Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis vineri un mesaj de binecuvântare adresat tinerilor, cu prilejul Consfătuirii Naționale a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (A.S.C.O.R.) la București în perioada 12-14 iulie 2019, în contextul marcării de către Biserică a anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și în perspectiva apropiatei sărbătoriri, anul viitor, a 30 de ani de la înființarea A.S.C.O.R. la nivel național, informează Agenția de Știri Basilica.

În scrisoarea pastorală intitulată „Tinerii – căutători ai valorilor netrecătoare și promotori ai comuniunii între generații”, Patriarhul Daniel subliniază importanța angajării tinerilor în viața și misiunea Bisericii lui Hristos, pe drumul căutării sfințeniei și a valorilor spirituale netrecătoare, care trebuie păstrate, promovate și transmise de la o generație la alta.

„După cum odinioară Mântuitorul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, tot așa Biserica Lui îi cheamă azi pe tineri la misiune sau la lucrare sfântă pentru mântuire.

Adevăratul sens al misiunii tinerilor în Biserică este și astăzi, ca în vremea Sfinților Apostoli: ,,să caute pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12, 14). Iar căutarea sfințeniei, fiind cea mai puternică legătură a omului cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, trebuie să înceapă din copilărie, adică de la vârsta căutărilor.

Numai un tânăr în căutare de viață veșnică în iubirea lui Dumnezeu poate deveni cu adevărat un tânăr misionar, de mare folos pentru viața și misiunea Bisericii lui Hristos. Tânărul care caută valorile spirituale netrecătoare arată că tinerețea poate fi, în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseții vieții veșnice.

Statornicia și fidelitatea în prietenie, libertatea individuală, unită cu responsabilitatea pentru viața comunitară, ca maturizare spirituală a persoanei, precum și ajutorarea frățească a altor tineri reprezintă repere majore pentru păstrarea, promovarea și transmiterea valorilor permanente ale credinței creștine de la o generație la alta”, atrage atenția Patriarhul României.

P.F. Daniel și-a exprimat bucuria participării tinerilor ortodocși la evenimente precum Consfătuirea Națională a A.S.C.O.R., care îi ajută să-și dezvolte capacitatea de implicare activă în viața comunităților parohiale din care provin sau în proiectele naționale ale Patriarhiei Române, oferindu-le totodată șansa de a aprofunda și conștientiza „valorile nemuritoare ale credinței ortodoxe și ale spiritualității românești”.

„Ne bucurăm că tinerii acordă o atenție deosebită formării lor continue, prin participarea la evenimente în cadrul cărora au posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de implicare activă în viața comunităților parohiale din care provin, precum și în proiectele Patriarhiei Române, la nivel național. Prin intermediul programelor educaționale și culturale, tinerii au șansa de a se cunoaște mai bine și de a conștientiza care sunt valorile nemuritoare ale credinței ortodoxe și ale spiritualității românești.

În anul 2020 se vor împlini 30 de ani de existență și activitate a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români. Membrii A.S.C.O.R. vor avea ocazia să retrăiască emoțiile unui moment aniversar și să evalueze, cu bucurie și responsabilitate, activitatea desfășurată până în prezent și impactul acesteia.

Ne rugăm lui Dumnezeu să-i ocrotească pe toți tinerii credincioși ai Bisericii noastre strămoșești, dăruindu-le sănătate și ajutor în lucrarea lor de misionari ai iubirii lui Hristos, pentru a cultiva, în familie, Biserică și societate, comuniune, bucurie și pace sfântă”, a transmis, alături de „părintești binecuvântări”, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în mesajul său către participanții la Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (A.S.C.O.R.), aflată în desfășurare de vineri până duminică la București.