ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Motto1: Lucrurile, evenimentele și faptele nu sunt aproape niciodată ceea ce ele ne par a fi la o primă scanare rapidă și superficială

Motto2: Lupul nu-și schimbă nici părul, nici năravul

Trebuie să precizez dintr-un start că eu personal, spre exasperarea unor prieteni care sunt fani ai altor genuri muzicale, agreez și ascult muzică trance de o anumită factură.

Anul trecut, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Mihai Seplecan, un fost insider al sistemului, a afirmat că în spatele festivalului „Untold” se ascunde un ritual de magie neagră care a fost sprijinit de către masonerie.

Aceste afirmații ale sale au fost suficiente pentru ca acesta să fie atacat din toate direcțiile de către fanii acestui festival, mai ales că Mihai Seplecan și-a asumat o ipostază creștină. Evident că această postură pe care a ales-o să îl reprezinte, cea de credincios creștin ortodox, împreună cu acțiunile sale din ultima vreme în care a vizitat diverse mănăstiri creștine, conține o conotație care îl transformă în veritabilă carne de tun. De ce? După incendiul din clubul Colectiv au existat anumiți prelați din cadrul Bisericii Ortodoxe care au incriminat în bloc pe toți cei care au fost prezenți în acel club, inclusiv pe victime, deoarece acel concert la care au participat ar fi avut, în viziunea lor, conotații demonice datorită muzicii și versurilor formației care a concertat în acel spațiu. Într-un mod de neînțeles, părerea individuală a unor prelați creștin-ortodocși a fost citată pe alocuri trunchiat, fiind desprinsă de contextul în care a fost rostită, totul fiind realizat pentru a incita la contestarea Bisericii Ortodoxe în ansamblul ei. S-a dovedit ulterior că, deși nu s-a mediatizat, în momentul incendiului a fost prezent la fața locului un preot ortodox care aparținea unității de pompieri, preot care a oferit sprijin și s-a rugat pentru cei implicați în acele incidente tragice. (...)

Dacă realizăm o analiză exactă și precisă a elementelor constitutive ale identității vizuale, părți constitutivă ale brandului „Untold”, atât de anul trecut, cât și din acest an, putem observa faptul că acestea acoperă și se află în deplină concordanță cu realitatea pe care se străduiește să o invoce. Astfel putem decela următoarele aspecte care sunt, poate, mai puțin evidente:

Denumirea Untold în traducere desemnează nenumitul, nerostitul pe care mulți ar putea să-l traducă ca de nepovestit, însă sensul conferit este cel desemnat de noi inițial. [La fel, în cazul festivalului în oglindă, Neversea, avem un joc de cuvinte care în traducere înseamnă nevăzutul. - n.n.]

Citiți și Raluca Turcan: „Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well vor fi sprijinite de Guvern! Mediul cultural are un partener de încredere în Guvernul României”

Se știe foarte clar faptul că, în tradiția românească, această sferă de forță ale nenumitului, nerostitului (Untold) se identifică cu satana, Lucifer, necuratul, nenumitul, nespusul. În tradiția spirituală (populară) românească este prezentă această regulă, de a nu rosti în mod explicit numele unei entități malefice, pentru că acestă precizare explicită a numelui invocat, atrage în mod inexorabil acea prezență. Cu alte cuvinte, rostirea efectivă a numelui implică invocarea acelei entități și implicit manifestarea ei. De aceea, în ethosul românesc există termeni care desemnează această entitate purtătoare de rău doar sub o formă exorcizatoare: ucigă-l toaca, ducă-se pe pustii, ucigă-l crucea. Legătura cu ethosul poporului român este evidentă tocmai prin această nenumire care este specifică tradiției spirituale românești, iar de aici derivă conexiunea cu subconștientul colectiv al locuitorilor din acest areal (spațiu specific). Astfel, prin intermediul acestei conexiuni cu această entitate malefică, subconștientul colectiv poate fi influențat și impregnat cu energii toxice, nefaste, care ulterior influențează prin intermediul subconștientului individual fiecare persoană în parte. Astfel, prin consacrarea care s-a realizat la început în cadrul acestui festival, acesta a fost plasat clar sub incidența unei anumite entități distincte desemnată ocultat (ascuns) sub numele de Untold. Cu alte cuvinte, entității căreia îi consacri (dedici, afierosești) acțiunea, în cazul nostru Untold, cuvânt explicat anterior, devine destinatarul final, adică este cel căruia îi sunt puse la dispoziție energiile participanților: spectatori și artiști deopotrivă. Cei care au realizat consacrarea în calitate de organizatori, împreună cu cei care au coordonat din background toată această operațiune extrem de complexă, au subordonat prin aceasta evenimentul sferei malefice de forță dorite. (...)

