Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a lansat miercuri în dezbatere publică, timp de 10 zile, un proiect de OUG pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice. Se are în vedere urgentarea instalării componentelor rețelelor de comunicații 5G și asigurarea funcționării sistemului RO-ALERT, permițându-se instalarea infrastructurii electronice pe orice fel de teren. ANCOM va finaliza până la sfârșitul anului procedura de selecție pentru acordarea licențelor 5G, stabilind în caietul de sarcini și obligația acoperirii teritoriale a populației de către titularii licențelor într-un termen cât mai scurt. Guvernul și-a fixat ca obiective „operaționalizarea tehnologiei 5G în ritmul avut în vedere la nivelul Uniunii Europene pentru Statele Membre”, precum și „încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri bugetare”, rezultate din taxele de licență achitate de firmele câștigătoare ale procedurii de selecție.

„Proiectul de act normativ propune modificarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la posibilitatea amplasării infrastructurii fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajiști permanente, terenuri forestiere, spații verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate.

Prevederile cuprinse în proiectul de act normativ au în vedere faptul că, de regulă, impactul lucrărilor de construcții necesare amplasării de noi infrastructuri fizice necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice este relativ redus, întrucât acestea nu necesită utilizarea unor suprafețe mari de teren, precum și faptul că executarea unor lucrări de construcții în anumite zone poate fi necesară pentru a permite furnizorilor de rețele de comunicații electronice să își îndeplinească în termenele scurte prevăzute de lege, sau impuse de autoritățile de reglementare, obligațiile pentru a asigura funcționarea sistemului RO-ALERT. În toate cazurile, lucrările de construcții în zonele supuse unui regim special de protecție vor fi executate cu respectarea condițiilor impuse de autoritățile competente”, explică nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență. 

Promovarea în regim de urgență a proiectului de act normativ privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcții legate de infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice de nouă generație este justificată de Guvern prin nevoia de „operaționalizarea tehnologiei 5G în ritmul avut în vedere la nivelul Uniunii Europene” și de „încasare a sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri bugetare”.

„În ceea ce privește direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru implementarea tehnologiei 5G în România, stabilite prin Strategie, ANCOM va organiza până la finalul acestui an procedura de selecție pentru acordarea Licențelor. Dincolo de prețurile de pornire, care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului ca referință, și cele care vor fi efectiv plătite de titularii licențelor, care vor rezulta în urma procesului de selecție, prin caietul de sarcini emis de ANCOM se vor stabili, printre altele, obligațiile de acoperire teritorială a populației pe care vor trebui să le îndeplinească titularii licențelor. Pentru a asigura îndeplinirea acestor obligații este necesară dezvoltarea rapidă a rețelelor de comunicații electronice de nouă generație, apte să susțină furnizarea de servicii de comunicații mobile 5G.

În cadrul acestui proces, un loc important îl ocupă procedurile administrative care trebuie îndeplinite pentru obținerea autorizațiilor de construire și barierele administrative semnificative asociate acestora, rezultate din numărul mare de avize care trebuie obținute, a căror necesitate este discutabilă în numeroase situații, precum și din termenele lungi în care poate fi obținută autorizația de construire, prin raportare la complexitatea procesului.

În aceste condiții, este imperios necesară promovarea în regim de urgență a proiectului de act normativ privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice. Adoptarea în regim de urgență a actului normativ va face posibilă dezvoltarea accelerată a rețelelor de comunicații electronice de nouă generație în România și, în concret, stabilirea prin caietul de sarcini al procedurii de selecție pentru acordarea Licențelor a unor obligații de acoperire care pot fi îndeplinite într-un termen scurt și care, în consecință, pot fi asumate de participanții la procedură, toate acestea asigurând operaționalizarea tehnologiei 5G în ritmul avut în vedere la nivelul Uniunii Europene pentru Statele Membre, precum și încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019 ca venituri bugetare, rezultate din taxele de licență ce urmează a fi achitate de titularii licențelor acordate în urma procedurii de selecție”, se argumentează în nota de fundamentare a proiectului de OUG. 

Actul normativ a fost publicat pe pagina web a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și este supus consultării publice timp de 10 zile. 

Dragă cititorule,
dacă ți-a plăcut acest articol, te rugăm ceva.

De peste 5 ani, ActiveNews este vocea pe care sute de mii de români o primesc în fiecare zi, dar care în același timp fisurează stabilimentul politic și economic care dorește să supună și România.

ActiveNews este un site independent din punct de vedere editorial, ceea ce înseamnă că ne stabilim singuri prioritățile și strategia. Jurnalismul nostru este liber de influențe comerciale și nu este influențat de către moguli, milionari sau acționari.

Nimeni nu-l editează pe editorul nostru. Nimeni nu ne direcționează opiniile.

Aceste aspecte sunt de o importanță critică într-o țară în care mass-media corporatistă face legea. Într-o Românie în care interesele economice ale marilor jucători dictează reacția presei, și nu interesul pe termen lung al acestui popor.

ActiveNews este singurul loc din .ro unde ați putut citi despre fapte și oameni care altfel nu ar fi apărut niciodată pe piața media din România. Știi bine asta.

Am câștigat împreună multe bătălii, văzute și nevăzute, dar Țara are nevoie de mai mult decât simpla noastră supraviețuire. Țara Noastră are nevoie de jurnalism curat, scris cu gândul la valorile pe care le-am primit de la înaintașii noștri. Țara noastră are nevoie de curaj pentru a expune impostura și trădarea, iar pentru asta e nevoie de informație. Informație, nu diversiune sau divertisment.

Implică-te Susține ActiveNews