Guvernul a prorogat până la 21 octombrie 2017 termenul de intrare in vigoare a normelor care stabilesc cadrul legal privind sistemul care asigură trasabilitatea materialelor lemnoase rezultate din exploatarea pădurilor României (SUMAL).

„Prorogarea termenului a fost necesară întrucât este nevoie de timp suplimentar pentru recepția tuturor modulelor, elaborarea și aprobarea ordinului privind testarea sistemului (SUMAL) și încheierea de convenții cu administratorii de fond forestier și testarea efectivă a sistemului”, anunță Guvernul.

 Termenul inițial pentru intrarea în vigoare a reglementărilor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase a fost 21 aprilie 2017.
 
Sistemul SUMAL permite transparentizarea circuitului pe care îl parcurge lemnul din momentul marcării până la destinatar. Astfel, ocoalele silvice vor avea posibilitatea să vadă, în timp real, toate transporturile de materiale lemnoase care se fac de pe teritoriul administrat de ele.

De asemenea, operatorii economici care dețin  depozite de materiale lemnoase vor putea utiliza toate informațiile introduse în SUMAL pentru raportări interne. Va fi eliminata posibilitatea transporturilor multiple cu același act de proveniență, dar și crearea de stocuri false de lemn în depozite.