ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Ministerul Educației Naționale a răspuns la Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ în numele a 300.000 de români împotriva ingerinței ideologiei de gen în manuale, motivând că "experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel”, se arată într-o reacție publicată pe site-ul Platformei civice de drepturi și libertăți ÎMPREUNĂ, organism care se manifestă pentru apărarea valorilor naturale și morale și a drepturilor constituțio­nale ale părinților și copiilor din România.

Platforma civică apolitică fondată de Ana Corina Săcrieru și Mihai Gheorghiu notificase pe cale juridică Ministerul Educației Naționale asupra faptului că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România". 
 
"Ministerul Educației Naționale răspunde la Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ în numele celor 300.000 de români împotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.

Dintre toate idealurile, principiile și misiunea învățământului românesc, astfel cum este el reglementat în Legea educației naționale, pentru Ministerul Educației Naționale pare a conta un aspect complet străin de obiectul Notificării și absolut necontestat prin aceasta. (...)

Reamintim că obiectul Notificării juridice a fost acela că 300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor”.

Mai mult decât atât, în cuprinsul Notificării, am subliniat cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala românească nu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul de mai sus. Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni că, în România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul că pot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.

În ciuda a ceea ce reprezenta obiectul Notificării, răspunsul Ministerului este străin de ceea ce s-a solicitat și face apel la experții cooptați care verifică respectarea principiilor nediscriminării.

Nimic din ceea ce reglementează imperativ Legea 1/2011, respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurile și nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața experților cooptați", se arată în comunicatul Platformei civice ÎMPREUNĂ.
 
Platforma civică ÎMPREUNĂ a anunțat, la sfârșitul lunii martie, strângerea a 300.000 de semnături împotriva implementării ideologiei de gen în școlile din România.

Iată Răspunsul Ministerului:
 

„MINISTERUL  EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Centrul Național de Evaluare și Examinare


Către

Platforma civică ÎMPREUNĂ

Domnului Mihai Gheorghiu

Urmare memoriului dvs. înregistrat la Ministerul educației Naționale cu nr. 8777M/25.03.2019 și transmis pre soluționare Centrului Național de Evaluare și Examinare unde a fost înregistrat sub nr. 724/26.03.2019, văcomunicăm următoarele, raportat la domeniul nostru de competență:

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

   (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.

              (3) Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.

             (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

              (5) Aceleași drepturi se asigură și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.

Precizăm că aceste prevederi legale mai sus citate sunt obligatorii și trebuie respectate de către toți beneficiarii învățământului preuniversitar:primari, secundari și terțiari.

Potrivit HG nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare, CNEE are atribuții privind coordonarea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământ, potrivit art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru punerea în aplicare a acestei prevederi legale au fost aprobate prin ordin al ministerului educației metodologii specifice de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare. În anexele acestora se regăsesc și fișele tip utilizate, fișe ce conțin și descriptori referitori la orice tip de discriminare.

În prezent, este în vigoare OMEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar. Potrivit fișei-tip din Anexa 1 a metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, descriptorul 6 prevede:„Proiectul de manual școlar trebuie săaibăcaracter etic, moral și nediscriminatoriu:să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenențăla o categorie defavorizată.”

Astfel, în evaluarea proiectelor de manuale școlare, experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.

 
Cu deosebită considerație,

Director General Marian Șuță

Consilier cu delegare de atribuții de

Director General Adjunct

Eugenia – Cristina Boțan”


Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews