Ministerul Educației pregătește metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, informează Portalul de Învățământ.
 
Potrivit proiectului discutat joi în Comisia de Dialog Social, înscrierea la școală începe pe 4 martie 2019. În plus, în cadrul discuțiilor a fost pus accent pe respectarea numărului de elevi recomandat într-o clasă, care a fost stabilit la 28.

„Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare rămâne la fel, dar s-a subliniat că este important să se respecte numărul de elevi recomandat într-o clasa, stabilit acum că fiind 28", a declarat pentru Portal Învățământ Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ preuniversitar, Iulian Cristache.
 
În cadrul ședinței s-a pus și problema introducerii unui profesor asistent la clasa, la clasele în care, din diverse motive obiective, numărul elevilor nu poate fi limitat.
 
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 este următorul:
 
25 februarie 2019 - școală afișează planul de școlarizare și numărul de clase pregătitoare alocate. Afișarea se face inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
 
26 februarie – 9 martie 2019 – Fiecare școală organizează „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizită spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
 
25 februarie – 22 martie 2019 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au vârstă de înscriere

4 martie – 22 martie 2019 – Părinții completează, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor are loc, zilnic, în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-vineri). 
 
25 martie 2019 - Comisia națională procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicăției informatice și repartizarea la școală de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
 
26 - 27 martie 2019 – Fiecare școală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școală de circumscripție, pe locurile rămase libere.
 
28 martie 2019 - Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere și repartizarea la școală de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școală de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsa de locuri și care au exprimat în această faza opțiunea pentru înscrierea în școală de circumscripție.
 
29 martie 2019 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
 
A două etapă de înscriere în clasa pregătitoare 
 
1 aprilie 2019 – școlile vor afișa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
 
2 aprilie – 8 aprilie 2019 - Părinții depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapă a două, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapă anterioară sau care nu au participat la prima etapă. 
 
8 aprilie - 10 aprilie 2019 - Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor -tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
 
11 aprilie 2019 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 
12 aprilie – 19 aprilie 2019 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
 
Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2019-2020:
 
  • Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare - poate fi găsită la școală
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  • Certificatului de naștere al copilului - copie și original
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare - doar dacă copilul nu are împlinită vârstă de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019/
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)
 
Vor fi înscriși la școală copiii care au împlinit vârstă de 6 ani până la 1 septembrie 2019. în cazul în care părinții/tutorii/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârstă de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv vor să-și dea copiii la școală, aceștia își pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 
Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripția școlii, adică locuiesc pe străzile adiacente școlii. în cazul în care într-o școală numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afară circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, atunci școală va aplică criterii de departajare generale și specifice. 
 
Metodologia prevede drept criterii generale: 
 
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; 
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 
Metodologia prevede că școlile nu pot pune drept criteriu specific existența unor liste de pre-înscrieri, organizate în afară calendarului înscrierii. De asemenea, în cazul în care la o școală pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele sau geamăn/sora să geamănă este admis/admisă la aceeași școală, peste numărul de locuri alocat.
 
În cazul în care părintele solicită înscrierea la altă școală decât școală de circumscripție, acesta menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școală de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școală solicitată, din lipsa de locuri libere. 
 
Fiecare școală va avea program de înscriere de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18:00.