Curtea Constituțională din Republica Moldova a decis, luni, că proiectul de modificare a Constituției care prevede în textul Legii supreme integrarea europeană ca orientare strategică a țării poate fi adoptat de către Parlament, relatează site-ul Radio Chișinău.

„Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției poate fi adoptat după cel puțin șase luni de la data prezentării inițiativei de modificare a Constituției. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova", a anunțat Curtea Constituțională.

Autorii inițiativei, deputații din coaliția majoritară de guvernământ, au propus modificarea a două articole din Constituție.

Astfel, articolul 1 (al.3) din Constituție poate fi înlocuit cu: „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, orientat spre spațiul valoric european în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate".

Totodată, se propune introducerea unui nou articol 8, după cum urmează: „(1) Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării. (2) Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabilește de Parlament prin lege organică".

Președintele moldovean Igor Dodon s-a declarat nemulțumit de avizul pozitiv dat, luni, de Curtea Constituțională proiectului de lege privind introducerea în Constituție a precizării referitoare la integrarea europeană ca orientare strategică a țării, relatează site-ul deschide.md.

„Decizia de astăzi a Curții Constituționale confirmă încă o dată faptul că această instituție nu este la straja Constituției, ci a intereselor guvernării. CCM a dat aviz pozitiv introducerii obiectivului de integrare europeană în Constituție, chiar dacă art. 5 din Legea Supremă <<Democrația și pluralismul politic>>, în alin 2. prevede că <<nicio ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului>>. Integrarea europeană este viziunea partidului de guvernare și nu poate fi impusă ca ideologie oficială a statului în Constituție. Mai mult ca atât, CC a neglijat totalmente și art. 2 din Legea Supremă <<Suveranitatea și puterea de stat>>, care, în alin. 2, prevede: <<Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului>>. În cazul de față, partidul de guvernământ încearcă să folosească puterea în numele interesului propriu", a spus Dodon.

Dodon s-a pronunțat pentru organizarea unui referendum în această privință.

„Numai poporul este în drept să decidă în chestiuni atât de importante cum ar fi introducerea integrării europene ca normă în Constituție. De menționat că această inițiativă, conform legislației, poate fi votată doar după 6 luni și voi face tot posibilul să nu se ajungă la adoptarea acesteia de către Parlament de legislatura actuală", a mai spus președintele Republicii Moldova.

În schimb, președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu, a salutat avizul Curții Constituționale. 

„Singurul model prin care credem noi că se poate dezvolta rapid și calitativ Moldova este modelul Uniunii Europene. Includerea în Constituție a obiectivului de integrare europeană garantează un sistem democratic și cu șanse egale de succes pentru fiecare cetățean", a spus Candu.

În același timp, deputații propun completarea preambulului Constituției cu următorul aliniat: "Respectând aspirațiile de integrare europeană a țării și promovând orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european".

Republica Moldova are un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană din 2014.