Pe vremuri răspândită în numeroase ape din România, lostrița aproape că a dispărut ca specie de la noi, în prima jumătate a secolului trecut. Pe râul Cerna, din Banatul de munte, unde cândva se dezvolta în largul ei, nu mai rămăsese decât în amintirea localnicilor, sub numele de „puică".
 
Iată că vremurile bune ale lostriței se întorc, prin efortul specialiștilor în salmonicultură ai Direcției Silvice Caraș – Severin. Aceștia derulează un program de reproducere artificială în vederea repopulării cu „puică" a apelor curgătoare și lacurilor de munte din județ. Proiectul va readuce lostrița pe râurile Cerna și Nera și în lacurile de acumulare Poiana Mărului și Rusca Teregova, unde există condiții bune pentru dezvoltarea și înmulțirea speciei.
 
Specialiștii Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva au recoltat pentru prima oară icre și lapți de la exemplare ajunse la maturitate în bazinele Păstrăvăriei Valea Bei, din cadrul Ocolului Silvic Sasca Montană. Materialul de reproducere a fost amplasat într-un incubator, iar puieții de lostriță vor fi folosiți pentru repopularea apelor din fondurile piscicole gestionate de Direcția Silvică Caraș – Severin.
 
Lostrița este un pește răpitor dulcicol din familia Salmonidae. Extrem de apreciat pentru carnea sa, poate depăși un metru lungime și 50 de kilograme, fiind cel mai mare salmonid din țara noastră. Trăiește între 15 și 20 de ani în apele curgătoare de munte din bazinul superior al Dunării. Specia este endemică în bazinul Dunărean. Lostrița este citată printre speciile pe cale de dispariție în protocolul Convenției de la Berna privind conservarea speciilor sălbatice și habitatelor natural, specia fiind protejată de legile naționale și europene. Lungimea minimă admisă la pescuit în România este de 65 cm.