Vineri, 5 iunie, Curtea Constituțională a declarat „neconstituțională în ansamblul său” [1] recent adoptata lege de modificare a Legii educației naționale, care reglementa inclusiv posibilitatea predării și evaluării online în învățământul preuniversitar. 

Motivul sesizării și al declarării ca neconstituțională să zicem că e mai puțin important, dar e de menționat totuși: diferența de substanță între varianta adoptată la Cameră și cea adoptată la Senat încalcă principiul bicameralismului parlamentar, spune Curtea. Cum-necum, isteții care au inițiat-o trebuie... să o ia de la capăt!

Mai important este că această lege, adoptată la 15 aprilie 2020, nu și-a produs nicio clipă efectele, ea fiind dedusă controlului de constituționalitate la sesizarea Președintelui României, înainte de promulgare. 

Numai că intrarea sa în vigoare trebuia să preceadă, pentru a da temei legal, Ordinului de ministru din 21 aprilie prin care se reglementa procesul de predare și evaluare online pe durata stării de urgență. 

Pentru clarificare, Ordinele de ministru se emit doar ÎN APLICAREA LEGII, nu pot constitui ele însele legi [3]. Or, prin Legea Educației naționale nr. 1/2011 nu se prevede modalitatea on-line ca formă de organizare a activității în învățământul preuniversitar! Temeiurile invocate de minister în preambulul Ordinului, respectiv Hotărârea Comitetului național pentru Situații de Urgență și Decretele prezidențiale de instituire, respectiv prelungire a stării de urgență, nu sunt legi - și asta o știu și juriștii ministerului, desigur.

În aceste condiții, Ordinul de ministru pentru „școala online” [2], ca și dispozițiile inspectoratelor școlare în acest sens, sunt în aer nu doar pentru perioada scursă de la emiterea Ordinului până azi, dar și pentru ultimele zile rămase din anul școlar! Pentru că, evident, dacă ele ar fi avut vreun temei legal... nu mai era necesară această lege de modificare!

Așa cum am scris deja pentru ActiveNews, am demarat procedura prealabilă în vederea revocării integrale a ordinului, după cum a mai făcut un alt părinte de elev din învățământul preuniversitar, unul din capetele de cerere privind chiar aspectul legalității. Dar nu e nici pe departe singurul motiv: chiar dacă ar fi fost pe deplin legal, Ordinul ar fi putut organiza predarea/evaluarea online DOAR pe perioada stării de urgență, în niciun caz pe durata stării de alertă. În condițiile în care actul este formulat vag (expresia „de exemplu” nu are ce căuta într-un act normativ!) se lasă loc la abuzuri și pe viitor, de aceea el trebuie revocat. De bună voie sau prin instanță!

Reamintesc că prin Ordinul M.E.C. părinții au fost obligați să asigure accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line și respectiv elevii au fost obligați să participe la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ, de la data emiterii până la... Sf. Așteaptă, căci Ordinul nu precizează nicio limită, ci doar existența unor „cazuri justificate” rămase la latitudinea și toanele birocraților... 

Iar miza crește și devine una politică, în contextul gestionării slabe și panicarde a crizei de sănătate produsă de coronavirus în România. Personal, vreau ca procesul educațional să fie reluat cu adevărat, iar copiii să revină la și în școală măcar de la toamnă. Iar pentru asta e necesar ca Ordinul de ministru amintit să devină istorie.

Voi reveni cu noutăți!


--

[1] Decizia Curții Constituționale nr. 190/2020 asupra admiterii obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
[2] Ordinul M.E.C. nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line
[3] Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (art. 77 alin. 1 și art. 4 alin. 3): Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației... se emit numai pe baza și în executarea legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului... în limitele și potrivit normelor care le ordonă.