ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Ce ne învață pe noi școala? Școala ne învață că fondul clasei e o datorie, deși învățământu-i gratuit. Că în fiecare toamnă trebuie să cumperi o parte din manuale, deși statul ar trebui să le asigure pe toate. Școala ne mai învață, încă din clasa pregătitoare, că există un sistem paralel de învățământ, format din after-school-uri, meditatori și edituri ce tipăresc culegeri de teste.

Însă, mai presus de toate, școala ne învață, prin destinele celor rămași la catedră, cum arată resemnarea, dar și lipsa de respect a statului față de dascăli. Și, chiar și atunci când premiază performanța și rezultatele bune la învățătură, școala îi învață pe copii inechitatea. Și-i obișnuiește cu șpaga electorală. 

Cum să faci din 4 luni de școală - trei sau cinci, după nevoi   
          
Bursele școlare se acordă, conform Ordinului 5576/7.10.2011 emis de ministrul Educației, din bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar. 

Bursa de performanță se acordă elevilor care fie au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale (MEN) sau s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale, fie au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor organizate MEN. 

Bursa de merit se acordă elevilor care fie au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare, fie au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale sau la etapele județene ale competițiilor/concursurilor organizate de MEN.

Bursa de studiu se acordă elevilor ce provin din familii în care, pe ultimele 3 luni, venitul mediu lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul minim pe economie. Elevii trebuie să aibă media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursa de ajutor social se acordă, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali, elevilor promovați și cu nota 10 la purtare care fie sunt orfani de ambii părinți sau sunt diagnosticați cu boli cronice; fie sunt din mediul rural, școlarizați într-o altă localitate; fie provin din familii unde venitul net mediu lunar pe membru de familie e mai mic decât 50% din salariul minim net pe economie.

Ordinul 5576/2011 prevede și că bursele se calculează doar pentru „perioada cursurilor școlare”, iar „bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare”. 

Semestrul I al anului școlar 2017-2018, așa cum a fost el structurat prin Ordinul MEN 3382/2017, are 18 săptămâni, adică 4 luni școlare.


În sectorul 1 al Capitalei însă, semestru a avut, conform HCL 398/28.11.2017, doar 3 luni de școală (4 luni, în cazul bursei de ajutor social). Iar în sectorul 4 au fost cinci luni școlare, pentru că nu doar performanțele elevilor, ci însuși timpul se măsoară așa precum decide fiecare Consiliu Local.  

Cu aceeași medie, în București primești de la nimic la 1.600 lei
 
Mircea e un elev bun la învățătură. Are 16 ani și e clasa a X-a. Dacă ar învăța în București, la Colegiul „Sf. Sava” din Sectorul 1, Mircea ar primi, pentru media 9,54 cu care a terminat semestrul I, o bursă de merit în valoare totală de 900 de lei. 

Consiliul Local al Sectorului 1 a decis să acorde, pentru primul semestru școlar:
- burse de performanță în valoare de 600 lei/lună x 3 luni;
- burse de merit: 300 lei/lună x 3 luni;
- burse de studiu: 300 lei/lună x 3 luni;
- burse sociale: 300 lei/lună x 4 luni.
 
Dacă ar învăța în Sectorul 2, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” de pildă, cu aceeași medie generală de 9,54, Mircea ar putea să primească o bursă de merit de 400 lei/lună. Înmulțit cu 4 luni de școală (cât a avut semestrul I), el ar obține 1.600 de lei. 

Conform datelor publice de pe site-ul invatamantsector2.ro, în Sectorul 2 București au fost acordate 16.785 de burse (bursa de performanță: 500 lei/lună; bursa de merit: între 200 și 400 lei/lună; bursa de studiu: 400 lei/lună; bursa socială: 250 lei/lună). Extrem de interesant, în Sectorul 2 din București burse de merit în valoare totală (lunară) de 23.400 de lei au primit și 100 de copii de la Grădinița nr. 7! 


