ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Un raport emis de Corpul de Control al prim-ministrului scoate la iveală marile nereguli din Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). De la remunerații nejustificate, acordate cu încălcarea legii, la asfaltul care se fărâmițează pe pistele de aterizare, în timp ce nu se fac niciun fel de investiții în infrastructură.

Un capitol din acest raport descrie modul în care au fost încheiate contractele de asociere în participațiune pentru administrarea tuturor spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB, Aeroportul Otopeni). Deși valorificarea acestor spații comerciale s-a făcut printr-o procedură de selecție publică, reprezentanții CNAB au acceptat apoi condițiile impuse de două societăți și au extins obiectul inițial al contractului.  

De la „administrare în comun a noilor zone comerciale”...

Povestea începe încă de acum 20 de ani. Istoria, nemenționată în acest raport al Corpului de Control, a fost consemnată de jurnalistul Dan Badea, pe blogul său. În 1998, CNAB  încheie un contract pentru catering în avioanele Tarom cu societatea Abela Rocas***, căreia îi închiriază și spații pentru alimentație publică în aeroport. Alături de Abela Rocas, scrie Dan Badea, în afacere s-a infiltrat și societatea Millenium Pro Design SRL, a fostului șef al Direcției de Supraveghere și Control din Direcția Generală a Vămilor, Pavel Lăscuț, care a închiriat în aeroport un spațiu comercial în care a dezvoltat activități Tax - Free.

În timp, contractele au fost extinse prin diferite acte adiționale, fără organizarea vreunei licitații. Clauzele erau dezavantajoase pentru statul român: aeroportul încasa o cotă de 10% din totalul veniturilor (sau din profitul lunar brut), plafonul minim garantat de plată fiind de 100.000 de dolari/an (sau de euro/an). Cum societatea respectivă raporta ce profit dorea, ANAF a stabilit, în urma unui control, că doar în perioada 2005 – 2009, statul român a fost prejudiciat cu 1.000.000 de euro.

Raportul Corpului de control al premierului care a fost dat publicității recent spune ultima parte din povestea jafului de la Aeroportul Otopeni. Episodul relatat începe la 21 aprilie 2008, când SC Millenium Pro Design SRL* trimite către CNAB o scrisoare de intenție privind o colaborare, în scopul „de a implementa în cadrul zonei comerciale a Aeroportului Internațional Henri Coandă (AIHC) modele occidentale consacrate de exploatare a zonelor comerciale” și pentru „a începe negocierile cu AIHC privind exploatarea spațiilor comerciale nou create urmare a implementării dezvoltărilor aeroportuare” .

După ce au primit scrisoarea de intenție, reprezentanții CNAB SA au întocmit un Raport (semnat de Gabriel Țară - director general al CNAB, Daniela Mincu - director general adjunct, Ștefan Țonea - director comercial și Florin Popa - șef serviciu comercial) în care au subliniat oportunitatea colaborării AIHCB cu un operator, pentru consultanță și administrare în comun a noilor zone comerciale ce vor fi realizate cu ocazia derulării fazei a III-a a obiectivului de investiții «Dezvoltare și Modernizare AIBO». La 23 mai 2008, Adunarea generale a Acționarilor (AGA) din CNAB SA aprobă Raportul. 

Cinci luni mai târziu, e întocmit un nou Raport (semnat de Gabriel Țară, Gabriela Mincu, Ștefan Țonea, Florin Popa și Ștefania Enache - șef serviciu juridic), în care se precizează că „asocierea în participațiune cu o (mai multe) persoană(e) juridică(e) pentru administrarea noilor zone comerciale este mult mai benefică”. Iar peste alte patru zile, AGA aprobă „demararea procedurilor legale în vederea realizării unei asocieri în participațiune cu o persoană jurirică (integrator) în scopul administrării noilor zone comerciale ce vor rezulta în urma extinderii terminalelor de pasageri”. În Hotărârea AGA se precizează că soluția a fost aleasă „în urma analizei avantajelor și dezavantajelor diferitelor soluții posibile”.

...la toate „spațiile comerciale existente sau care ar putea fi înființate” în aeroport

Conform raportului Corpului de control, pe site-ul Ministerului Transporturilor e publicat apoi un anunț de intenție și patru societăți trimit scrisori la sediul CNAB. În 6 noiembrie 2008 sunt primite adresele de la Emptor SRL și Gfs Investments România (fondată de Răzvan Petrovici, finul lui Virgil Măgureanu, fost șef al SRI). Dar conținutul, așezarea în pagină și fontul folosit la redactarea celor două adrese sunt identice, se precizează în raport. În plus, niciuna din cele două societăți nu furniza, în adresă, informații despre activitatea desfășurată sau despre experiența din domeniu.    

A doua zi, CNAB primește o adresă din partea Autogrill SPA** (în care se precizează că nu e vorba de o scrisoare de intenție) , dar și de la Millenium Pro Design SRL. 

Mai departe, CNAB le solicită celor patru societăți să trimită oferte detaliate, iar la 9 februarie 2009, Millenium Pro Design SRL și Autogrill SpA depun o ofertă comună, despre care spun că reprezintă „o soluție integrată”, că „termenii și condițiile comerciale prevăzute pentru consultanță sunt valabile numai condiționat de acceptarea integrală a Ofertei”, dar și că „prezenta ofertă este condiționată de încheierea de către Autogrill și Heinemann – Millenium a unor contracte (de asociere în participațiune sau altă formă de contract) separate cu AIHCB.”

La 24 septembrie 2009, când au fost desigilate toate ofertele, s-a constatat, potrivit procesului verbal al ședinței, că doar Autogrill SpA și Millenium Pro Design SRL transmiseseră CNAB, prin acea adresă comună, o ofertă detaliată.

„Cei doi ofertanți au înțeles să ofere serviciile lor nu doar în privința spațiilor comerciale ce urmează a fi create, ci și asupra celor existente sau care ar putea fi înființate în incinta AIHCB, în afara lucrărilor de extindere a Terminalelor pentru pasageri”, se precizează în Procesul verbal nr. 13940/22.10.2009 întocmit de către comisia CNAB. 

Și, deși CNAB SA anunțase că dorește să încheie un contract doar pentru noile zone comerciale, iar oferta comună a celor două societăți se referea și la spațiile existente, „toți membrii prezenți ai comisiei au agreat selectarea celor doi ofertanți Autogrill SpA și SC Millenium Pro Design SRL și au stabilit că aceștia ar putea fi potențialii asociați ai CN AIHCB SA”, se spune în procesul verbal semnat de Ștefan Țonea – director comercial, Gabriel Schuster – director tehnic și Denisa Sandu – consilier juridic.  

Pentru a crea o aparență de legalitate în legătură cu modificarea obiectului inițial al asocierii, CNAB solicită unui cabinet de avocatură (A.C. Pop) o opinie juridică în legătură cu posibilitatea legală de a continua negocierile cu Autogrill SpA și Millenium Pro Design SRL. „Nu există impedimente de natură legală în a continua negocierile”, conchide cabinetul de avocatură. 

La 19 noiembrie 2009, comisia de evaluare și negociere din CNAB a propus continuarea negocierilor „conform ofertei prezentate”, raportul fiind aprobat cu majoritate de voturi prin Hotărârea AGA a CNAB.

De la conducerea CNAB, în fruntea firmei care încheia contracte cu CNAB

În august 2010, AGA a CNAB a aprobat încheierea a două contracte de asociere în participațiune între CNAB SA și societățile Millenium Pro Design Srl și Dnata Catering SA*** (subsidiara din România a Autogrill SpA). Contractele aveau ca obiect administrarea și exploatarea în comun a tuturor spațiilor comerciale din incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București: spațiile comerciale neexploatate la data semnării contractelor; spațiile comerciale în curs de construire în cadrul Fazei a III-a de dezvoltare a aeroportului; spațiile comerciale care, la data semnării contractelor, sunt grevate de un drept de locațiune în favoarea unor terți.

În prezent, niciun alt investitor nu mai poate încheia vreun contract de asociere similar, întrucât toate spațiile comerciale din incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București, atât cele prezente, cât și cele viitoare vor fi administrate exclusiv de către societățile Millenium Pro Design SRL și Dnata Catering SA (fostă Alpha Rocas SA) până la data de 31.12.2022.

În perioada negocierilor dintre CNAB și cele două firme, Ștefan Țonea deținea funcția de director comercial în cadrul CNAB SA, fiind astfel implicat în mod direct în procesul de selecție a ofertelor și de încheiere a celor două contracte de asociere în participațiune. 

În octombrie 2010, după ce contractele fuseseră încheiate, Ștefan Țonea și-a dat demisia de la CNAB SA, iar la 20 ianuarie 2011 el a fost angajat, în funcția de director comercial, la Dnata Catering SA. 

La rându-i, Gabriel Țară primise, în luna ianuarie 2010, un post în Consiliul de Administrație al Alpha Rocas SA, remunerat cu 10.000 de euro/an. În paralel, Țară ocupa funcții de conducere la CNAB, în 2010 el fiind director de dezvoltare.

Secretari generali din minister, retribuiți de societăți comerciale

Dar Țonea și Țară nu sunt singurii care au jucat pentru echipa adversă. În hora banilor au intrat și înalți funcționari publici din Ministerul Transporturilor. 

După încheierea celor două contracte, la nivelul fiecărei asocieri în participațiune a fost constituit câte un comitet consultativ, dar și un consiliu de supraveghere, format din reprezentanți ai CNAB SA și ai celor două societăți, care trebuia să decidă cu privire la necesitatea, oportunitatea și conținutul concret al tuturor măsurilor supuse dezbaterii consiliului. 

• În iunie 2014, Petrașcu Elena, desemnată de către directorul general al CNAB SA în calitate de membru în consiliul de supraveghere al asocierilor, a fost remunerată (pentru această calitate) de Dnata Catering SA cu suma de 6.255 lei și, respectiv, de Millenium Pro Design SRL, cu suma de 4.390 lei. La acea dată, Petrașscu Elena era secretar general în Ministerul Transporturilor.  

• În perioada septembrie 2014 - august 2015, Berinde Daniela, desemnată de către directorul general al CNAB SA în calitate de membru în consiliul de supraveghere al asocierilor, a fost remunerată de Dnata Catering SA, cu suma totală de 75.500 lei și, respectiv, de Millenium Pro Design SRL, cu suma totală de 53.245 lei. În acea perioadă, Berinde Daniela a deținut și funcția de Șef birou în Ministerul Transporturilor.  

• În perioada septembrie - decembrie 2015, Jorj Mircea, desemnat de către directorul general al CNAB SA în calitate de membru în consiliul de supraveghere al asocierii dintre CNAB SA și societatea Millenium Pro Design SRL, a fost remunerat de Millenium Pro Design SRL, cu suma totală de 17.843 lei. În acea perioadă, Jorj Mircea deținea funcția de Secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor.

• În perioada martie – iunie 2016, Trocaru Ion, desemnat de către directorul general al CNAB SA în calitate de membru în consiliul de supraveghere al asocierii dintre CNAB SA și societatea Millenium Pro Design SRL, a fost remunerat de Millenium Pro Design SRL cu suma totală de 18.004 lei. În acea perioadă, Trocaru Ion a deținut funcția de director al Corpului de control din cadrul Ministerului Transporturilor. 

Toți cei mai sus menționați erau simpli sau înalți funcționari publici și, prin urmare, conform art. 94 din Legea 161/2003, ei nu puteau deține alte funcții și nu puteau „desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate (...) în cadrul regiilor autonome, societăților reglementate de legea nr.31/1990, ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public.”

Așadar, în perioada în care au desfășurat activități remunerate în cadrul unor societăți comerciale, exercitând concomitent și funcții publice în cadrul Ministerului Transporturilor, Petrașcu Elena, Berinde Daniela, Jorj Mircea și Trocaru Ion s-au aflat într-o posibilă situație de incompatibilitate privind funcționarii publici, se arată în Raportul Corpului de control al premierului.    

Directorul Corpului de Control verifica derularea contractului cu societatea care-l plătea 

După cum am văzut, în perioada martie - iunie 2016, Trocaru Ion era și director al Corpului de control din Ministerului Transporturilor, dar și membru în comitetul asocierii în participațiune dintre CNAB SA și societatea Millenium Pro Design SRL.

În acea perioadă, Corpul de control condus de Trocaru a efectuat două acțiuni de control la CNAB SA, una dintre ele având ca obiectiv chiar verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea și derularea contractelor la nivelul companiei, deci inclusiv a contractului încheiat cu Millenium Pro Design SRL, societate de la care Trocaru încasase suma de 18.004 lei. Și, deși obiectivitatea sa putea fi influențată de interesele patrimoniale personale, Trocaru a semnat acel raport, în calitate de director al Corpului de control din Ministerul Transporturilor.

Avea voie Trocaru să fie și director al Corpului de Control, și reprezentant al Statului într-o companie, remunerat de o firmă privată? Categoric, nu. 

Legea 161/2003 prevede, la art.94, că „funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți reglementate de Legea nr.31/1990 sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici.”

Pentru bani, directori generali din CNAB se auto-proclamau membri în comitete 

Cum aceste comitete consultative ale asocierilor în participațiuni dintre CNAB SA și Millenium Pro Design SRL, respectiv Dnata Caterig SRL reprezentau niște surse de venit (suplimentare și certe), directorii generali se autoproclamau membri.

Astfel, Radu Liviu, director general al CNAB SA, și-a semnat propriul act de numire în consiliul de supraveghere al celor două asocieri, iar pentru activitatea desfășurată în perioada octombrie 2013 - mai 2014 a fost remunerat de către Millenium Pro Design SRL cu suma de 35.715 lei și de către Dnata Catering SA cu suma de 50.839 lei.

Și Ciobanu Sorinel, următorul director general al CNAB SA, a procedat similar, ba chiar s-a numit și în consiliul de supraveghere, dar și în comitetul consultativ, iar pentru activitatea desfășurată în perioada iunie 2014 - mai 2016, a fost remunerat de către Millenium Pro Design SRL cu suma de 106.939 lei, dar și de către Dnata Catering SA, cu suma de 63.491 lei
   
Raportul Corpului de control al premierului (v. partea 1 și partea 2) a vizat perioada 2013-2017 și a fost finalizat la sfârșitul anului trecut, fiind apoi trimis și Direcției Naționale Anticorupție, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală. Până acum, DNA nu a anunțat deschiderea vreunui dosar penal.

* SC Millenium Pro Design SRL este deținută, potrivit informațiilor de la Registrul Comerțului, de Roșca Emil (72,17%) și de Heinrig Impex SRL (27,83%). Heinrig Impex a cumpărat acțiunile de la Cătălin Lăscuț, fiul lui Pavel Lăscuț, fostul șef al Direcției de Supraveghere și Control din Direcția Generală a Vămilor. 
Heinrig Impex are sediul în zona liberă Constanța. Acționarii principali sunt   Gebr. Heinemann - Millenium din Hamburg și Henry Rismont, cetățean german, acționar și la Midocar SRL (un dealer auto ce a încheiat în România contracte uriașe, de milioane de euro, cu serviciile de informații, MapN și MAI).
În 2016, SC Millenium Pro Design SRL a avut un profit net de 18.700.229 de lei (peste 4 milioane de euro).

** Autogrill SpA e o companie multinațională de catering din Italia, ce desfășoară operațiuni în 40 de țări. Subsidiara din România a Autogrill SpA este Dnata Catering SA.

*** Abela Rocas SA și-a schimbat denumirea, în 2005, în Alpha Rocas SA, iar apoi în Dnata Catering SA. 
Dnata Catering SA (subsidiara din România a Autogrill SpA) e deținută, potrivit informațiilor de la Registrul Comerțului, de firmele Alpha Flight Group Limited (64,1851%), Compania Națională Aeroporturi București (4,9791%) și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM (30,8358%). 
În 2016, firma a avut un profit net de 18.586.872 de lei (peste 4 milioane de euro). Mai mult din jumătate din acest profit merge către Alpha Flight Group Internațional, deținută de compania arabă Dnata Catering, parte a grupului Emirates, din care face parte și operatorul aerian cu același nume.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews