Patriarhul Daniel s-a întâlnit sâmbătă cu participanții la Forumul Românilor de Pretutindeni (FRP), alcătuit din peste 100 de persoane din diaspora și comunitățile istorice românești. În context, Patriarhul României a reafirmat preocuparea constantă a Bisericii pentru românii din afara granițelor țării, subliniind că Patriarhia Română „a promovat și va continua să promoveze acele activități care contribuie la afirmarea identității culturale și spirituale, precum și a dreptului la educație în limba română, a românilor din afara granițelor României”. În acest sens, este important de menționat activitatea eparhiilor și parohiilor B.O.R. din străinătate, care pun accent „atât pe educația religioasă a tinerilor în contextul comunităților din care aceștia provin, precum și pe găsirea unor soluții adecvate, în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integrativă”, informează Agenția de Știri Basilica.

„Prin această preocupare constantă a Bisericii Ortodoxe Române pentru păstrarea identității  spirituale de limbă și neam, se păstrează și se cultivă în sufletul tinerei generații comuniunea cu România și cu poporul român, completând în mod benefic eforturile autorităților Statului Român făcute prin politici sociale și economice, în direcția revenirii multor români din străinătate, indiferent de vârstă, în România”, le-a transmis Patriarhul Daniel participanților la Forumul Românilor de Pretutindeni, cărora le-a dăruit, la finalul vizitei, cărți și CD-uri despre Palatul Patriarhiei și despre Catedrala Mântuirii Neamului.

Cele peste 100 de persoane care au vizitat sâmbătă Palatul Patriarhiei sunt reprezentanți ai mediului asociativ românesc din străinătate și profesioniști români din diverse domenii. Aceștia au participat, începând de miercuri, la Forumul Românilor de Pretutindeni, organizat la București de Guvernul României prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). Țările de adopție ale românilor reuniți în cadrul F.R.P. sunt Ucraina, Republica Moldova, Albania, Cipru, Grecia, Spania, S.U.A., Marea Britanie, Franța, Danemarca, Islanda, Rusia, Israel, Portugalia, Belgia, Liban, Olanda, Germania, Irlanda, Suedia, Austria, Gabon, Australia, Turcia, Suedia, Malaezia, Canada.

Forumul Românilor de Pretutindeni a inclus sesiuni de lucru, ateliere și dezbateri pe teme precum: educația în limba română, investiții și oportunități de revenire în România, votul în străinătate, oportunitățile de finanțare oferite de M.R.P., drepturile și libertățile românilor din afara granițelor, sprijinirea promovării imaginii României, a limbii, culturii și civilizației române în afara țării de către reprezentanții comunităților de români din străinătate.

Mesajul adresat de Patriarhul României reprezentanților diasporei și ai comunităților istorice românești este redat integral mai jos:

„Dragi participanți,

Cu multă bucurie, ne adresăm dumneavoastră, participanților la Forumul Românilor de Pretutindeni, cu prilejul vizitei la Patriarhia Română, la încheierea acestei reuniuni a reprezentanților mediului asociativ românesc și ai mass-media de limbă română din afara granițelor României, la invitația Guvernului României, prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Obiectivul acestui Forum, după cum s-a putut observa în aceste zile, îl reprezintă crearea unei platforme de dezbateri pentru identificarea unor soluții practice în vederea extinderii sprijinului acordat inițiativelor în domeniul cultural, educațional, anteprenorial și mass-media, dezvoltate de asociațiile românești din comunitățile istorice și din diaspora.

În acest sens, dorim să vă informăm că Patriarhia Română a promovat și va continua să promoveze acele activități care contribuie la afirmarea identității culturale și spirituale, precum și a dreptului la educație, în limba română, a românilor din afara granițelor României. Astfel, Biserica Ortodoxă Română, prin eparhiile și parohiile sale din străinătate, pune un accent deosebit atât pe educația religioasă a tinerilor în contextul comunităților din care aceștia provin, precum și pe găsirea unor soluții adecvate, în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integrativă.

Ca urmare, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă proiecte și programe, pentru formarea duhovnicească a tinerei generații, inclusiv pentru tinerii din afara granițelor României, prin valorificarea cooperării practice dintre Familie, Biserică și Școală, în vederea educației religioase a acestora. Astfel, putem exemplifica, între activitățile specifice din cadrul parohiilor și comunităților românești, activitățile din cadrul școlilor duminicale și al taberelor pentru copii și tineri, mai ales, în contextul secularizării actuale, când valorile tradiționale sunt depreciate, iar educația este supusă unor schimbări de paradigmă.

Prin această preocupare constantă a Bisericii Ortodoxe Române pentru păstrarea identității  spirituale de limbă și neam, se păstrează și se cultivă în sufletul tinerei generații comuniunea cu România și cu poporul român, completând în mod benefic eforturile autorităților Statului Român făcute prin politici sociale și economice, în direcția revenirii multor români din străinătate, indiferent de vârstă, în România.

Cu prilejul întrunirii reprezentanților românilor din afara granițelor României și din diaspora română, îi felicităm pe toți organizatorii acestui eveniment deosebit de important pentru viața comunităților românești și pe toți participanții, exprimându-ne speranța că lucrarea lor va contribui la păstrarea și cultivarea credinței creștine ortodoxe și a valorilor spirituale, culturale și identitare românești.

De asemenea, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor aflați printre străini sănătate și bucurie, fericire și mult ajutor în cultivarea comuniunii cu frații lor din România”, a mărturisit Patriarhul Daniel în mesajul de binecuvântare pentru românii din afara granițelor României, adresat participanților la Forumul Românilor de Pretutindeni, care au vizitat Palatul Patriarhiei sâmbătă, 7 septembrie 2019.