ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Pe 24 martie va avea loc inaugurarea Mausoleului Eroilor cu basorelieful Regelui Ferdinand I din Lipceni și bustul Regelui Ferdinand I din Rezina, două localități din Republica Moldova.

Cele două monumente au fost distruse în anii '40.
 
Iată comunicatul organizatorilor:

Bustul Regelui Ferdinand I din Rezina

Dintr-o scrisoare a Primăriei Rezina din 15 iulie 1936 aflăm detalii importante despre acest bust: domnule ministru, avem onoare a vă înainta, aici alăturat, în dublu exemplar proiectul soclului pentru monumentul comemorativ al Regelui Ferdinand I, ce se va ridica în orașul Rezina, sub auspiciile Căminului Cultural. Monumentul bust va fi așezat în piața din centrul orașului, aleasă de cămin și cedată de primărie.
 
Monumentul va fi executat de dl. sculptor Alexandru Plămădeală, iar soclul de domnia sa în colaborare cu dl. ing. Gh. Levițchi, ambii din Chișinău. Bustul va fi din bronz, iar soclul din beton preparat special, făcut în bloc monolit, cioplit ca piatra naturală. Totodată, cu onoare vă rugăm domnule ministru să binevoiți a ne restitui, odată cu aprobarea dvs și un exemplar al proiectului, spre a se începe cât mai urgent lucrările, în vederea desvelirii cât mai apropiate.  Mai cunoaștem și faptul că lucrările de instalare se planificau pentru toamna anului 1936, iar din grupul de inițiativă făceau parte generalul P. Cănciulescu – comandant al Corpului III Armată Chișinău, generalul I. Popovici, prefectul Constantin Roșca, colonelul Alex. Saidac, deputatul Victor Ojog, colonelul D. Panigianț, subrefectul Gr. Roșca și profesorul St. Ianceva. Acest Comitet de inițiativă era condus de către directorul gimnaziului și președintele Căminului Cultural – C. Sturza, secretarul Gheorghe Ifrim, casierul S. Plugaru, cenzorii R. Stremcovschi-Suceveanu (șeful vămii) și  Ev. Gârleanu. Calitatea de membri ai Căminului o dețineau și protoiereul A. Jușcov, preotul T. Petcu, preotul M. Tanov, profesorul L. Timuș, avocații Z. Grigoriu și I. Panighianț, doctorul V. Focșa, B. Antonovschi, I. Popovici, I. Popescu, învățătorul Gh. Bodiu, Toma Georgescu, Sebastian Trofin, Valentin Voinescu, I. Jaluba, comerciantul B. Milștein ș.a. 

La ședința Comisiei Monumentelor Publice din 28 august 1936, orele 16.00, sub președinția domnului Ion Minulescu, Inspector General al Artelor, s-a luat în discuție și s-a aprobat executarea Monumentului (bustului) Regelui Ferdinand I și așezarea lui în piața din centrul orașului.  Acest loc a fost ales de Căminul Cultural local (raport 69/1936) și cedat de Primăria orașului Rezina.

 La 28 iunie 1937, Gazeta Basarabiei anunța că: zilele acestea va avea loc solemnitatea desvelirei monumentului Regelui Ferdinand ridicat la Rezina. Bustul este așezat cu fața la Nistru în piața centrală a orașului. La solemnitate vor participa și mulți oaspeți din capitală, în frunte cu domnul Ion Inculeț, vicepreședintele consiliului de miniștri.  Dintr-un raport de activitate al Căminului Cultural „Nicolae Apostolopulo” din Saharna pe anul 1937, aflăm cu exactitate faptul că bustul Regelui Ferdinand I din Rezina a fost dezvelit la 27 septembrie același an. Vasile Bârcă, subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, născut pe meleagurile Rezinei, la Ignăței (02.I.1884-1949, București), fost deputat în Sfatul Țării, a participat la dezvelirea monumentului. 

La acest eveniment au participat o parte din membrii Căminului Cultural și fanfara școlii viticole din Saharna. În fața a 5000 de oameni și în prezența domnului Vasile Bârcă, subsecretar de stat la interne, s-a desfășurat solemnitatea dezvelirii monumentului Regelui Ferdinand I. Au ținut discursuri protopopul Caracicovschi, locotenent colonel Cilibia, în numele armatei și d. Stremcovschi, președintele comitetului pentru ridicarea monumentului. Tuturor le-a răspuns domnul ministru Bârcă spunând că toți sunt gata oricând a se jertfi pentru progresul neamului. Domnia sa face apoi un portret al Regelui Ferdinand, propunând la urmă trimiterea unei telegrame omagiale M. S. Regelui Carol al II-lea. Într-un final, vorbește și domnul Grigoriu, primarul orașului Rezina, luând în primire noul monument. 

În drum spre Rezina, ministrul Bârcă a fost întâmpinat de toate autoritățile civile și militare și de un numeros public, fiind primit cu pâine și sare. Imediat după sfințirea bustului, acesta menționa: prima datorie este să ne reculegem și să spunem că suntem oricând gata la orice jertfe pentru neam. Regele Ferdinand I a fost acela care având ca prim sfetnic pe Ion I. C. Brătianu a dat pământ țăranilor și votul obștesc. Numărul mare al celor veniți să participe la solemnitatea de azi este o dovadă a devotamentului și dragostei populației față de Tron și Dinastie. Apoi a dat citire telegramei transmise Regelui Carol al II-lea: inaugurând astăzi în orașul Rezina monumentul marelui și neuitatului Vostru părinte regele Ferdinand I, întregitorul de neam și dătător de pământ și drepturi, populația dela granița de răsărit a țării, prin mine, roagă respectuos pe Majestatea Voastră să primească expresiunea sentimentelor de adâncă supunere, nesfârșită dragoste și neclintit devotament pentru Țară și Dinastie [V. G. Bârcă].

Soarta acestui monument a fost la fel ca a celui din fața bisericii (monumentul eroilor). Numai că distrugerea lui a avut loc ceva mai devreme. Tăvălugul bolșevic venit peste Basarabia la 28 iunie 1940 și-a revărsat furia și asupra monumentului. Lucrarea „Basarabia dezrobită”, scrisă în 1942, parțial a consemnat crimele comuniștilor săvârșite în Basarabia timp de un an (28 iunie 1940 – iulie 1941). Astfel, se mărturisește faptul că bustul Regelui Ferdinand I a fost aruncat în Nistru la 28 iunie 1940 de evreii in Rezina.

Monumentul a fost restabilit pe parcursul anului 2017, la inițiativa avocatului Rusanovschi Iulian. Bronzul a fost executat de către sculptorul Veaceslav Jiglițchi, iar piatra  de meșterul popular Vladislav Lozan din Cosăuți, R. Moldova.

Mausoleul Eroilor cu basorelieful Regelui Ferdinand I din Lipceni a fost ridicat la inițiativa directorului școlii primare din Lipceni – domnul Ilie Guja, sprijinit fiind de mai mulți români în frunte cu notarul Ilie Costin, Ion Castravăț ș.a. Acest monument în formă de obelisc era încununat cu un vultur din bronz, iar pa latura din față era placat un basorelief din piatră cu chipul Regelui Ferdinand, crucea Armatei Române și numele eroilor din Lipceni căzuți în război.

Dezvelirea monumentului a avut loc la începutul lunii septembrie 1937, concomitent cu sfințirea localului școlii și a pavilionului național. La eveniment au asistat reprezentanții autorităților locale, mai mulți intelectuali și câteva mii de țărani veniți din satele învecinate.  Monumentul a fost distrus odată cu  ocuparea Basarabiei de către Imperiul Sovietic.
 
Monumentul a fost instalat în curtea primăriei.
 
Programul evenimentelor: 
 
PRIMĂRIA LIPCENI (Sâmbătă, 24 martie 2018)

10.00 - 11.10 – Inaugurarea Mausoleului din Lipceni.
10.00 – 10.20 – Dezvelirea și Sfințirea monumentului;
Luări de cuvânt:
10.20 – 10.25 – Primarul satului Lipceni, Aurel Pleșco.
10.25 – 10.30 -  Ministrul Apărării Naționale  - Eugen Sturza
10.30 – 10.35 -  Principele Radu Duda al României.
10.35 – 10.40 -  Reprezentantul clerului
10.40 – 10.45 – Daniel Ioniță – Ambasadorul României la Chișinău.
10.45 – 10.50 – Cristi Ladaniuc -  reprezentantul Armatei Române la Chișinău.
10.50 – 10.55 – Rusanovschi Iulian
Înmânarea diplomei Casei Regale – domnului primar Aurel Pleșco.
11.00 – 11.10 – Depuneri de flori si poză de grup.
Plecarea spre Rezina (20 km, dintre care 10 km drum de țară).

PRIMĂRIA REZINA (Sâmbătă, 24 martie 2018)

Inaugurarea Monumentului Regele Ferdinand I din Rezina:
14.00 – 14.30:
Intonarea Imnului de Stat al R. Moldova;
Intonarea Imnului Deșteaptă-te Române;
Intonarea Imnului Regal;
Dezvelirea solemnă a bustului Regelui Ferdinand I;
Oficierea slujbei de sfințire a Monumentului;

14.30 – 15.00 -  Luări de cuvânt:
Primarul or. Rezina - Simion Tatarov;
Adrian Candu – Presedintele Parlamentului de la Chișinău - ?
Ministrul Apărării Naționale  - Eugen Sturza
Principele Radu Duda al României;
Daniel Ioniță – Ambasadorul României la Chișinău;
Preot prof. universitar Mircea Bejenaru din Suceava;
Avocatul Rusanovschi Iulian.

15.00 – 15.10
Înmânarea diplomelor pentru organizatori;
Depunere de flori, poză de grup.