ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Într-un Memoriu cu probe atașate transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de un grup de credincioși ce par și foarte buni observatori, documente parvenite redacției noastre din surse demne de încredere de la Patriarhie, se solicită cercetarea lui Radu Preda, alungat de credincioși din Germania, în prezent „preot-vagabond” pe Facebook și prin Piața Amzei, cât și a lui Vasile Bănescu, Nicolae Hulpoi și Ionuț Mavrichi. Faptele lor sunt detaliate mai jos:

 

Preafericirii Sale,

Preafericitului Dr. DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Preafericirea Voastră,


Cu profundă îngrijorare Vă supunem atenției prezentul document în care sunt adunate probe privind manifestările repetate ale unor clerici și mireni, aflați în legătură sau care pretind că sunt în legătură cu Patriarhia Română și cu Întâistătătorul acesteia și care în mod repetat și nejustificat denigrează instituția ierarhului în mediul de comunicare online, pe canale de socializare personale și în intervenții la diferite televiziuni și publicații.

Faptele celor mai jos menționați contravin Regulamentului autorităților canonice și disciplinare și al instanțelor de judecată ale BOR. Astfel:

 1. Preacucernicul Părinte Radu Preda, fost director al Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), despre care am aflat că, în ultima vreme, slujește la Biserica Amzei, din București, a insultat,a defăimat, a calomniat și a clevetit(Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, art. 25) în repetate rânduri mai mulți ierarhi dintre care amintim pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, pe Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pe Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul și pe alți membri ai Sfântului Sinod. Din poziția de preot și de cadru didactic în teologie, Părintele Radu Preda a instigat la atitudini și fapte negativeatât pe clericii care l-au ascultat, cât și pe mirenii cu care a intrat în legătură (Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, art. 27). Preacucernicia Sa a provocat tulburări, certuri și a folosit un limbaj necuviincios(Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, art. 30).Toate aceste fapte, necercetate la timp, au avut drept consecințe intimidarea ierarhilor și a clericilor din eparhiile acestora, racolarea clericilor și a mirenilor la o ideologie de tip revanșard, străină de Ortodoxie și îndemnarea lor la nesupunere canonică.

 2. Din aceeași grupare (fiindcă o putem numi deja așa) cu Preacucernicul Părinte Radu Preda face parte Cucernicul Diacon Nicolae Hulpoi, fost director la Doxologia Mediaa Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (2010-2013) redactor-șef la „Lumina de Duminică” (2005-2010) și redactor-șef la ziarul Lumina(2008), care se face vinovat de aceleași fapte. Cucernicia sa colaborează de mult timp cu Părintele Preda, nutrind pentru dânsul visul de a-l vedea primul episcop căsătorit din Biserica Ortodoxă Română”,după cum singur se exprimă. Pe lângă abaterile morale enumerate mai sus, menționăm și încălcări referitoare la doctrină, precum idei străine de credință pe care acest părinte diacon de la Iași le sugerează urmăritorilor săi (Maica Domnului=Iștar; hirotonia femeii; căsătoria episcopilor, etc.). Nu în cele din urmă, acesta proferează frecvent calomnii la adresa mai multor ierarhi pe structura celor vehiculate de ideologia ateist-marxistă (preoții= „sacrilegi, pornificați, bătăuși, arghirofili”; episcopii=„gay dovediți și nedovediți”; predicile = „cu iz de praz în tonalitate castrato”, etc.). Din probele colectate rezultă că Părintele Hulpoi își denigrează Chiriarhul, pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, pe Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și pe mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române de multă vreme, fiind încurajat și apreciat de „colegii” săi menționați în acest memoriu.

 3. Coleg și prieten cu clericii sus-menționați, Cucernicul Părinte Ionuț Mavrichi, fost consiler patriarhal, actualmente „teolog, sociolog, psiholog” așa cum se prezintă pe pagina personală, asociază adeseori sistemul eclesiologic al Ortodoxiei cu dictatura („totalitarism ierarhic”, „monstruoasa teopolitică simfonică bizantină și post-bizantină”, „concubinaj cu clase politice din ce în ce mai erodate”, etc.), exprimând frecvent în public aceste erori de gândire.

 4. Domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a încălcat în mod repetat disciplina comunicării publice în Biserica Ortodoxă Română.

Astfel:i) deși Sfântul Sinod a hotărât (H.S.S. 6106/5 iulie 2023, punctul 1) că, în funcție de competențele proprii în materia punctului de vedere al Bisericii, sunt mai multe paliere de responsabilitate în Biserica Ortodoxă Română (nivelul eparhial, nivelul mitropolitan, nivelul Patriarhiei Române, Patriarhul României și Sfântul Sinod), domnul Vasile Bănescu a eludat cu bună știință nivelul de competență al Biroului de comunicare și relații cu publicul al Arhiepiscopiei Tomisului, pronunțându-se în interviuri acordate unor publicații precum G4Media, Adevărul, Dezvăluiri, etc. (recunoscute pentru virulența anticreștină) în domenii care priveau aria de comunicare a Arhiepiscopiei Tomisului, punând mereu în inferioritate și chiar obstrucționând strategia de comunicare a Centrului Eparhial. Poate că în legătură cu această încălcare frecventă a hotărârii sinodale, domnia sa a exclus de pe grupul profesional de comunicare al purtătorilor de cuvânt din Patriarhia Română (fără nici un motiv decât cel al înțelegerii greșite a propriilor competențe stabilite de către Sfântul Sinod) pe purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, erijându-se astfel în „portavoce” unică a Bisericii. Nu putem ști cui a folosit această manevră incorectă, neprincipială și antistatutară, însă în mod sigur nu Bisericii Ortodoxe Române.

ii) Deși Sfântul Sinod a hotărât că „purtătorii de cuvânt nu pot trimite către presă punctele de vedere personale și nici nu pot exprima public puncte de vedere personale în probleme referitoare la instituția pe care o reprezintă” (H.S.S. 6106/5 iulie 2023, punctul 4), domnul Vasile Bănescu a transformat pagina sa personală de socializare în veritabilă „tribună” a Bisericii (pagină personală pe care a adunat urmăritori „pe persoană”, fapt care induce ideea creării unui ipotetic bazin electoral), manifestând idei, reflecții și opinii personale, pe care publicațiile le-au preluat frecvent ca punct de vedere oficial al Bisericii.

iii) Comentariile oferite cu generozitate clericilor de mai sus îl fac pe domnul Vasile Bănescu susceptibil de evidentă părtinire a acestei grupări cu vădite preocupări subversive. Domnia sa apreciază pozitiv și comentează frecvent în sens laudativ reformismul violent al celor de mai sus, primind la rândul său susținere consistentă din partea celor ce în mod deliberat își subminează chiriarhii și pe alți membri ai Sfântului Sinod.

iv) Atitudinea de „camerlengo” al Bisericii Ortodoxe Române, parțial creată de domnul Bănescu și parțial de presa din jurul său, este neadecvată eclesiologiei noastre, modului sinodal al trăirii ortodoxe și smereniei unor arhierei care, în ciuda păcatelor inerente viețuirii lor pe acest pământ, rămân singurii asupra cărora Duhul Sfânt a pecetluit în mod deplin chemarea apostolică. Intimidarea, șicanarea, defăimările pe care le inserează acest domn în exprimările sale publice cu privire la Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie este menit să inspire neîncredere, să blocheze accesul liber al unui sinodal la propriul Sinod, să supună (în mod iresponsabil) oprobiului public demnitatea persoanei, garantată imperativ de legile bisericești și civile, deși, prin intervenția Preafericirii Voastre și a Sfântului Sinod, i s-a pus în vedere să se oprească (Cf. HSS. 6106/5 iulie 2023).

v) Niciodată, în istoria Bisericii Ortodoxe Române, un purtător de cuvânt al Patriarhiei Române nu s-a comportat atât de abuziv cu privire la ierarhia Bisericii, condamnând în avans presupuse fapte, nedemonstrate de justiția laică sau bisericească, viciind proceduri, sugerând (numai el și – foarte curioasă coincidență – domnul Petrică Leașcu!) retragerea unui ierarh aflat în funcție.

vi) Ignorarea cu bună știință și cu rea voință a tuturor prevederilorDocumentului programatic rezultat în urma întâlnirii purtătorilor de cuvânt și a responsabililor cu presa din Patriarhia Română(HSS 5173/13 iunie 2016), a dispozițiilor Sfântului Sinod (HSS 952/ 12 februarie 2015, pct. 1-2) privind comunicarea virtuală ( care „trebuie făcută cu scopul de a promova misiunea, viața spirituală și unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora”) și a altor dispoziții (HSS 6106/ 5 iulie 2023, pct. 1-6), atrage asupra domnului Vasile Bănescu suspiciunea întemeiată că nu întrunește condițiile unui purtător de cuvânt autentic al Bisericii (care ar trebui să manifeste în primul rând comportament nepărtinitor și echilibrat, nesfidător și respectuos față de toți membrii Sfântului Sinod, în interesul fundamental al apărării unității Bisericii Ortodoxe Române).

Acest fapt se concretizează prin reacțiile credincioșilor, manifestate – în premieră absolută – prin petiții pentru demiterea domnului Vasile Bănescu, semnate de mii de oameni, cum este cazul acesteia: https://www.petitieonline.com/stats.php?id=428602 (care a înregistrat, în scurt timp de la lansarea ei, aproximativ 2700 de semnături, din diverse zone ale țării, cele mai multe fiind din București).


Abaterile, comise atât individual cât și prin coparticipare, de către cei menționați, sunt prevăzute în Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, după cum urmează:

 • Art. 25, ce prevede insulta, calomnia și clevetirea în public;

 • Art. 26, fapte săvârșite contra moralei creștine, ordinii publice și bunei cuviințe;

 • Art. 27, instigarea la atitudini și fapte negative;

 • Art. 12, blasfemia (fapta prin care sunt defăimate în public credința, cultul sau simbolurile creștine ortodoxe prin cuvinte, scrieri, gesturi sau imagini);

 • Art. 13, sacrilegiul (profanarea bunurilor sacre sau lipsa de respect față de cele sfinte);

 • Art. 14, nerespectarea mărturisirii (fidelitatea eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie;

 • Art. 34, neasculare față de autoritățile bisericești;

 • Art. 39, contrazicerea publică în scris sau prin mijloace audiovizuale a poziției Bisericii.

Atașăm în format elecronic capturile de ecran de pe paginile de socializare utilizate de cei menționați mai sus (103 pagini) ca și probe în acest demers.

Față de cele afirmate, precizăm că acești clerici și angajați ai Bisericii Ortodoxe Române au repetat în mod conștient și frecventaceste încălcări ale canoanelor, ale prevederilor statutare și regulamentare în vigoare, precum și ale hotărârilor Sfântului Sinod, lucru care a produs pe de o parte sminteală și tulburare în rândul credincioșilor, iar pe de alta, corodarea prestigiului și a autorității Bisericii (exprimate în primul rând prin ierarhia eclezială).

DOVEZILE ATAȘATE - AICI