Asociatia "Sfântul Stelian", în parteneriat cu SC Eco Rural Consulting SRL-D, Asociația „Liga de Utilitate Publică” LUP si  Eterra Consulting Pole au demarat proiectul "Educatia este sansa mea si nu renunt la ea !", POSDRU/188/2.2/S/155950, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, se arată într-un comunicat de primit la redacție.

Proiectul a fost lansat prin intermediul a trei conferinte de presa care au avut loc vineri 31 iulie in localitatea Odobesti, reprezentand zona Sud-Est, si sambata 1 august in Bucuresti pentru zona Bucuresti-Ilfov, precum si in localitatea Greaca, pentru zona Sud-Muntenia.
Obiectivul general al proiectului consta in prevenirea si remedierea/corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii in Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Bucuresti Ilfov si Sud-Muntenia, prin reintegrarea in programe de educatie de tip "A Doua Sansa” a unui numar  de 202 elevi si prin implementarea unui program pentru prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un grup tinta de 198 de parinti si 2600 de elevi, ambele vizand niveluri educationale ISCED 0-3.

Efectele atinse prin cele doua componente-cea remediala/corectiva si cea de  prevenire, vor viza in special grupurile vulnerabile: populatia roma, persoanele din mediul rural si  alte categorii de grupuri vulnerabile. 
Componenta remediala/corectiva este realizata prin consilierea, orientarea si reintegrarea in programe de educatie de tip "A Doua Sansa” a 202 persoane defavorizate care au parasit de timpuriu scoala si/sau persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu; astfel 202 persoane defavorizate vor participa la programe de tipul educatie "A Doua Sansa” dintre care minim 152 persoane vor absolvi programe de educatie "A Doua Sansa”.

Componenta preventiva este realizata prin implementarea unui program pentru prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii care va fi adresat unui grup format din 2600 elevi defavorizati cu risc de parasire timpurie a scolii si 198 parinti ai unor astfel de elevi; astfel grupul de 2600 elevi cu risc crescut de parasire timpurie a scolii vor fi consiliati, orientati si vor primi sprijin pentru a preveni parasirea timpurie a scolii, minim 2000 dintre acestia vor continua sa frecventeze studiile la data finalizarii proiectului, iar cei 198 parinti ai unor astfel de elevi defavorizati vor fi consiliati si orientati.
Grupul tinta va fi selectat din regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia si regiunea Bucuresti-Ilfov.
 
Perioada de desfasurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 01.07.2015-31.12.2015.
Pentru detalii suplimentare: 
Expert informare, comunicare si publicitate: - Cristiana Paraschiv