ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Senatorul Cristian Vasile Lungu (PMP) a anunțat că a depus la Parlament un proiect de lege prin care s-ar interzice propaganda ideologiei gender (de gen) în școli, informează un comunicat de presă trimis pe adresa ActiveNews.

În Expunerea de Motive, senatorul arată că în timp ce copiii sunt protejați de „de dogme religioase și doctrine politice”, elevii nu au nicio protecție în fața ideologiilor politice.

„Observăm că, în timp ce principiul independenței față de dogme religioase și doctrine politice, precum și principiul promovării educației pentru sănătate sunt dezvoltate prin legiferarea interzicerii unor activități care le încalcă, în schimb, principiul independenței față de ideologii nu se regăsește la nivelul interdicțiilor decât sub aspectul normelor de moralitate.

 
Cu toate acestea, în ultimii ani, a apărut o nouă ideologie de gen. Conform acesteia, sexul biologic nu ar trebui să eticheteze persoanele drept "femeie” sau "bărbat”, ci fiecare dintre oameni poate alege din zecile de tipuri de gen pe cel pe care îl preferă.

O dată cu apariția ideologiei de gen, fenomenul prozelitismului, atât pe baza criteriului de sex cât și a celui de gen, a devenit un pericol real în sistemul de învățământ.

În consecință, propunerea legislativă completează enumerarea interdicțiilor cu interdicțiile prozelitismului pe baza criteriului de sex și a prozelitismului pe baza criteriului de gen”,  a scris senatorul.
 
Conform proiectului de lege, „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:

activitățile care încalcă normele de moralitate; 
activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
activitățile de natură politică;
prozelitismul religios;
prozelitismul pe baza criteriului de sex;
prozelitismul pe baza criteriului de gen”.


Cine nu respectă aceste interdicții va fi sancționat cu „amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei”.

Iată proiectul depus de senatorul Cristian Lungu:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:
a)activitățile care încalcă normele de moralitate; 
b)activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
c)activitățile de natură politică;
d)prozelitismul religios;
e)prozelitismul pe baza criteriului de sex, astfel cum este definit prin art. 4 lit. d2) în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
f)prozelitismul pe baza criteriului de gen, astfel cum este definit prin art. 4 lit. d3) în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.”

2.La articolul 360 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins:
" b1) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.” 

3.Alineatul (3) al articolului 360 se modifică și va avea următorul cuprins:
"(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. b) și b1) se fac de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu competențe în domeniu.”
 
Proiectul de lege vine ca urmare a situației în care s-a ajuns în Occident, unde adoptarea teoriei genului a dus la situații în care bărbați care se declară femei au ajuns să împartă vestiarele cu acestea sau să concureze în competiții destinate doamnelor.

În Statele Unite s-a ajuns la cazuri în care copii sunt forțați să se „transforme” în altceva, din cauza dorințelor unuia sau ambilor părinți. Cazul micuțului James este simptomatic.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews