ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Biroul Electoral Central a răspuns, vineri, adresei formulate joi de Valer Dorneanu, președintele Curții Consituționale a României, referitor la numărul diferit de votanți de la cele două întrebări ale Referendumului din 26 mai, explicând că acesta se datoarează unei erori cauzate de formularea ambiguă a Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

„Urmare a adresei dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: «Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum...» consemnat la pct. 1 din anexele nr. 2-4 la Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificăril și completările ulterioare, în opinia noastră, reprezintă, fără îndoială, același număr cu «numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente» prevăzut de art. 5 alin. (2) din aceeași lege.

Înscrierea la această rubrică, de către unele birouri electorale ale secțiilor de votare, și a alegătorilor cuprinși în listele electorale suplimentare, este o eroare generată de formularea ambiguă a textului de la pct. 1 din anexele nr. 2-4 la Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificăril și completările ulterioare (textul care se regăsește pe procesul verbal din secția de votare poate sugera că «lista pentru referendum» este mai mult decât lista electorală permanentă, respectiv, că ar include și numărul alegătorilor care au votat pe lista suplimentară).

Precizăm că, în absența unei atribuții legale cu acest obiect, stabilite în sarcina sa, Biroul Electoral Central nu putea dispune corectarea acestei erori, în condițiile în care Legiutorul nu a introdus, la acest punct din procesul verbal de centralizare, o cheie de control care să împiedice o astfel de înscriere eronată.

În condițiile în care singura cheie legală, în cazul referendumului, este cea de la nota la anexele 2-4 din Lgea 3/2000, așa cum au fost ele modificate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului din 26 mai 2019, urmare a Deciziei Curții Constituționale 143/2019, Biroul Electoral Central nu poate cenzura procesele verbale întocmite de birourile electorale inferioare, întrucât atribuția sa legală, potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 cu modificăril și completările ulterioare, este aceea de a centraliza toate procesele verbale întocmite la referendum.

În opinia noastră, numărul corect care trebuia înscris la punctul 1 din procesul verbal privind rezultatele referendumului este numărul total al alegătorilor din lisa electorală permanentă pe care fiecare biroul electoral al secției de votare l-a primit în format tipărit”, explică BEC, în răspunsul la adresa președintelui CCR, potrivit Mediafax

Biroul Electoral Central subliniază că unele diferențe numerice între alegătorii care au răspuns la cele două întrebări ale Referendumului din 26 mai au fost cauzate de eroarea de înscriere pe liste comisă de câteva dintre Birourile Electorale Județene: BEJ Constanța, Neamț și Vâlcea.

„Potrivit Deciziei Biroului Electoral Central n.r. 72D/14.05.2019, pe care vi-o transmitem anexat, în copie, alegătorii care doreau să voteze la referendum nu puteau opta între cele două întrebări și, dacă declarau că doresc să voteze la referendum, primeau ambele buletin de vot, iar consemnarea faptului că au votat se făcea pe o singură listă electorală.

Având în vedere faptul că înscrierea la pct. 1 din procesul verbal se făcea prin consemnarea numărului de cetățeni înscriși într-o singură listă electorală permanentă, înscrirea unor cifre diferite pe cele două procese-verbale nu poate reprezenta decât erori de înscriere.

În acest context, reiterăm precizarea făcută și în răspunsul la întrebarea anterioară, că, în lipsa uni chei legale de control între cele două procese-verbale privind rezultatele referendumului, Biroul Electoral Central nu poate cenzura documentele birourilor electorale subsecvente, ci doar centralizează datele, așa cum ele au fost înscrise de acestea.

În ceea ce privește diferențele dintre cifrele de la pct. 1 din procesele verbale, precizăm că ele au fost generate prin înscrierile operate de trei birouri electorale județene, rspectiv Constanța, Neamț și Vâlcea, iar în cele 3 județe, erorile au fost făcute de 4 secții de votare:

- Secția nr. 478 din comuna Mereni, satul Osmancea, județul Constanța (diferență de +4 în Întrebarea 1 față de Întrebarea 2)
- Secția nr. 26 din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, (diferența de +29 în Întrebarea 1 față de Întrebarea 2)
- Secția nr. 138 din orașul Călimănețti, județul Vâlcea (diferența de -816 în Întrebarea 1 față de Întrebarea 2)
- Secția nr. 323 din comuna Păușești – Măglași, satul Pietrari, județul Vâlcea (diferența d +4 în Întrebarea 1 față de Întrebarea 2)

Influența generală la nivelul național este de 779 (mai mult în Intrebarea 2 față de Întrebarea 1)”, se arată în răspunsul dat de Biroul Electoral Central președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu.

ActiveNews informa joi că președintele Curții Constituționale (CCR) a transmis Biroului Electoral Central (BEC) o adresă prin care cerea o serie de lămuriri suplimentare despre Referendumul național consultativ din 26 mai, în special asupra numărului diferit de votanți de la cele două întrebări supuse votului. Adresa redactată de Valer Dorneanu a fost pusă pe ordinea de zi a Biroului Electoral Central de vineri, 14 iunie. 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews