Comisia Europeană a adoptat ieri prima strategie la nivel european privind materialele plastice, demersul înscriindu-se în eforturile de tranziție către o economie mai circulară, conform unui comunicat al CE.

Conform noilor planuri, toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar utilizarea intenționată a microplasticului va fi limitată, spune Comisia Europeană.

Dacă nu schimbăm modul în care plasticul este produs și folosit, în 2050 oceanele vor conține mai mult plastic decât pește. Trebuie să luăm măsuri pentru ca plasticul să nu mai ajungă în apa, în mâncarea și în organismele noastre. Singura soluție pe termen lung este reducerea deșeurilor din plastic, printr-o reciclare și o reutilizare sporite. Aceasta e o provocare pe care cetățenii, industria și administrațiile trebuie să o soluționeze împreună. Prin Strategia UE privind materialele plastice propunem, de asemenea, un model economic nou și mai circular. Trebuie să investim în noi tehnologii inovatoare care să asigure protecția cetățenilor și a mediului, menținând în același timp competitivitatea industriei noastre”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans.

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 30% sunt colectate pentru a fi reciclate. În întreaga lume, plasticul reprezintă 85% din deșeurile de pe plaje. 

Plasticul ajunge chiar și în plămânii și pe mesele noastre, iar efectele asupra sănătății ale microplasticului din aer, din apă și din alimente sunt încă necunoscute. 

Noua strategie la nivelul UE privind materialele plastice va transforma modul în care produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Mult prea adesea, plasticul este produs, folosit și aruncat fără a fi valorificate beneficiile economice ale unei abordări mai circulare, aducând astfel daune și mediului înconjurător. 

Obiectivul nostru, spune Comisia Europeană, este de a proteja mediul și, în același timp, de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe metode de concepție și producție care să respecte pe deplin necesitățile de reutilizare, de reparare și de reciclare și pe elaborarea unor materiale mai sustenabile.

Prin noua strategie, Uniunea Europeană:

• va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi. Se vor elabora norme noi privind ambalajele, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de reciclare a plasticului utilizat pe piață și de a stimula cererea de conținut de plastic reciclat; 
• va reduce deșeurile din plastic. Legislația europeană a dus deja la o reducere semnificativă a utilizării pungilor de plastic în mai multe state membre (n.r. - nu și în România). Noile planuri se vor axa pe alte tipuri de articole din plastic de unică folosință și pe uneltele de pescuit, vor sprijini campaniile de sensibilizare din statele membre și vor stabili sfera de aplicare a normelor UE care urmează să fie propuse în 2018, pe baza datelor disponibile și a consultării părților interesate;
• va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor. Noi norme privind instalațiile portuare de preluare vor aborda problema deșeurilor marine; se vor adopta măsuri care să asigure faptul că deșeurile generate pe nave sau acumulate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci sunt aduse pe uscat și gestionate în mod corespunzător;
• va stimula investițiile și inovarea. Comisia va elabora orientări pentru autoritățile naționale și pentru întreprinderile europene privind modul de reducere la minimum a deșeurilor din plastic la sursă. Sprijinul pentru inovare va fi majorat cu 100 de milioane EUR, cu ajutorul cărora se va finanța dezvoltarea de materiale plastice inteligente și mai reciclabile, îmbunătățirea eficienței proceselor de reciclare, precum și depistarea și eliminarea substanțelor periculoase și a contaminanților din plasticul reciclat;
• va încuraja schimbarea în întreaga lume. Pe lângă îndeplinirea acestor angajamente, Uniunea Europeană va colabora cu parteneri din întreaga lume pentru găsirea unor soluții la nivel mondial și dezvoltarea de standarde internaționale. „Vom continua, de asemenea, să sprijinim inițiative din alte țări, așa cum am făcut pentru curățarea Râului Gange, în India”, spune Europeană.

În cursul acestui an, Comisia va prezenta o propunere privind articolele din plastic de unică folosință, în conformitate cu cerințele privind o mai bună reglementare.

Toți cei interesați pot contribui, până la 12 februarie 2018, la consultarea publică în curs.