Persoanele fizice care au prestat muncă pentru și sub autoritatea unei alte părți fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă vor putea formula o acțiune în constatarea raporturilor de muncă, precum și a efectelor acestuia, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, informează site-ul juridice.ro.

Aceste sunt efectele Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 37/2016. Având în vedere faptul că acțiunile în constatare sunt imprescriptibile, persoana fizică ce a prestat munca pentru și sub autoritatea unei alte părți fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă va putea solicita instanțelor de judecată constatarea existenței raporturilor de muncă la orice moment.

În cazul în care instanțele de judecată constată existența raporturilor de muncă, angajatorul va putea fi obligat la plata retroactivă a contribuțiilor sociale și a altor taxe, cu penalități, precum și la acordarea salariaților a drepturilor prevăzute de Codul Muncii. Salariații vor fi nevoiți însă să respecte termenele de prescripție aplicabile.

Decizia 37/2016 a fost pronunțată de ȊCCJ la 7 noiembrie a.c., în dosarul 2461/1/2016. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 57 alin. (5) și (6) din Codul Muncii coroborate cu art. 211 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 Cod procedură civilă și art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței. Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție va deveni obligatorie numai după ce ea va fi publicată în Monitorul Oficial.