Consacrarea, în calitate de acțiune esoterică, plasează o ființă, acțiune, eveniment sub incidența ființei căreia îi este consacrată. Ea se realizează obligatoriu înainte de realizarea efectivă a respectivei acțiuni și asigură integrarea acestei acțiuni și a persoanei care consacră în sfera de forță a ființei căreia i-a fost consacrată. Această acțiune, cunoscută în tradiția catolică sub numele de consacrare, are un echivalent în tradiția creștin-ortodoxă prin termenul de afierosire (încredințare, dedicare).

S-ar putea spune că este doar o joacă. Dar această joacă cu invocări atât de clare și distincte a unor entități de natură malefică nu poate constitui o simplă joacă, pentru oricine dispune de o minimă, doar minimă, capacitate asociativă denumită inteligență.

Astfel, deși a fost ocultată (ascunsă) în mod extrem de abil, rostirea efectivă a acelui nume, folosindu-se în acest scop limba engleză, deci, chiar dacă nu i-a fost totuși rostit direct numele, legătura astfel creată este mai mult decât evidentă.

Mulți artiști plastici cu care am stat de vorbă au remarcat și mi-au comunicat că au perceput în întreaga identitate vizuală o stare acută de întunecare malefică (darkness) începând cu bannerele gigantice plasate pe sediul „Băncii Transilvania” de pe strada Barițiu și sfârșind cu imaginile afișelor destinate mediatizării acestui festival.

Există în toată acestă succesiune de coincidențe, mult prea cusute cu ață albă pentru ca adevărul din spatele lui să nu transpară clar și limpede pentru cineva care are minime noțiuni de esoterism și înțelege identificând etapele constituante ale unui ritual, de orice natură ar fi acesta. În cazul festivalului „Untold” este vorba fără nici un dubiu de un ritual de magie neagră care a fost oferit, consacrat, încredințat acestei entități numite Untold.

Mă întreb și eu de ce acest festival nu a fost plasat sub incidența unor personaje de lumină, eminamente benefice: Arhanghelul Mihail, de exemplu, conducătorul legiunii îngerilor în lupta împotriva entităților malefice, acesta fiind simbolul exponentului curajului divin, fiind prezentat în poze care denotă o ipostază războinică, Mihail fiind de altfel înzestrat cu o sabie.

Sau ca să nu fim acuzați că ne referim strict la tradiția spirituală creștină, avem în tradiția spirituală hindusă pe Shiva Matangari, Shiva (Conștiința Masculină Universală) în ipostaza de triumfător asupra forțelor ostile, malefice (Absolutul Divin în ipostaza de distrugător), purtător al tridentului, care alungă demonii, personaj care emană o masculinitate debordată și care prin energia pe care o manifestă, conform tradiției spirituale hinduse, poate distruge sau exorciza orice rău manifestat prin intermediul oricăror entități de natură malefică.

În mod evident acest festival Untold, „The world capital of night and magic” - Capitala lumii de noapte și magie - sloganul sub care s-a prezentat anul trecut, cât și sloganul mai soft pentru anul în curs „Real-life fantasy”, prezintă toate ingredientele care-l transformă în ceea ce s-a și afirmat pe sine a fi, adică un spectacol de noapte (noapte caracterizată de întuneric, implicit de lipsă a luminii) și magie (evident neagră, corespunzătoare întunericului în care se manifestă) și a reprezentat în fond, ceea ce s-a autodeclarat, adică un veritabil ritual de magie neagră în care energiile care s-au vehiculat, respectiv ale artiștilor și simultan a participanților din public, au fost consacrate dintr-un start entității Untold.

Un alt element care apare frecvent în afișele festivalului „Untold” este oglinda. Utilizarea acestui element nu este deloc întâmplătoare. Fiecare dintre dumneavoastră puteți consulta semnificațiile simbolisticii asociate oglinzii.

Citez:

„Oglinda redă imaginea inversă a obiectului fiind o îndepărtare de Principiu și Esență. Se spune că în oglindă se reflectă dublura omului, caracterizată prin atribute malefice”. Pentru a nu exista nici un dubiu în acest sens, s-a plasat în fața oglinzii imaginea un personaj sinistru care se reflectă în oglindă. Prin urmare expresia „Your selfie here” în afișul plasat anul trecut pe clădirea Băncii Transilvania nu este deloc întâmplătoare. Ea presupune identificare sinelui, (self se traduce în românește ca sine, parte componentă a cuvântului selfie) fiecărui participant cu entitatea care a fost reprezentată de acea figură fără chip, în fapt „Untold”–ul pe care l-am menționat anterior. Aici prin sine nu se înțelege esența ultimă a ființei ci ansamblu energiilor psiho-mentale ce animă fiecare individ în parte. Este vorba de potențarea în ființa umană a aspectelor (energiilor) negative prezentate într-un mod simbolic prin intermediul acelui personaj la care negrul feței desemnează abisul de natură malefică. Mai mult, pentru ca lucrurile să fie pe deplin elucidate se precizează clar prin expresia „I am the wizard of Untold” că persoana a cărui sine se identifică cu personajul fără chip, acceptă postura de vrăjitor, cu alte cuvinte el devine un ucenic, discipol al Untold-ului în cadrul nopții de magie (neagră evident). Această operațiune de identificare cu personajul fără chip și de ipostaziere în discipol al Untold-ului ni se prezintă a fi ambalată sub formula inocentă a unui simplu selfie. Toată această operațiune este și premiată pentru cei care dau bine în poză. Un joc malefic abil travestit și deghizat diabolic printr-o manevră care a dat dovadă, trebuie să recunosc, de o inteligență demoniacă de-a dreptul.

Toate aspectele imagistice (poze și sloganuri) și faptice efective indică fără nici un dubiu că toate acestea au fost alese cu parte dintr-un ansamblu bine articulat care desemnează pentru orice inițiat existența și prin urmare performarea (efectuarea) unui ritual de magie neagră.

În cazul efectuării unor ritualuri de către adepții unor culte religioase, în cadrul acestora se invocă și se consacră în mod distinct acele acțiuni unor entități spirituale eminamente benefice ca îngerii, Fecioara Maria, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl. Toți aceștia se presupun că se manifestă în acel spațiu destinat invocației. Aceste spații sunt de cele mai multe ori biserici. Energia acestor ființe necorporale interferează cu participanții la aceste ritualuri, în funcție de deschiderea fiecăruia dintre ei. Stările obținute de unii dintre participanți în urma acestei comuniuni realizate la nivel de suflet sunt iubire, liniște, pace sufletească.

Toate tradițiile spirituale autentice fac referire clară și distinctă la cele două categorii aflate în tabere diferite și care își dispută întâietatea asupra ființei umane. Ființa umană, poate alege în baza liberului arbitru pe cine să deservească: tabăra entităților eminamente benefice cunoscute ca îngeri sau sau tabăra entităților malefice: demoni.

Pentru a pecetlui acest legământ făcut cu entitatea desemnată sub numele Untold s-a făcut, unii bineînțeles ar spune spune că este doar coincidență, o donare de sânge sub emblema sugestivă a lui Dracula (din nou o coincidență) vampir care consumă sângele astfel oferit (consacrat), acțiune care a dat posibilitatea donatorilor de participa la acest festival-ritual. Deci, cu alte cuvinte, s-a donat, în esență s-a consacrat (oferit, încredințat) sângele entității Untold, sânge care, se știe din ocultism, că este suportul fizic al unor energii de natură subtilă (vitală) și constituie cadru de manifestare a unor entități necorporale, care leagă persoana respectivă (și dacă aceasta știe și dacă nu știe) de ființa căreia i-a fost consacrat respectivul ritual. Deci, anul trecut, sub aparența benignă a donării de sânge centrelor de transfuzii din țară, a existat o caravană Untold care a făcut acest demers. Este de văzut dacă acest sânge a ajuns unde era destinat să ajungă, adică la centrele de donație sau s-a pierdut pe parcurs. Este de notorietate, și exprim o evidență care nu are cum să fie negată, faptul că orice ritual de magie neagră implică sângele, de preferință uman, care se constituie într-un veritabil liant și catalizator subtil care permite invocarea și manifestarea acelor entități malefice de natură subtilă. Sângele a fost donat, în acest caz, de bună voie și nesiliți de nimeni, de către tineri care vroiau să participe la acest ritual deghizat în festival și care nu dispuneau de banii necesari. Cei care au procedat în acest fel și-au vândut propria energie și au fost legați într-un mod tainic de entitatea căreia i-a fost consacrat acest ritual. Aceste persoane au reprezentat rezonatori specifici, vehicule umane prin care cel invocat s-a manifestat utilizându-le propriile energii drept pârghii de manifestare. Poza luată de pe site a fost denumită dealtfel profund semnificativ, pay-with-blood, plătește cu sânge.

Dacă observați cu atenție faptul că în această poză, sângele donat alimentează acest personaj malefic, un simbolism care nu mai are nevoie de nici o explicație.

De asemenea există o rețea extinsă la nivelul întregului teritoriu al României, numită deloc întâmplator blood network, rețea de sânge.

Este profund semnificativ, extrem de relevant și deloc întâmplător inserarea unei hărți cu centrele de donații din întreaga țară. Prin această modalitate a donării de sânge s-a reușit să se acopere întreg arealul României, creându-se astfel o veritabilă rețea umană, cu noduri active în fiecare oraș, reprezentate de cei care au donat sânge. Această legătură aurică individuală indusă în timpul festivalului, putând fi activată și ulterior derulării acestuia, în baza energiilor specifice induse în fiecare aură individuală în timpul ritualului, prin intermediul fenomenului de rezonanță. Astfel s-a reușit ca impactul să fie remanent la nivelul întregului teritoriu al României prin intermediul donatorilor de sânge proveniți din fiecare oraș, care vor deveni sui-generis vehicule de tranzitare a unor energii negative induse inițial la performarea (efectuarea) ritualului. Evident că, în anii care vor urma, dacă acest veritabil patern comportamental va continua și nu va fi stopat ferm, aceste rezonanțe negative reprezentate de către aceste energii demoniace vor fi întărite.

Esoterismul care este în esență o știință spirituală aplicată, are niște reguli precise și exacte și este departe de a fi o simplă joacă. De altfel toate cele descrise până acum nu s-au constituit deloc într-o simplă joacă pentru cei care le-au conceput. Toate elementele utilizate au avut o semnificație precisă și exactă.

Același lucru se poate spune și despre poza a cărui gest este și el elocvent corelat și cu brățara inscripționată cu numele Untold.

Îmi exprim și eu nedumerirea; expresia sinceră a unei naivități ingenue: toate personajele este strict necesar (trebuie musai) să aparțină părții malefice? Nu se poate să fie personaje și ființe care să aparțină categoriei personajelor benefice, eroilor pozitivi care dispun de curaj în lumina adevărului? Cred că li s-ar putea da și acestor personaje un aspect cool și trendy, care să le facă atractive și implicit dezirabile pentru marele public.

Șirul lung de coincidențe profund semnificative, vizând aspectele stranii care au însoțit acest festival-ritual, ar trebui să determine orice ființă plină de bun simț să se gândească asupra direcției ce i s-a dat acestei manifestări.

Las strict la latitudinea cititorilor acestui articol întrebarea care vizează în ce măsură realitatea subtilă de factură spirituală a unor astfel de entități malefice, care evident au fost invocate deliberat, a avut sau nu o influență în conștiințele individuale care participă la un astfel de mega ritual de magie neagră. Sensul dat este evident ocultat și ține de intenționalitatea și scopurile avute în vedere de cei care au utilizat o asemenea imensă energie. Ei s-au folosit de acestă energie pe care au utilizat-o în conformitate cu propriile scopuri.

Cam cu ce ne-am ales de fapt? Cu anumiți artiști care au prestat o muzică mai mult sau mai puțin inspirată. Amintesc că acest gen de muzică este benign în sine fără să aibă o conotație incriminabilă sub aspectul rezonanțelor pe care le poate induce în public. Mi s-a atras atenția de către anumiți compozitori și muzicieni prezenți la acest festival, că și aici a survenit o mutație, începând cu anul 2010; trance-ul clasic a fost alterat intenționat de sound-uri (sonorități) stranii care pune auditoriul în rezonanță cu energii nu tocmai armonioase. Deci, nici la capitolul muzică în sine nu stăm tocmai bine.

Cineva s-a jucat de-a magia neagră sau chiar a fost vorba de un ritual performat (efectuat) deliberat în acest sens?

La o primă scanare rapidă și superficială, am avut de-a face în anul ce a trecut cu un festival de muzică trance la care au participat mulți oameni care au petrecut împreună un timp agreabil.

La un nivel mai profund am avut de-a face cu un veritabil, din plin recognoscibil, ritual de magie neagră care a implicat un număr uriaș de participanți, a căror energie a fost folosită (utilizată) și modulată specific în vederea anumitor scopuri ascunse și chiar prin acestea dubioase. Aproximativ 300.000 de oameni a căror energie vitală, sexuală, volitivă și afectivă a fost utilizată, folosită într-un sens numai de inițiatorii din umbră știut, și care evident a dus la poluarea atmosferei subtile energetic-informaționale în Cluj-Napoca. Aici trebuie să existe o mare atenție. În cazul consacrării nu contează natura energiei utilizate ci sensul pe care i se dă acesteia de către cel care operează, deci depinde de entitatea căreia i se consacră, precum și de intenționalitatea și scopul celui care realizează această consacrare. Spre exemplu, într-un ritual de magie roșie unde se utilizează energia sexuală a participanților, aceasta poate fi folosită pentru trezirea iubirii fiind consacrată unei entității eminamente benefice, sau poate servi uciderii unei persoane dacă ritualul este consacrat unei entități malefice. Totul este la cheremul celui care inițiază, conduce acest ritual. Restul participanților nu sunt decât folosiți. Asta nu înseamnă că nu se resimte plăcerea în acel ritual. Dar scopurile urmărite și consecințele celor două tipuri de ritualuri sunt evident diferite. Exact acest lucru s-a petrecut, în anul ce a trecut și în cazul ritualului de magie neagră deghizat sub masca unui Festival de muzică trance, „Untold”.

Există și un alt element care este de reținut. Mi s-a relatat că în 2016 în perioada festivalului, ofițerii de la crimă organizată au fost trimiși în concediu în masă, în timp ce orașul colcăia de droguri. Cu alte cuvinte psihismul individual al participanților trebuia fluidizat prin consumul de droguri pentru ca energiile acestora să devină apte de utilizare. Nu știu ce s-a petrecut în anul în curs, dar presupun că nimeni nu s-a sesizat vis-a-vis de consumul de droguri și de cel de alcool în exces.

Nicolae Ceaușescu făcea referire la agenturile străine prezente pe teritoriul României, în discursul său din decembrie 1989, în cazul evenimentelor derulate atunci, discurs preluat „ad literam” într-un număr al revistei „Lumea” de anul 2015. Marea majoritate dintre noi am tratat atunci acele informații cu dispreț, având în vedere sursa de proveniență. Acum însă, privind retroactiv acel discurs precum și informațiile conținute în el, toate s-au dovedit a fi perfect adevărate. Așa se întâmplă acum și în cazul lui Mihai Seplecan care, chiar dacă posedă un limbaj care este tributar unor sintagme, nu știu cât de bine înțelese de către acesta, rostește totuși anumite adevăruri care se doresc a fi ascunse și tratate ca derizorii de către presă și evident de către anumite persoane „nenumite” din umbră. Din perspectiva trecerii timpului și al dezvăluirilor făcute între timp, evenimentele din decembrie 1989 ni s-au revelat a fi realități incontestabile pe care de altfel și SRI-ul le-a făcut publice prin anumiți intermediari acoperiți din lumea gazetăriei. Vezi în acest sens persoana lui Grigore Cartianu care a semnat 3 cărți despre acele evenimente. Am precizat că le-a semnat, nu faptul că le-ar fi scris el, pentru că în scriitura efectivă se simte touch-ul unor băieți rafinați din cadrul serviciilor, băieți care au capacitatea de a face o analiză pertinentă de intelligence utilizând un limbaj adecvat, aspecte care îl depășesc cu mult pe susnumitul Grigore Cartianu. De altfel Gregoar Ecrivan, așa cum singur s-a prezentat în dialogul cu scriitorul Paolo Coelho, dispune de un bagaj cultural și intelectual limitat.

Așteptam pentru anul în curs o schimbare a „destinatarului” sau „adresantului” acestui festival. Nu de alta, dar să nu fiu acuzat că sunt paranoic. S-ar fi putut alege în vederea promovării acestui eveniment orice entitate angelică căreia să-i fie consacrată pe față, la lumină, acest eveniment. Orice entitate angelică din cadrul ierarhiilor angelice prezentate de Dionisie Areopagitul. Se poate alege, pentru a nu fi considerat fundamentalist creștin, de ce nu, și o altă tradiție spirituală dacă se vrea, tradiția hindusă cu, spre exemplu, Shiva Matangari, în ipostaza de distrugător al răului. Numai musai ca personajul principal să fie pozitiv. Organizatori, vă prindeți? Aceiași DJ-invitați, fără donări de sânge, fără darkness și dacă se dorește cu aspecte benefice de factură esoterică la vedere, la lumină.

Eu știu artiști plastici care ar lucra cu plăcere la aceste proiecte. De fapt au fost și în acest an dar au fost refuzați. Viziunea lor artistică nu coincidea cu linia directoare a celor din spate. Era mult prea soft, deschisă și armonioasă. Apropo de profesorul Ioan Sbârciu, mason notoriu, care a fost în anul ce a trecut președintele comisiei care a desemnat lucrările câștigătoare.

Se pare că toate apelurile pe care le-am făcut în anul precedent s-au dovedit inutile. În acest an fluidizarea energiilor necesare „alchimizării” ființelor participanților, termen utilizat într-un afiș de promovare a festivalului în anul în curs (stranie, ciudată și profund semnificativă apetența constantă a organizatorilor spre esoterism) s-a realizat prin intermediul mărci de vodcă „Absolut” (denumire ironic-persiflatoare apropo de semnificația reală a termenului utilizat). Iar etapele constitutive în devenirea, transformarea ființei sub influența, evident, determinantă a consumului de vodcă, în cadrul Untold-ului conduc spre cea finală de creator. Aici substituirea este evidentă. A se vedea explicit în poza de mai jos. Avem de-a face cu înlocuirea adevăratului Creator cu o condiție existențială de așa-zis creator realizată simultan: prin consumul de vodcă și prin participarea la UNTOLD într-o modalitate dement-demoniacă de factură magică. Remarcați cu atenție succesiunea de etape prezentate grafic la baza afișului. Aceste etape: visător, magician, lord menite să te aducă la condiția finală de pseudo-creator, sunt legate de fazele lunii. Luna plină acționează ca un veritabil catalizator, atunci când ființa umană este extrem de receptivă într-un mod subconștient, și nu numai, la anumite energii, cele malefice găsindu-se în acea perioadă într-un maxim și putând fi (integrate) induse mai ușor în aura ființei. Maximum de lună plină fiind, deloc întîmplător, în ultima zi a festivalului și anume data de 6 august 2017. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Mai știm o entitate malefică, Lucifer-satana (Untold) care decăzând din condiție ei de înger de lumină a încercat să se substituie adevăratului Creator, urmărind să-i tragă și pe alții după ei într-un demers satanic care, după cum se vede continuă și în prezent. Astfel analogia devine mai mult decât evidentă.

Anul acesta, după dezvăluirile făcute în anul precedent, lucrurile nu s-au derulat chiar pe față, aspectele s-au deghizat ceva mai bine, substratul rămânând același. Personajul cu coarne, având aparențe binefăcătoare, cu o lună plină plasată în spate se găsește în preajma magicianului care citește ritualul (de magie neagră, pentru că personajele din poză nu par îngerași) de invocare dintr-o carte. Mesajul transpare la fel de clar și limpede, ca și în anul anterior. În cazul de față lupul nu-și schimbă nici părul, nici năravul.

Despre sponsori numai de bine. Banca Transilvania este asociată constant unui astfel de eveniment. Totuși, să sponsorizezi un ditamai mega-ritual satanic de magie neagră (scuzați pleonasmul), nu dă prea bine. Sau tocmai de asta îl sponsorizează?!

Acum un an, în cadrul festivalului de film „TIFF”, la Secțiunea filmului de groază se scria negru pe alb că personajul central al secțiunii este Antihristul. Eu propun ca în anii viitori să existe, pentru echilibru, și o secțiune a filmului spiritual în care care personajul principal să fie Iisus Hristos. Pe bune, o să-i propun acest lucru lui Tudor Giurgiu și celui care face selecția la acest festival, mai precis lui Mihai Chirilov. În cazul acestuia din urmă nu-mi propun să-i schimb orientarea. Ar fi cam greu. Se știe de ce.

Ce a devenit de fapt, pe nebănuite, orașul Cluj-Napoca? Observăm că devine creuzetul și terenul de țintă a unor forțe oculte malefice care uzitează de energiile puse la dispoziție cu naivitate de persoane de bună-credință pentru a-și duce la îndeplinire scopurile abjecte. Este în fapt, o poluare a atmosferei psiho-mentale (denumită de unii și atmosferă subtilă de natură energetic-informațională), poluare a cărui țintă manipulatorie suntem chiar noi.

Poți să prostești un om tot timpul, poți să prostești mai mulți oameni mai mult timp, dar nu poți prosti toți oamenii tot timpul.

Radu Hadârcă pentru Cotidianul, 2017. Valabil și azi.