Educația sexuală în școlile din România devine o temă tot mai actuală, departe de a fi clarificată, în contextul în care Ministerul Educației nu își asumă o poziție oficială față de acest subiect, dar lasă la latitudinea școlilor să permită accesul ONG- urilor în clase, cu materiale care nu sunt avizate și care rămân cvasinecunoscute pentru părinți sau cadre didactice. Discuția apare în momentul în care o asociație desfășoară programe de educație sexuală a copiilor, cu vârste începând de la 10 ani în școlile din țară, subiect despre care ActiveNews a scris aici.

În acest sens am încercat să aflăm de la Ministerul Educației care este baza legală care permite unui ONG să intre într-o școală și să susțină la clasă ore de educație sexuală.

„Nu există o metodologie privind desfășurarea orelor de educație sexuală în școli. Acest tip de educație (ca activitate extracurriculară și extrașcolară) se poate realiza în unitățile de învățământ cu acordul conducerii acestora și cu informarea părinților, în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul nr. 5.076/2016, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în răspunsul transmis de Ministerul Educației pentru ActiveNews.

Potrivit sursei citate, proiectele de programe școlare care nu fac parte din oferta națională, cum este cazul educației sexuale, nu au nevoie de avizul MEN.

„Proiectele de programe școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opționale propuse pentru oferta națională de către inspectorate școlare, unități de învățământ, precum și de alte organizații cu experiență în domeniul educației sunt avizate de MEN. Elaborarea programelor școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opționale ofertate la nivelul unității de învățământ se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de învățământ, în fiecare an școlar, pentru anul școlar următor”, subliniază MEN. 

Concret, explică MEN, Curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește curriculumul la decizia școlii, în urma consultării elevilor, părinților și pe baza resurselor disponibile.

Astfel, „oferta de curriculum la decizia școlii este avizată de Consiliul profesoral și este ulterior aprobată de către Consiliul de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratelor scolare”. 

Ulterior, potrivit MEN, „orice protocol vaconține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (...) Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ".
Educația sexuală,  precizează MEN, „se poate derula sub forma unui curriculum la decizia școlii (CDȘ) sau ca activități extracurriculare și extrașcolare”. 

„În conformitate cu anexa ordinului nr. 3.593/18.06.2014 privind aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, curriculumul la decizia școlii poate funcționa la nivel de unitate de învățământ sau la nivel național. Astfel, stabilirea disciplinelor de tip CDȘ  se fundamentează prin: 

realizarea unei analize de nevoi, la nivelul elevilor înscriși în unitatea de învățământ;
evaluarea disponibilității resurselor umane și materiale existente în unitatea de învățământ;
realizarea unei analize a nevoilor și a oportunităților specifice contextului cultural, social și economic local”, se arată în răspunsul transmis de MEN către ActiveNews.
În continuare, am încercat să aflăm de la Ministerul Educației care sunt ONG-urile care susțin, în prezent, ore de educație sexuală în școlile din România.

 „Întrucât activitățile extracurriculare și extrașcolare se desfășoară cu acordul unităților de învățământ, MEN nu colectează date cu privire la ONG-urile care au susținut/susțin ore de educație sexuală”, precizeză Ministerul Educației în răspunsul transmis ActiveNews.

În concluzie, Ministerul Educației permite educația sexuală în școli, fără să avizeze conținutul materiei care ajunge să fie prezentată elevilor și fără să știe care sunt ONG-urile care intră la clasă.
Tu știi ce a învățat copilul tău azi la școală?

Dragă cititorule,
dacă ți-a plăcut acest articol, te rugăm ceva.

De peste 5 ani, ActiveNews este vocea pe care sute de mii de români o primesc în fiecare zi, dar care în același timp fisurează stabilimentul politic și economic care dorește să supună și România.

ActiveNews este un site independent din punct de vedere editorial, ceea ce înseamnă că ne stabilim singuri prioritățile și strategia. Jurnalismul nostru este liber de influențe comerciale și nu este influențat de către moguli, milionari sau acționari.

Nimeni nu-l editează pe editorul nostru. Nimeni nu ne direcționează opiniile.

Aceste aspecte sunt de o importanță critică într-o țară în care mass-media corporatistă face legea. Într-o Românie în care interesele economice ale marilor jucători dictează reacția presei, și nu interesul pe termen lung al acestui popor.

ActiveNews este singurul loc din .ro unde ați putut citi despre fapte și oameni care altfel nu ar fi apărut niciodată pe piața media din România. Știi bine asta.

Am câștigat împreună multe bătălii, văzute și nevăzute, dar Țara are nevoie de mai mult decât simpla noastră supraviețuire. Țara Noastră are nevoie de jurnalism curat, scris cu gândul la valorile pe care le-am primit de la înaintașii noștri. Țara noastră are nevoie de curaj pentru a expune impostura și trădarea, iar pentru asta e nevoie de informație. Informație, nu diversiune sau divertisment.

Implică-te Susține ActiveNews