La Curtea de Apel București se va judeca joi 22 februarie primul proces împotriva Statului Român pentru nerespectarea dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului de către o administrație publică locală, primăria Băiculești.

Doamna Simona Niculescu, primul cetățean român care a câștigat în instanță dreptul de a circula pe un drum civilizat în România a sesizat instanța de contencios administrativ din Capitală angajând -tot în premieră națională- răspunderea Statului Român deoarece nu a putut niciodată vedea respectată hotărârea definitivă a Tribunalului
Argeș din noiembrie 2013, din culpa directă a administrației publice locale, a executorilor judecătorești.

Invocând obligația judecătorului intern de a aplica direct, cu prioritate dispozițiile tratatelor internaționale ratificate de către România, doamna Niculescu cere judecătorului să constate culpa Statului pentru bătaia de joc la care sunt supuși cetățenii ce au câștigat în instanță împotriva Statului, dar care mor cu dreptatea în brațe.

În comunicatul remis redacției se arată că termenul din data de 22 februarie 2018 este public, cei interesați pot participa ca și auditori la dezbaterile unui proces ce va ajuta oamenii în aceeași situație, indiferent de rezultat.

Evenimentul este disponibil aici :