Astăzi, Asociația 21 Decembrie 1989 a adresat o scrisoare publică tuturor Reprezentanțelor Diplomatice ale Statelor Membre UE și NATO din București. Redăm integral mesajul trimis de Asociație, reamintind că, la sfârșitul anului trecut, când Parchetul General a clasat Dosarul Revoluției, niciun ambasador al unui stat membru UE sau NATO nu a avut vreo reacție publică. Așa precum se întâmplă, constant, în cazul dosarelor de corupție.  

„Doamnă/Domnule Șef de Misiune 

Asociația 21 Decembrie 1989 a luat act de decizia Curții Constituționale din dată de 16 februarie 2016, prin care Plenul Curții Constituționale a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma «ori de alte organe specializate ale statului» din cuprinsul dispozițiilor art.142 alin.(1) din Codul de procedură penală este neconstituțională. 
Curtea a reținut că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art.1 alin.(3) conform cărora România este stat de drept, întemeiat pe principiul garantării drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. De asemenea, Plenul Curții a apreciat că sintagma legală, supusă controlului de constituționalitate nu respectă condițiile de calitate, inerente unei norme legale, sub aspectul clarității, preciziei și previzibilității, întrucât nu permite subiecților de drept să determine care sunt organele specializate ale statului, abilitate să realizeze măsurile dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică, măsuri cu un grad ridicat de intruziune în viață privată a persoanelor. 
Prin decizia adoptată Curtea Constituțională limitează implicarea serviciilor de securitate în faza de urmărire penală a unui dosar penal, indiferent de infracțiunea care se cercetează. 

În cauza Asociația 21 Decembrie, Mărieș și Vlase c. România, Curtea de la Strasbourg a cerut României abrogarea legii siguranței naționale nr. 51/1991 și înlocuirea acesteia cu o lege nouă, de esență euroatlantică. Nici până în prezent Statul Român nu s-a conformat acestei hotărâri. 
În repetate rânduri, Asociația a atras atenția asupra implicării nelegale a instituțiilor de forță în tergiversarea soluționării Dosarelor Revoluției și Mineriadei din 13-15 iunie 1990. 

În anul 2007, Curtea Constituțională (într-o altă componență), prin decizia nr.610, a fragmentat dosarele Revoluției și Mineriadei, având drept consecință oprirea instrucției penale. Șapte ani aceste cauze au rămas în nelucrare, prelungind suferință urmașilor eroilor Revoluției, răniți și reținuți. 
În anul 2014, Noul Cod de Procedură Penală a anulat decizia Curții Constituționale - contestată în mod repetat de noi - dar modificarea realizată de legiuitor trebuie pusă pe seama deciziilor CEDO, prin hotărârile pronunațe în cauzele Asociația 21 Decembrie 1989, Mărieș, Vlase c. România, Asociația 21 Decembrie 1989, Mocanu, Mărieș și Stoica c. România, Bosnigeanu s.a c. România, Alecu s.a. c. România, Alexandrescu s.a. c. România, Apostol Elena s.a. c. România, dosare deschise sau promovate de Asociația 21 Decembrie. 

De parcă rețeaua de corupție și crimă organizată care a capturat Statul după 22 Decembrie '89 nu s-a născut și dezvoltat la umbră oribilelor crime săvârșite atunci. 
După clasarea Dosarului Revoluției, confirmată de celebrul de acum generalul Ion Vasilache, Înalta Curte de Casație și Justiție a lăsat la finalul ședințelor de judecată, aproape la fiecare termen, cu mici excepții, în ultimele 2 luni soluționarea plângerilor urmașilor eroilor martiri/răniți/reținuți/luptători, dând prioritate corupților. 

Considerăm că nu se poate face Justiție și nici instrucție penală cu securitatea infiltrată în toate structurile statului! 
Nu se poate face justiție din cauza securității și până când dosarele Decembrie 89 - Iunie '90 nu sunt soluționate în mod just! 
Acestea sunt turnesolul/barometrul reformării României și cu precădere a Justiției. 
Stagnarea României se datorează actorilor perioadei infracționale decembrie 1989 - iunie 1990 și suitei lor de complici ! 
Exemplu: Elevi de la școlile de ofițeri și subofițeri din cordoanele de trăgători din 1989 au devenit în acești ani oameni cu funcții importante în SRI, SIE și MI. I-au adus în cordoane și i-au implicat în evenimentele de până în 22 decembrie, dar mai ales în cele de după 22 decembrie pentru a-i compromite și șantaja moral, asociindu-i la guvernământul de tip mafiotic ce a urmat. 

Evaluăm «strategia» și efectele la nivelul celorlalte forțe militare și nemilitare și avem răspunsul la recapturarea Statului democratic. 
În Parchete, cei care stăteau sau stau pe birou cu lecturi din perioada comunistă, ținând sub sertare dosare ale istoriei, dar și dosare privind dizidenții din perioada comunistă, stau cuminți și așteaptă să vină sovieticii visând la destrămarea UE. 
Cât privește relațiile cu NATO, acești indivizi consideră că Statele Unite ale Americii sunt prea departe. 

Dacă instituțiile statului, dar mai ales cele din domeniul judicar vor să devină credibile și să dovedească loialitate față de țară și parteneri externi trebuie să finalizeze cu precădere cercetarea și judecarea Dosarelor Revoluției și Mineriadei, respectând principiile euroatlantice și hotărârile judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului. 
Astăzi, la 26 de ani, de la primele plângeri depuse de Asociația 21 Decembrie 1989, România pierde credibilitate prin nerespectarea de către procurorii și judecătorii naționali a hotărârilor judecătorești ale CEDO, dar și ale Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei. 
Este timpul demilitarizării și depolitizării spațiului public ! 
Este timpul demilitarizării instituțiilor democrației, eliberării lor din captivitatea serviciilor secrete, a camarilelor intitulate Academii ale securității! 
Este timpul intrării în normalitate a societății românești în ansamblul său! 

Primiți, vă rugăm, aleasă noastră considerație, 
Asociația 21 Decembrie 1989, Președinte Teodor Mărieș”