ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Avocatul Ana Corina Săcrieru, fostă purtătoare de cuvânt a Coaliției pentru Familie, contrazice comunicatul Ministerului Afacerilor Externe în cazul copiilor Cameliei Smicală.

Ea spune că nicio autoritate română nu poate interzice unor cetățeni români, așa cum sunt copiii Cameliei Smicală, să se întoarcă în țară. 

Avocatul afirmă că se încalcă grav Convenția privind drepturile copilului.

„Adevarul juridic față de comunicatul lung al MAE in cazul dnei Cameilei Smicală si minorilor care ieri au cerut protecție și găzduire în interiorul Ambasadei, iar de mai bine de doi ani cer repatrierea :


Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea 248/2005, cetățenilor români le este garantat dreptul de a reveni oricând în țară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situație, unui cetățean român să se reîntoarcă pe teritoriul României.

Potrivit Regulamentului CE 2201/2003, punctele 12 și 13 din preambul, interesul superior al copilului este acela care dictează competențele, iar competența generală stabilită de art. 8 din același Regulament se referă doar la reședința obișnuită a copilului, și nu la aceea forțată cum este cazul celor doi minori care sunt închiși în centre de copii, având reședința forțată și nu obișnuită în Finlanda.

Potrivit art. 12, 13, 14 și 15 din Convenția privind drepturile copilului, copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, are dreptul de a fi ascultat, iar cei doi minori în vârstă de 13 si respectiv 12 ani exact acest lucru îl solicită, să se țină cont de voința, opinia și cuvântul lor, de solicitarea expresă de a se stabili domiciliul în România.

Aceasta cu atât mai mult cu cât nu li s-a încuviințat ascultarea de către un judecător pe teritoriul țării unde sunt ținuți impotriva vointei lor, in centre, separați de mama lor, răspunsurile Ministerului de Justiție din Finlanda fiind exclusive în sensul că numai Primăria din Tampere are competență să dispună orice măsură în ceea ce îi privește.

S-a ajuns astfel la încălcarea gravă a Convenției privind drepturile copilului, atât în ceea ce privește art. 9, cât și art. 12, 13, 14, și 15 din Convenție, dar și punctul 19 din preambulul Regulamentului 2201/2003, referitor la rolul important acordat de Regulament ascultării copilului, ascultare care nu doar că nu contravine în cazul lor procedurilor naționale de la domiciliul lor legal din România, dar este și în concordanță cu acestea, respectiv art. 29 alin 1 și 2 din Legea 272/2004 conform cărora copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, in cazul reglementării finlandeze, vârsta fiind de 12 ani.

Subliniem faptul că cei doi minorii au și cetățenie română cu domiciliul legal în Piatra Neamț și tot ce solicita de atâta timp este revenirea in țară, tot ce au solicitat ieri a fost protecția statului român - adică statul lor de cetățenie - față de situația extrem de gravă în care s-a ajuns, Maria fiind practic izolată și interzicandu-i-se inclusiv contactarea propriului avocat.

Cităm din acțiunea în justiție formulată in România de cei doi minori: "Astfel, deși din 2015 până în prezent si noi si mama noastră am făcut nenumărate cereri de a ni se permite să ne întoarcem in Romania si de a fi eliberați din centrele in care suntem ținuți forțat, statul finlandez refuză să ia vreo măsură in privința noastră, neexistând nicio singură hotărâre judecătorească prin care să se dispună plasamentul nostru in aceste centre in care suntem ținuți forțat, ci, dimpotrivă, există o hotărâre judecătorească – ultima – din 15.06.2016 care ne stabilește domiciliul la mamă (în sensul că anulează măsura anterior luată, rămânând in vigoare prima hotărâre, respectiv aceea de a locui cu mama noastră).

Cu alte cuvinte, noi nu avem reședința obișnuită în Finlanda pentru că, a fi închiși cu forța împotriva voinței noastre într-o reședință, nu reprezintă reședință obișnuită in sensul Regulamentului 2201/2003.

Noi, toți cei patru reclamanți (copiii și bunicii Radu și Lucia Smicală- n.n.), am solicitat constant din 2015 până in prezent repatrierea noastră a copiilor pentru a putea locui cu noi, bunicii. Această situație rezultă din toate cererile publice anexate. Subliniem că mama celor doi reclamanți minori, pârâta Jalaskoski Mihaela Camelia este cea care ne îngrijește in prezent in măsura in care i se permite acest lucru, fiind cea de care suntem atașați, în special pentru că ne-a salvat viața de nenumărate ori din vătămările fizice grave la care ne-a supus tatăl nostru."

Aceasta au cerut cei doi copii, mama și bunicii lor, constant autoritatilor române, iar ieri, 15 Noiembrie 2019, în plus față de această situatie a intervenit abuzul teribil exercitat asupra lor prin izolarea Mariei atât de ei cât si de orice legătură cu avocatul ei din Finlanda.

Potrivit art. 3 lit. b din Legea 272/2004, minorii fiind cetățeni români, ținuți forțat în străinătate, împotriva voinței lor, beneficiază de dispozițiile acestei legi, la fel cum beneficiază de toate celelalte dispoziții legale mai sus enunțate, iar potrivit art. 2 alin. 1 din Legea 248/2005, cetățenilor români le este garantat dreptul de a reveni oricând în țară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situație, unui cetățean român să se reîntoarcă pe teritoriul României.

Acesta este adevarul juridic”, a transmis ea.