Mircea putea fi elev și la Colegiul Național „Matei Basarab” din Sectorul 3, și-atunci ar fi primit bursa în funcție de domiciliu, nu doar de note. Dacă NU ar fi locuit în sectorul 3, el ar fi primit pentru media 9,54 o bursă de merit de 200 de lei/lună, deci 800 de lei în total.

Dacă însă avea domiciliul în sectorul păstorit de Robert Negoiță, Mircea ar fi primit, pentru o medie și cu un punct mai mică, o bursă dublă. Asta prevede HCL 521/31.10.2017, care promovează un soi de patriotism de sector și îi favorizează, în mod evident, pe minorii cu vârsta mai apropiată de dreptul de a vota. Bursa de performanță a liceenilor (400 lei/lună) este dublă față de bursa elevilor de școală generală, iar în ceea ce privește bursa de merit (400 lei/lună), diferența e de patru ori mai mare! Justificarea Consiliului Local al Sectorului 3 este fascinantă: la liceu, „necesitățile educaționale” sunt mai ridicate, iar materialele didactice și manualele – mai scumpe.


Dacă ar fi învățat la Colegiul „Ion Creangă” din Sectorul 4, Mircea ar fi primit, pentru rezultatele sale, maxim o strângere de mână. Bursele școlare din sectorul condus de Daniel Băluță au un regim aparte. În primul rând, se acordă toate pentru o perioadă de 5 luni (nu de 4 luni, atât cât au durat cursurile școlare în semestrul I). 

În al doilea rând, conform HCL 331/20 noiembrie 2017, primesc burse de merit conform art.8, lit.a) din OMECTS nr. 5576/2011 doar elevii „din învățământul gimnazial cu media generală 10 și nota 10 la purtare”.

Sursa: http://ps4.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pr.-burse-scolare-1.pdf 

Pentru liceeni, situația e încă și mai dramatică, ei trebuie să aibă „media generală de cel puțin 10” (sic!). Ca atare, din cei 999 de elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, doar 3 (trei) primesc burse la această categorie (fiecare bursă având un cuantum total de 1.000 de lei). 

Burse de merit (1.000 de lei) obțin și elevii care s-au clasat pe locurile I, II sau III la etapele județene, fie ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale, fie ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, toate organizate de MECTS. 

În sectorul 4 învață 29.862 de copii. Doar unul dintr-o clasă de elevi va primi bursă de merit. Burse sociale însă, vor primi de trei ori mai mulți copii.  

Dacă ar fi elevul unui liceu din Sectorul 5, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” de pildă, Mircea ar primi, pentru media lui de 9,54, o bursă de 1.000 de lei.

Conform HCL 189/23.11.2017, bursele de merit sunt diferențiate în patru categorii: 
- elevii cu media generală 10 primesc 400 lei/lună,
- elevii cu media între 9.99 și 9,50 – 250 lei/lună
- elevii cu media între 9,49 și 8,50 – 150 lei/lună
- elevii cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor – 250 lei/lună.

Din cei 1.094 de liceeni de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, 20 primesc burse de performanță, iar 796 – burse de merit.

Dacă ar învăța la un liceu din Sectorul 6, Colegiul Național „Elena Cuza” de pildă, Mircea ar primi o bursă de merit de 320 de lei, adică puțin mai mult decât nimicul din Sectorul 4. 

În sectorul lui Mutu, unde însăși Administrația Școlilor Sector 6 a plătit 25.000 de euro pentru închirierea unor iepuri strălucitori și a unor ouă 3D, premierea rezultatelor bune la învățătură a căpătat un caracter evident electoral, prin instituirea „Bursei Primarului”, un fel de „Pulitzer Prizes” pentru elevii de la generală. 

„Bursa Primarului sectorului 6” se acordă tuturor celor care au avut media 10 în anul școlar 2017-2018. Bursa e de 2.500 lei/an/elev, adică mai mult decât bursa de performanță a unui olimpic care a luat medalia de aur la etapa națională (2.000 de lei) sau decât bursa de excelență a unui copil care a fost premiat cu argint la o olimpiadă internațională (2.250 lei).

„Bursa Primarului” acordată exclusiv zecarilor e un bonus, pe lângă bursa de merit deja prevăzută în Ordinul 5576/2011 care, în sectorul 6, e în cuantum de 100 de lei/lună.
 

Evident, din punct de vedere financiar cel mai rentabil ar fi pentru Mircea să se mute cu școala în Sectorul 6 și să nu-și permită nicio medie de 9. Sau să se mute cu totul în Sectorul 3 și să învețe oriunde, chiar și la acel Colegiul Tehnic unde 15 elevi cu media peste 8,50 primesc burse de merit de 8 (OPT) ori mai mari decât el. Pentru că Mircea învață în Constanța, unde bursa pentru media 9,54 este de 50 lei/lună...

Cât de mari sunt bursele școlare în alte colțuri ale țării 

La marginea Bucureștiului există aceeași inechitate. Elevii din Chitila primesc burse de performanță sau de merit în valoare de 60 de lei/lună, în vreme ce, pentru colegii lor din Voluntari, bursele de performanță sunt între 400 și 500 de lei/lună, iar cele de merit între 400 (pentru media 10) și 250 de lei (pentru media > 9,00)/lună.   

În orașul Constanța, acolo unde învață Mircea, bursa de merit e mai mică și decât la Chitila. Conform HCL 341/31.10.2017, pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018:
- bursa de performanță este de 300 lei/lună;
- bursa de merit: 50 lei/lună;
- bursa de studiu: 200 lei/lună;
- bursa de ajutor social: 200 lei/lună.

În Timișoara există un proiect de hotărâre din 16 martie a.c., conform căruia bursele se acordă o singură dată pentru tot anul școlar, iar:
- bursa de performanță este de 100 lei/lună (x 9 luni)
- bursa de merit: 75 lei/lună (x 9 luni)
- bursa de studiu: 65 lei/lună (x 9 luni)
- bursa de ajutor social: 200 lei/lună (x 12 luni). 

La Arad, cuantumul lunar al bursei de performanță este de 90 de lei, cel al bursei de merit - 80 de lei, bursa de studiu - 70 de lei și bursa socială - 60 de lei.

În Pașcani, conform HCL 5/2017, pentru septembrie - decembrie 2017 cuantumul burselor de merit și sociale este de 120 lei/lună, iar cel al burselor sociale de 60 de lei/lună. Se consideră lunile de studiu ca fiind pline, iar suma se înmulțește cu patru.

În septembrie 2017, Consiliul Local Vaslui a votat cuantumul burselor pentru tot anul scolar 2017 - 2018. Conform HCL 96/28.09.2017, elevii vasluieni primesc burse de performanță în valoare de 100 lei/lună, burse de merit și burse de studiu - 50 de lei/lună, iar burse sociale - 40 de lei/lună. 

„Bine a-ți venit” la Horlești!

Dar copiii din România nu învață doar la oraș. Sunt școli și în comune. Acolo unde edilii nu se preocupă nici măcar de-o budă decentă, darămite de-o bursă de merit. 

Dacă deschizi site-ul comunei Horlești din județul Iași, te întâmpină urarea „Bine a-ți venit!”. Ca un junghi-n retină.


16 copii de la Școala Gimnazială din Horlești au susținut, vara trecută, examen de capacitate. Doar doi au avut medii sub 5. Trei elevi au reușit să ia peste 8,50, iar o fetiță a fost notată cu 9,6 la limba și literatura română. Ea știe sigur ce se ascunde după acel „bine a-ți venit!”.

În Horlești nu există burse de merit. Și nici de studiu. Există doar ceva de n-ar mai fi. La 15 martie a.c., prin HCL  nr. 9 s-a aprobat ca elevii orfani, bolnavi sau cu „situație financiară precară” să primească burse aferente anului școlar 2017-2018 în cuantum de 50,00 lei. Nu pe lună, ci în total.


Proiectul lui Liviu Pop și propunerea Colegiului Elevilor

Ce e de făcut? Copii buni la învățătură sunt peste tot. Copii extraordinari, care se califică la faza națională a olimpiadelor. Dar și copii care au nevoie de o mână de ajutor, pentru a continua să vină la școală. 

Cum de, în aceeași țară, un elev cu media generală 10 primește peste 3.000 de lei pe an în sectorul 6 din București și nimic în comuna Horlești? Sau în alte comune din țară, câte-or mai fi la fel... Este o nedreptate evidentă! Pe care acești copii o simt, chiar dacă ei nu învață pentru bani. 

Imaginați-vă că alocațiile de stat ar fi mai mici la țară decât la oraș. Ar fi injust. Inechitabil. Exact așa e și cu bursele. Copiii învață după aceeași programă școlară și după aceleași manuale, sunt notați de profesori care, teoretic, au aceeași pregătire și aceeași exigență, și trec apoi prin aceleași examene de capacitate. De ce i-am recompensa diferit? Doar pentru că unul locuiește în București, iar altul în Horlești?! Pentru că unul are domiciliul în sectorul 3, iar celălalt, nu?! 

De ce ar ști cum să aprecieze rezultatele elevilor, la justa lor valoare, cei de la primărie, care nu întotdeauna sunt și mari iubitori de carte, dar care, punând mai presus de toate interesul lor de „veșnic candidați”, pot face din bursa școlară un soi de găleată electorală pentru părinții elevilor? 

Ce e de făcut? Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a depus la Camera Deputaților un proiect pentru modificarea Legii nr.1/2011. Senatorul PSD consideră că art.82 din Legea educației naționale trebuie să prevadă, la alin(1), că „elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază”, iar nu „pot beneficia de burse”, cum e prevăzut acum. 

În plus, fostul ministru consideră necesar ca, prin lege, „cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social” să fie stabilit, „anual, prin hotărâre a Guvernului”. Proiectul de lege mai prevede și posibilitatea ca bursa de ajutor social să se poată cumula cu bursa de performanță, bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Deocamdată, doar Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților a acordat aviz favorabil proiectului de lege. 

Rezolvă problema soluția pe care Liviu Pop a descoperit-o abia după ce n-a mai fost ministru? Nicidecum. Pasează doar „găleata electorală”, de la primării la nivel central. Pentru că HG-urile prin care se stabilește cuantumul minim al burselor se dau anual. Și geaba sunt darnici guvernanții în preajma alegerilor, dacă autoritățile locale nu găsesc banii necesari, fie pentru că ei chiar nu sunt, fie pentru că ele joacă în opoziție.

Consiliul Elevilor consideră că valoarea burselor școlare n-ar trebui lăsată la latitudinea guvernanților, ci ar trebui calculată în funcție de salariul minim net pe economie, astfel:
bursa socială - lunar, 30% din salariul minim net pe economie (348 lei azi);
bursa de studiu - lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie (377,6 lei);
bursa de merit - lunar, 35% din salariul minim net pe economie (406,7 lei);
bursa de performanță - lunar, 37,5% din salariul minim net pe economie (435,7 lei).
Pentru unele primării, sumele ar putea fi destul de mari. 

Dar „bursele pot reprezenta un stimulent pentru elevi, în condițiile în care sistemul educațional românesc a eșuat în identificarea și implementarea unei strategii naționale care să asigure competitivitatea educațională și atracția față de școală a beneficiarului direct al acesteia”, susțin reprezentanții Colegiului Elevilor. 

Pe vremuri, copiii care învățau bine mergeau în tabere gratuite. Și din București, și din Horlești, ei erau cazați în aceleași dormitoare, mâncau în aceleași cantine și făceau aceleași focuri de tabără. În Bughea, la Arbănași, Sărata Monteoru, în Năvodari, șamd. De acest sistem de recompensare, din care copiii aveau și de învățat, se ocupa Ministerul Învățământului. De care învățământ s-a ales praful. La fel cum s-a ales și de tabere. De școala românească și de noi toți.