ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Ȋn București, în spatele fostului Pavilion al Expoziției Economiei Naționale (actualul ROMEXPO), va fi construită cea mai mare moschee dintr-o capitală europeană.
 
Ȋnsă nu doar musulmanii au obţinut drepturi și privilegii în acest colţ de ţară creștin-ortodoxă. Gard în gard cu ei, masonii își înalţă sediul „Marii Loje Naţionale din România”. 

Au primit daruri la fel, din același teren

Masonii au intrat în posesia terenului exact ca și vecinii lor de la Muftiatului Cultului Musulman din România. La 18 decembrie 2013, Guvernul a emis o hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită. 

„Prin adresa nr. 3469 din 4 octombrie 2013, înaintată Guvernului României, Asociația „Marea Lojă Națională din România” a solicitat atribuirea în folosință gratuită a unui teren, în vederea edificării unei construcții de interes public.

Urmare analizării respectivei cereri, Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS), prin adresa nr. 11770 din 21 octombrie 2013, și-a exprimat acordul de principiu cu privire la promovarea unui proiect de hotărâre a Guvernului care să reglementeze atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafață de 2500 mp, situat în București, Bd. Mărăști, nr.65-67 (n.r. - actualmente b-dul Expoziţiei, nr. 22-30), sector 1, în vederea realizării unui proiect de utilitate publică. 

Precizăm faptul că Asociația „Marea Lojă Națională din România”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, Str. Theodor Speranția nr. 102, bl. S26, ap. 2, sectorul 3, a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii, prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2004”, se menţionează în nota de fundamentare a HG  nr. 1114/2013.
Terenul primit de „Marea Lojă Națională din România” are numărul cadastral 262697/Sectorul 1 București și „este rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 21752/1/1/3/2/2, înscris în cartea funciară 108851 și este în proprietatea Statului Român și administrarea RA-APPS, conform extrasului de carte funciară nr. 70813 din 6 noiembrie 2013”.

Situat la adresa Bd. Expoziţiei, nr. 22-30, sectorul 1, Bucureşti, terenul are are o suprafaţă de 2.500 mp și o valoare de inventar de 2.159.850 lei.         
Un an și jumătate mai târziu, și cei de la Muftiatul Cultului Musulman au obţinut, tot printr-o decizie a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren vecin. Şi tot „în vederea edificării unui complex de clădiri de interes public”. 
Situat la adresa Bd. Expoziţiei nr. 22-30, sectorul 1, Bucureşti (nr. cadastral 262698), acest teren are o suprafaţă de 11.295 mp și o valoarea de inventar de 17.212.608,63 lei, „Terenul are numărul cadastral 262698/Sectorul 1 București, este înscris în cartea funciară nr.262698 a Sectorului 1, București, este rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 21752/1/1/3/2/2, înscris în cartea funciară 108851 și este în proprietatea Statului Român și administrarea RA-APPS, conform extrasului de carte funciară nr. 39888 din 26 mai 2015”, se precizează în nota de fundamentare a HG 372/27.05.2015.

Musulmanii și masonii au devenit astfel vecini, prin marea milostivenie a oficialilor români, beneficiind de câte o felie din același teren dezmembrat, aflat în proprietatea statului.  
Ştim deja ce planuri are Muftiatul Cultului Musulman din România cu terenul primit în folosinţă. Ce urmăresc să facă vecinii lor de peste gard, masonii, cu cei 2.500 mp primiţi în dar de la oficialităţile române?

Masonii vor și ei restaurant și sală de spectacole

Dacă musulmanii vor o moschee, masonii sunt gata să înalţe, alături de ea, un sediu al „Marii Loje Naţionale din România”. Noua clădire va avea două subsoluri, un demisol și patru etaje. 
Ȋn decembrie 2013, masonii au primit terenul. La 9 mai 2014, Primăria Sectorului 1 a emis, la solicitarea Asociației „Marea Lojă Națională din România”, un certificat de urbanism în scopul elaborării documentaţiei pentru executarea lucrărilor de construire pentru construire imobil de interes public.

Conform documentului semnat de primarul Andrei Chiliman, utilizările admise sunt „săli de conferinţe de diferite capacităţi cu serviciile anexă, birouri proprii serviciilor legate de funcţionarea centrului, servicii necesare conferinţelor, săli de expoziţie, bibliotecă-mediatecă, centru de presă, poștă și telecomunicaţii (nod de infostructură), birouri diverse, centru de formare-informare cuprinzñd o grupare de săli de seminarii și conferinţe, hoteluri pentru turismul de afaceri, restaurante, comerţ, loisir în spaţii acoperite, parcaje multietajate”.
Ȋn iulie 2014, Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Capitalei a semnat avizul de oportunitate, iar patru luni mai târziu, proiectul a fost prezentat în Comisia de Urbanism. 

Conform proiectului, despre care ActiveNews a scris la acea vreme, în noua clădire a masonilor vor fi amenajate o parcare subterană, săli multifuncționale, un restaurant, un club, dar și un muzeu și o bibliotecă.  La primele două niveluri ale clădirii, aflate la subsol, va fi amenajată o parcare cu 112 locuri pentru autoturisme (câte 56 de locuri pe fiecare nivel). 

La demisol este prevăzut un club cu 115 locuri, un lobby, dar și un restaurant cu 150 de locuri. Parterul va fi ocupat în acea mai mare parte de o sală de spectacole cu 679 de locuri, iar la nivelurile superioare vor mai fi construite încă șapte săli multifuncționale: patru săli la etajul al doilea (două cu câte 120 de locuri și alte două cu câte 158 de locuri) și alte trei la etajul al treilea. La ultimul nivel al clădirii vor fi amenajate un muzeu și o bibliotecă.

La 4 mai 2015, Asociaţia „Marea Lojă Naţională din România” a solicitat și obţinut din partea Serviciul Cadastru al Primăriei Capitalei atribuirea unei noi adrese poștale pentru imobil: „B-dul Expoziţiei, nu.24 F”. 
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru realizarea proiectului a primit luna trecută avizul arhitectului-șef al Capitalei. Iar la 12 iunie a.c., proiectul de hotărâre a fost „adus la cunoștinţa publicului”, adică a fost urcat pe o secţiune a site-ului Primăriei Capitalei:
 
 Nu a primit niciun comentariu din partea cetăţenilor.
Proiectul masonilor va putea fi realizat doar dacă va trece de următorul pas: aprobarea PUZ-ului de către Consiliul General al Municipiului București. 
 
 
Descărcați Hotărârile de Guvern în cazul celor de două construcții urmărind linkurile de mai jos:

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews