ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Peste puțină vreme vom merge să votăm pentru un nou Parlament național. Probabil că vom participa la cel mai urât moralicește, tensionat și violent, cel puțin la nivel de propagandă, scrutin electoral parlamentar din ultimii zece ani. România este în criză de identitate, Națiunea Română se micșorează prin cea mai gravă criză demografică cunoscută în istoria ultimului secol, Statul Român este destructurat, lipsit de independență, cu economia și resursele strategice controlate de capitalul străin, cu unitatea teritorială în pericol. La granița noastră de est se adună câinii războiului, întărâtați de politica agresivă a SUA și a Rusiei.

Suntem în criză. O criză profundă – spirituală, politică, economică și de sistem – în care se afundă Națiunea și Statul Român, o tragedie care ne impune asumarea imediată a unei lupte de renaștere națională. Această luptă este complexă, presupune mari eforturi de gândire și organizare și trebuie să spunem că ea nu se limitează doar la acțiunea politică, așa cum ar crede unii. Dacă renașterea națională a națiunii noastre ar fi apanajul exclusiv al vieții politice, poate că ar fi ceva mai simplu de realizat acest imperios deziderat național, însă o forță politică loială interesului național nu poate să apară în lipsa unei elite care să fie mânată de idealuri naționale și creștine.

Prin urmare, salvarea noastră de la un faliment național total și ireversibil stă în renașterea unei elite cu adevărat românești, loială intereselor naționale și valorilor creștine, dornică să reașeze România într-o poziție demnă și respectată în marea familie a națiunilor europene.

Totuși, agora politică rămâne linia întâi a frontului renașterii naționale. Din acest motiv, criza politică trebuie privită în detaliu și cu o mare seriozitate, astfel încât să fie corect înțeles contextul politic în care se poartă lupta de renaștere națională.

Trebuie spus, în primul rând, că această criză devastatoare în care se zbat partidele politice din România – măcinate de corupție, de nepotisme, de trădări și incapabile să se mai definească doctrinar și ideologic – nu este o criză a partidului, ca instituție, deși este evidentă intenția activiștilor neomarxismului cultural care infestează Europa, ca instituția partidului să fie eliminată pentru a lăsa locul unor experimente de laborator salvaționiste, „hipster” și multiculturaliste. De fapt, criza partidelor este o criză a elitelor, căci partidele politice postdecembriste, să le numim „clasice” – PSD, PNL, UDMR și alte cioburi, precum PMP, PNR, ALDE etc. – nu sunt întemeiate, susținute de vreo elită națională și creștină, ba nici măcar de vreo clasă socială. Ele au eșuat, ca un fel de clanuri cu apucături semi-tribale, în mlaștina mafiei politico-economice, unde numitorul comun este dorința bolnăvicioasă, animalică de a frauda și jefui avuția națională și bugetul statului.

Absența unei elite politice românești veritabile, națională și deopotrivă creștină, eșecul clasei politice românești post-decembriste de a se constitui într-o astfel de elită, au lăsat locul pentru apariția unei elite crescută în condițiile artificiale ale laboratorului mutliculturalist și globalist, o elită care se autodefinește ca fiind fie tehnocrată, fie civică, fie salvaționistă.

Această elită este formată din indivizi crescuți și educați la școala neomarxismului cultural european care ne propune un nou arhetip – „omul nou multicultural și globalist”, lipsit de identitate națională, de indentitate spirituală și mai ales, potrivnic creștinismului prin valorile culturale seculariste și chiar ateiste pe care le promovează. Este elita birocrației Uniunii Europene, a salariaților la marile corporații multinaționale, a absolvenților de elită ai universităților de prestigiu recrutați fie de aparatul politrucilor U.E., fie de marile corporații. O elită foarte bine pregătită profesional, care posedă informații și abilități profesionale extraordinare, puternic susținută financiar și politic de forțele care doresc să-și împartă și să stăpânească lumea. O elită tânără și puternică a cărei dorință este una singură: desăvârșirea Noii Ordini într-o lume globală și populată de indivizi fără altă identitate decât aceea hotărâtă de Sistem.

A lupta împotriva acestei elite întunecate folosind teorii conspiraționiste sau lamentări apocaliptice este inutil, căci efectul nu ar fi decât unul de compromitere a luptei. Totodată, și folosirea căilor legale va eșua – vezi piedicile puse de Sistem în calea inițiativei Coaliției pentru Familie de apărare a familiei naturale – căci este imposibil să învingi Sistemul, atunci când regulile sunt făcute de Sistem.

Lupta împotriva elitei întunecate și implicit pentru renașterea noastră națională poate fi purtată doar prin acele acțiuni care au ca obiectiv major reconstrucția unei elite național-creștine, iar în fruntea acestei lupte trebuie să se afle Biserica Ortodoxă Română, clerul ortodox și creștinii ortodocși.

Refacerea elitei național-creștine impune atât o intensificare, dincolo de rutină și formalism, și o debirocratizare a activității misionare și de educație realizată de Biserică, prin instituțiile filantropice și de educație pe care le deține, cât mai ales, o asumare la nivelul ierarhiei și clerului ortodox a unei atitudini pro-active față de marile probleme politice, economice și sociale care afectează cetatea românească.

„Simfonia bizantină” dintre Biserică și Stat a eșuat de multă vreme, ea s-a transformat într-o cacofonie teribilă, pe de o parte, pentru că statul este condus de forțe anti-creștine și anti-naționale, iar pe de altă parte, pentru că Biserica a insistat să urmeze regulile conviețuirii pașnice cu statul, în spiritul acestei „simfonii”, în ciuda evidențelor care dovedesc trădarea, de către conducătorii statului, a valorilor creștine.

Sistemul anticreștin recrutează deja de aproximativ două decenii tineri români de elită din liceele și universitățile noastre, îi corupe prin mari beneficii financiare și îi transformă în executanți eficienți ai agendei globalizării și multiculturalismului, o agendă de esență anticreștină. Tinerii care nu au calitățile elitei profesionale, sunt corupți de Sistem prin diferite tehnici de manipulare – promovarea unor false valori, consumerismul, multiculturalismul, libertinajul sexual etc. – dar și prin campanii extrem de agresive împotriva prezenței Bisericii lui Hristos în societate, în școală, în familie. Totodată, controlul statului român este treptat preluat din mâinile mafiei politice postdecembriste, o mafie de care Sistemul nu mai are nevoie, deși s-a folosit de ea, aceasta fiindu-i loială timp de peste două decenii, îngăduind și participând la un jaf de proporții gigantice comis asupra avuției naționale și acceptând în schimb ca asupra societății românești să se opereze ingineria socială multiculturalistă și globalistă.

Puterea în Statul Român va fi deținută, în cele din urmă, de elita multiculturalistă pentru că aceasta este, deocamdată, singura elită care se manifestă cu putere și cu eficiență în România. O elită antinațională și anticreștină va decide destinul Națiunii Române și ne va conduce spre disoluție, spre ștergerea identității noastre naționale și creștine, conform cu agenda anticreștină a Noii Ordini.

Această elită întunecată nu poate fi învinsă și înlocuită decât doar de o altă elită, anume elita creștină, pe care Biserica are datoria să o crească, să o ajute, să o organizeze.

În acest context, a fi pro-activ la nivel de ierarhie, cler și credincioși mireni ai Bisericii, înseamnă a reacționa cu toată puterea pe care o are Biserica, întru apărarea credinței și a neamului nostru, a intra în luptă împotriva oricărei forțe ideologice, politice, economice, culturale sau guvernamentale care este potrivnică valorilor creștine și intereselor naționale. O luptă purtată cu măsura iubirii de Dumnezeu și de semeni, dar cu fermitatea și curajul mărturisirii lui Hristos în calea întunericului.

În această luptă, Biserica trebuie să-și formeze propria elită din acei tineri merituoși – elevi, studenți, lideri de organizații neguvernamentale, lideri politici patrioți și necorupți, antreprenori, profesori etc. – care sunt creștini ortodocși practicanți. Aceștia trebuie ajutați și susținuți spiritual, financiar, educațional în activitatea lor și orientați spre o implicare conștientă și organizată în lupta pentru renașterea națională. A fi român înseamnă a fi creștin, sunt două realități care s-au născut și au crescut împreună în Istoria noastră, formând o unitate care a fost și trebuie să redevină de nezdruncinat.

Lupta pentru renașterea națională este înainte de orice, o luptă pentru organizarea tinerilor noștri creștini într-o elită conducătoare, acestă evidență trebuie să ne orienteze energiile și să confere unitatea necesară acțiunilor noastre.

Avem forța necesară și avem resurse umane, experiența luptei pe care o poartă Coaliția pentru Familie întru apărarea familiei naturale și creștine, miile de tineri implicați în proiectele misionare ale Bisericii ne dau speranța că elita întunecată va fi învinsă, iar Națiunea Română va renaște sub conducerea unei elite creștine.

Această luptă trebuie asumată. Eșecul nu este o opțiune...