Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat vor primi finanțare de la stat la un nivel similar celei acordate școlilor de stat, potrivit unei hotărâri adoptate miercuri de Guvern.

Astfel, finanțarea de bază în limitele costului standard per elev/preșcolar va fi asigurată de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat particular și confesional.

În acest caz, pe baza costului standard per elev/preșcolar se alocă finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ.

Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile cu alocațiile pentru transportul la și de la locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură.

„De exemplu, costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban va fi în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an. Pentru învățământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unităților de învățământ care au clase cu elevi care studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar fonduri, în funcție de coeficienți care au fost stabiliți având în vedere nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural", se precizează în comunicatul MECS.

De asemenea, statul va finanța și cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cele pentru bunuri și servicii. În ceea ce privește cheltuielile cu pregătirea profesională, acestea includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din școlile particulare și confesionale acreditate din învățământul preuniversitar. Concret, costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2016 este stabilit la 321 lei/an. Acest tip de costuri, arată comunicatul MECS, este determinat prin aplicarea unor coeficienți de diferențiere la valoarea coeficientului 1, de bază (costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban în 2016, care este stabilit la 321 lei/an). Coeficienții de diferențiere sunt stabiliți în funcție de tipul unității de învățământ (grădiniță, școală gimnazială, liceu teoretic, școală profesională, colegiu), numărul de elevi înscriși, zone de temperatură (sunt șase zone de temperatură identificate), precum și mediul urban/rural.

Școlile trebuie să transmită anual, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu. În schimb, unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază au obligația să facă publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și forma de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primite de la bugetul local.