Ministrul Educației a semnat noul regulament al școlilor, care include o serie de interdicții, dar și drepturi pentru elevi.

Elevii nu vor mai fi obligați să facă de serviciu pe școală sau să poarte uniforma unității de învățământ, însă au obligația ca la începutul orei să își depoziteze telefoanele mobile în locul special amenajate în clasă, prevede noul regulament de organizare a școlilor, care a fost modificat de către ministrul Educației, Liviu Pop, iar modificările au fost anunțate pe Facebook. Organizațiile de elevi se declară nemulțumite că nu a existat o consultare publică legată de aceste modificări.

ImunoMedica


Astfel, elevii scutiți de sport nu vor mai sta doar pe bancă, ci vor putea fi implicați în activități precum cronometrarea colegilor, ținerea scorului, arbitraj.

Telefoanele mobile vor putea fi folosite în timpul orelor, cu acordul profesorului, în scop educativ sau în situații de urgență.

Noul regulament mai prevede că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciție: "Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale".

Totodată, este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

O altă măsură se referă la faptul că personalului din învățământ îi este interzis să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului și viața intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalți salariați din unitate.

În document se mai menționează că părintele sau susținătorul legal al elevului care nu asigură școlarizarea în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 și 1000 de lei ori este obligat să prestezi de muncă în folosul comunității. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preșcolarului sau elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă așa ceva, împuternicește o altă persoană.