O petiție realizată de Asociația „Agent Green” pentru salvarea Parcurilor Naționale a strâns aproape 40.000 de semnături.

În argumentul petiției, autorii arată că situația parcurilor naționale este una dezastruoasă, fiind nevoie de măsuri urgente.

„Exploatările forestiere prevalează protecției și conservării. Se exploatează masiv la scară comercială pentru firme mari, iar comunitățile locale nu au suficient lemn nici măcar pentru foc;
  • se exploatează chiar și pădurile virgine, cele multiseculare și cele cu structură naturală
  • zonele de non-intervenție din parcuri sunt prea mici; parcurile naționale din România nu respectă recomandările științifice internaționale (IUCN)
  • Guvernul nu planifică îmbunătățirea situației
 

Practic, munții noștri arată mult mai rău decât înainte să devină parcuri naționale. Actualele planuri de management ale parcurilor naționale sunt de fapt planuri de exploatare și degradare sistematică a ecosistemelor forestiere. În parcurile care nu au planuri de management aprobate este haos total. Se exploatează inclusiv păduri din rezervații naturale din cadrul parcurilor naționale”, se afirmă în preambulul petiției adresată premierului Dăncilă și ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu.
 
Pentru a semna petiția, intrați AICI.


În textul petiției, premierului și ministrei mediului li se cere să adopte „de urgență cadrul legal pentru armonizarea legislației naționale cu cerințele IUCN (zone centrale de non-intervenție pe cel puțin 75% din suprafața parcurilor; interzicerea exploatărilor forestiere în zonele tampon, cu excepția lucrărilor de reconstrucție ecologică),

Preluarea administrării unitare a tuturor parcurilor naționale de către Stat în cadrul ANANP (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate)
Finanțarea pentru administrarea parcurilor naționale și compensarea proprietarilor privați de terenuri din parcurile naționale din bugetul de Stat
Redefinirea limitelor parcurilor naționale pe criterii științifice și includerea tuturor pădurilor virgine, a celor seculare și a celor cu structură naturală de pe raza parcurilor în zone de non-intervenție
Înființarea de parcuri naționale noi (de exemplu Făgăraș și Țarcu)
Realizarea strategiei naționale integrată de ecoturism pentru a asigura conservarea parcurilor naționale și susținerea comunităților locale”.

Recent, Senatul a adoptat un proiect de lege care permite defrișările în zonele cu păduri virgine.