Catedra academică și altarul Bisericii trebuie să fie în permanentă conlucrare, în timp ce autocefalia nu trebuie confundată cu izolarea și nici unitatea cu constrângerea, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în mesajul transmis la conferința teologică internațională „Unitatea panortodoxă și sinodalitatea", desfășurată, în perioada 9-12 ianuarie, la Iași, informează agenția Basilica.

„Așadar, astăzi, reflecția teologică privind unitatea eclesială panortodoxă trebuie aprofundată și în relație cu viața concretă a comunităților eclesiale prezente. În acest sens, catedra academică și altarul Bisericii trebuie să fie în permanentă conlucrare, profesorul de teologie și păstorul de suflete sunt coresponsabili pentru apărarea, păstrarea și cultivarea unității eclesiale locale și panortodoxe", consideră patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhul a explicat că „pe lângă sublinierea adevărului că Sfânta Treime este sursa, modelul și scopul unității Bisericii, teologia ortodoxă de astăzi trebuie să sublinieze că unitatea Bisericii este dar oferit de Dumnezeu, dar și responsabilitate a episcopilor, preoților, diaconilor și credincioșilor laici, pentru menținerea unității Bisericii, pentru ca 'lumea să creadă' (cf. Ioan 17, 21-22)".

Totodată, a afirmat că „Ortodoxia are nevoie de o reflecție teologică aprofundată privind relația dintre libertatea individuală și comuniunea eclesială, dintre teologia academică și viața parohiilor și mănăstirilor, între primat (întâietate) și sinodalitate, la nivel local și panortodox, între autocefalie locală și coresponsabilitate panortodoxă, deoarece autocefalia nu trebuie confundată cu izolarea și nici unitatea cu constrângerea".

„Dialogul, consultarea reciprocă și cooperarea concretă dintre Bisericile noastre autocefale trebuie să devină o practică permanentă, bine organizată, și nu doar evenimente izolate sau de conjunctură. Trebuie să veghem permanent ca egoismul individual sau colectiv să nu submineze sfințenia comuniunii eclesiale", a spus patriarhul Daniel.

El a adăugat că „în societatea contemporană, caracterizată prin secularizare accentuată, adică prin relativizarea valorilor religioase și morale, este tot mai necesară o reînnoire a teologiei ortodoxe actuale, printr-o prezentare a legăturii profunde dintre adevărurile de credință, viața liturgică și experiența mistico-ascetică a Bisericii", iar „această prezentare relațională dinamică trebuie realizată prin aprofundarea marilor teme ale credinței și vieții Bisericii, în dialog cu nevoile pastorale și misionare prezente".