Jurnalistul Dan Tanasă a publicat vineri pe blogul său o analiză a prevederii despre folosirea limbii minorităților naționale în administrația locală, inclusă ca amendament în ordonanța de urgență a Guvernului referitoare la Codul Administrativ. Concluzia jurnalistului este că Ordonața privind Codul administrativ adoptată miercuri de Guvernul Dăncilă și publicată vineri în Monitorul Oficial „vine în contradicție cu prevederile Constituției României și chiar cu legea prin care România a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992”.

„În varianta adoptată de Guvern, Codul Administrativ păstrează prevederea potrivit căreia în unitățile administrativ teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor stabilit la ultimul recensământ, autoritățile Administrației Publice Locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea în raportul cu aceștia și a limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale Codului Administrativ și ale tratatelor internaționale la care România este parte, deci se menține acea prevedere cu 20%, însă, în baza principiilor autonomiei locale, se acordă dreptul Autorităților Publice Locale de a decide prin hotărâre de consiliu utilizarea limbii minorităților și în situațiile în care nu se atinge ponderea de 20% așa cum a decis Parlamentul.

Această prevedere este una extrem de toxică pentru caracterul de stat național al României, stimulează oficializarea în cadrul aparatului de stat al statului român a unui număr de 20 de limbi, situație nemaiîntâlnită în lume, și este în contradicție flagrantă cu prevederile Constituției României. Mai mult, această prevedere din Codul administrativ este în contradicție chiar și cu Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992”, atrage atenția jurnalistul Dan Tanasă.

Acesta aduce și argumente în susținerea afirmației sale: neconstituționalitatea eliminării pragului de 20% și ignorarea reglementărilor-cadru în materie, anume Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992.

În primul rând, eliminarea mascată a pragului de 20% pentru utilizarea limbii materne în relația cu instituțiile publice ale statului român este neconstituțională.

Astfel, potrivit art. 13 din Constituție, „În România, limba oficială este limba română.”. Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. (2) din Constituție, „În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorității naționale respective în scris și oral în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile prevăzute de legea organică”.

Prevederea adoptată de Premierul Dăncilă care permite utilizarea limbii minorității chiar și atunci când nu este atins pragul celor 20% contravine prevederilor art. 13 și art. 120 alin. (2) din Constituție, întrucât nu mai are în vedere criteriul constituțional al „ponderii semnificative” a cetățenilor aparținând unei minorități naționale, criteriu esențial care angajează obligația asigurării folosirii limbii minorității naționale în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate”, consideră Dan Tanasă în analiza publicată vineri pe blogul său.

Potrivit acestuia, noua variantă a Codului Administrativ încalcă nu doar Constituția României, ci și prevederile internaționale referitoare la folosirea limbilor minorităților, preluate în legislația românească.

În al doilea rând, Premierul Dăncilă nu a ținut cont nici de dispozițiile reglementării cadru în materie, care instituie regulile aplicabile în materia folosirii limbii în unitățile administrativ-teritoriale în care locuiesc cetățeni aparținând minorităților naționale, anume Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. Potrivit art. 7 din această lege, „Prin sintagma zonă în cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită, prevăzută la art. 1 paragraful b) din Cartă, se înțelege unitățile administrativ-teritoriale în care o limbă regională sau minoritară este folosită de cel puțin 20% din numărul locuitorilor acelei unități administrativ-teritoriale”.

Așadar, Codul administrativ în varianta dorită de UDMR și de Ungaria și adoptată de Guvernul Dăncilă nu respectă prevedrile unei legi adoptată în 2007 de Parlamentul României, culmea, tocmai în domeniul limbilor minoritare și regionale”, concluzionează Dan Tanasă în articolul pe care îl puteți citi integral pe blogul jurnalistului.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews