ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Recent, la Geneva s-au încheiat lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, eveniment care a pregătit Marele Sinod Ortodox din luna iunie a acestui an.

La finalul lucrărilor au fost adoptate proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sinod, care apoi au fost supuse spre aprobarea Soborurilor locale ale Bisericilor Ortodoxe.

La 2-3 februarie, Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a afirmat că "proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sinod nu contravin curățeniei Credinței Ortodoxe și nu se îndepărtează de tradiția canonică a Bisericii".

Un grup de preoți din cuprinsul Mitropoliei Moldovei (Patriarhia Rusă) i-a scris ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului, anunțându-l că "poporul drept-credincios nu primește hotărîrile Soborului".

Acest grup de preoți afirmă că viitorul Sinod "adoptă indirect" și "consolidează pozițiile panereziei ecumeniste intercreștine și interreligioase". În documentul postat pe siteul juriștilor ortodocși din Moldova se subliniază o serie de contradicții din documentul adoptat la Geneva.

"Astfel, la articolul 1 proclamă conștiința de sine bisericească a Bisericii Ortodoxe, considerând-o – foarte corect – ”Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”. Însă, la articolul 6 prezintă o formulare care vine în contradicție cu articolul de mai sus (1). Se menționează în acest sens, că ”Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a celorlalte biserici și confesiuni creștine care nu se află în comuniune cu aceasta”.
Aici se pune următoarea întrebare teologică cât se poate de îndreptățită: Dacă Biserica este ”UNA”, potrivit Simbolului de Credință și a conștiinței de sine a Bisericii Ortodoxe (Art. 1), atunci cum de se vorbește despre alte Biserici Creștine? Este evident că aceste alte Biserici sunt eterodoxe", afirmă Dimitrios Tselenghidis, profesor  profesor emerit al Universității Aristoteliene din Tesalonic, facultatea de teologie.

Un alt punct este legat de unitatea Bisericii.

"La același articol (6) există și o a doua contradicție teologică gravă. La începutul acestui articol se menționează următorul lucru: ”Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea acesteia este cu neputință de zdruncinat”. Însă la sfârșitul aceluiași articol se scrie că Biserica Ortodoxă, prin participarea ei la Mișcarea Ecumenică, are ca ”scop cert pregătirea căii care duce către unitate”.
Aici se pune întrebarea: De vreme ce unitatea Bisericii este un dat, atunci ce fel de unitate se mai caută în cadrul Mișcării Ecumenice?".

Alt treilea punct criticat este textul "TAINA CĂSĂTORIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA”, în care se vorbește despre căsătoria dintre ortodocși și eterodocși.

"La articolul 5.a, se menționează: ”căsătoria dintre ortodocși și eterodocși este oprită potrivit acriviei canonice, neputând fi binecuvântată (canonul 72 al Sinodului 5-6 Trulan), dar poate fi binecuvântată prin pogorământ și din iubire de oameni, cu condiția clară ca pruncii ce rezultă din această căsătorie să se dorească (de către părinți) a fi botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă”.
Aici, condiția clară ca „pruncii ce rezultă din această căsătorie să se dorească a fi botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă” vine în contradicție cu validarea teologică a căsătoriei ca Taină a Bisericii Ortodoxe și acest lucru, pentru că apare nașterea de prunci – în legătură cu botezarea pruncilor în Biserica Ortodoxă – care ar consfinți sacralitatea căsătoriilor mixte, lucru interzis în mod clar de anumite canoane ale Sinoadelor Ecumenice (72 al Sinodului 5-6 Ecumenic). Cu alte cuvinte, un sinod neecumenic, așa cum este Sfântul și Marele Sinod ce urmează a se întruni, relativizează o hotărâre clară a unui Sinod Ecumenic. Iar acest lucru este inadmisibil.
Și încă ceva. Și dacă din nunta săvârșită în Biserica Ortodoxă nu rezultă prunci, această căsătorie este validată teologic în virtutea intenției soțului eterodox de a-și fi integrat eventualii copii în Biserica Ortodoxă?
În consecință, din punct de vedere teologic, paragraful 5.a trebuie eliminat", afirmă clericii moldoveni.

Grupul preoților semnatari îi cere ÎPS Vladimir să-și retragă votul de acceptare a primelor trei puncte din rezoluția finală a Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016. De asemenea, ei doresc "să fie revizuite textele proiectelor de documente pentru Sfîntul și Marele Sinod în vederea condamnării panereziei ecumenismului intercreștin și interreligios cu toate manifestările sale".