor dumneavoastră ierarhici și să cumpăniți cu grijă acțiunile dumneavoastră viitoare.


Aștept bine-înțeles din partea dumneavoastră, dincolo de un răspuns formal, o maximă diligență întru respectarea hotărârii judecătorești CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, pe care dumneavoastră, la oraș, ar trebui totuși să le cunoașteți și să le puteți impune funcționarilor mărunți din Băiculești ce dau dovadă de o sublimă indolență la adresa legilor noastre și a hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțele noastre.


Simona NICULESCU


Documente atasate

Cerere incuviintare

[gallery link="file" ids="45870,45869,45868,45867,45866,45865,45864,45862,45861,45860,45858,45857,45856"]

 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews