PF Părinte Daniel a adresat un mesaj elevilor, părinților și profesorilor din învățământul preuniversitar care încep anul școlar pe 10 septembrie.

În mesajul său, intitulat „Educația – lumină pentru viață și bucurie de Centenar”, PF Daniel a subliniat faptul că „Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea și jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent și în viitor”.

Patriarhul a subliniat că în vremurile actuale, marcate de „tendințe ideologice individualiste și secularizante”, Familia, Biserica și Școala trebuie să colaboreze „pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare”.

Iată mesajul integral, după cum a fost prezentat de agenția Basilica:

Educația – lumină pentru viață și bucurie de Centenar

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toți elevii, părinții și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, la începutul anului școlar 2018-2019.

În anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, ne amintim cu recunoștință de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apărat unitatea de credință a românilor și au contribuit la cultivarea și consolidarea conștiinței naționale. În acest sens, Biserica, prin Sfânta Liturghie și tipar, a cultivat cu stăruință în sufletele românilor conștiința că au aceeași origine, ca neam, aceeași limbă neolatină sau romanică și aceeași credință creștină. Astfel, Biserica a susținut eforturile patriotice pentru înfăptuirea marilor evenimente din istoria românilor: Unirea Principatelor din 1859, obținerea Independenței de Stat a României (1877-1878) și Marea Unire din 1918.

Mesajul educațional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea și jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent și în viitor.

În contextul actual, marcat de tendințe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare. De asemenea, este esențială dezvoltarea unei educații utile pentru viață, atât în plan personal, cât și comunitar, care să cultive libertatea și demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu, iubirea părintească, filială și fraternă, recunoștința și coresponsabilitatea, prietenia și întrajutorarea.

În anul 2018, declarat în Patriarhia Română drept An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Biserica a hotărât să sporească mai mult comuniunea cu românii de pretutindeni și să promoveze demnitatea poporului român în dialog cu celelalte popoare ale lumii. Totodată, prin continuarea Programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și a Proiectului „Alege Școala!”, prin organizarea de tabere și activități educaționale, Biserica dorește să încurajeze copiii și tinerii să crească permanent în comuniune de iubire în familie, în Biserică și în societate, prețuind valorile spirituale și culturale ale poporului român.

Cu prilejul începutului anului școlar 2018-2019, ne rugăm Preasfintei Treimi să ocrotească pe toți elevii, părinții și cadrele didactice din învățământul preuniversitar și să le dăruiască tuturor bucuria comuniunii fraterne în păstrarea dreptei credințe, a unității și a demnității noastre naționale!