Asociația Pro Consumatori (APC), fostă Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC Romania), organizație de utilitate publică cu o activitate neîntreruptă timp de 29 de ani, a constatat că ministrul sănătății, dna. Sorina Pintea nu a folosit mecanismele și resursele de care dispune Ministerul Sănătății pentru a gestiona corespunzător criza apei din București și îi cere demisia acesteia, informează un comunicat de presă.

„Distribuitorul de apă potabilă pentru București  a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesară în condițiile în care în cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe râul Argeș, în urma topirii masive de zăpadă. Ca urmare a acestui fapt, în cursul zilei de 30 ianuarie 2019, au fost primite la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (DSPMB) mai multe sesizări privind calitatea apei potabile de la locuitorii  din sectoarele 5 și 6 din Capitală.
 
În urma sesizărilor, personalul de specialitate DSPMB a recoltat mai multe probe din rețeaua de apa potabilă în cele două sectoare. Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul că, în toate cele 5 puncte de recoltare,  valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislația în vigoare.
 
Conform specialiștilor INSP în domeniul apei potabile, rezultatele parțiale nu reprezintă un  motiv de îngrijorare a populației privind posibilele efecte ale consumului de apă din rețeaua publică de distribuție. Conform ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății, a fost dovedit faptul că în cazul consumului de apa hiperclorinată, măsura aplicată în acest moment de operatorul de apă, nu există riscul de apariție a unor efecte acute sau cronice asupra sănătății. Aceeași sursă  informează că valoarea crescută cu peste 0,5 mg la litru a clorului determină doar apariția disconfortului organoleptic, adică percepere gust modificat și miros și nu există alte efecte pe termen lung. Cu toate acestea,  până la obținerea rezultatelor finale ale probelor prelevate,  specialiștii recomandă  locuitorilor Capitalei ca apă din rețeaua publică să nu fie folosită pentru băut, prepararea hranei  sau în igiena personală. Aceștia recomandă utilizarea apei îmbuteliate, apă potabilă din surse (foraje) autorizate sanitar sau fântâni publice la care este afișată înscrierea ,,apa este bună de băut”. De asemenea, menționăm că DSPMB analizează zilnic probe de apă din rețeaua publică sau de la stațiile de tratare pentru parametrii microbiologici,  dezinfectantul rezidual (clor rezidual liber) și clorul total. Din cele 10 probe de apă prelevate în data de 30 ianuarie 2019 din punctele fixe de recoltă din sectorul 3 București, 9 dintre ele au fost conforme pentru clorul rezidual liber, iar una dintre ele a prezentat clor rezidual sub limita de detecție. Parametrii microbiologici sunt în lucru, rezultatele fiind finalizate în 48 de ore de la recoltare.” Sursa: Comunicat de presă „Avertizare privind calitatea apei potabile în Capitală” publicat pe site-ul Ministerului Sănătății în data de 30 ianuarie 2019.

Atribuțiile Ministerului Sănătății în materie de supraveghere și control al apei potabile se exercită prin autoritatea de sănătate publică a Municipiului București și prin Insitutul Național de Sănătate Publică.
Autoritarea de sănătate publică a municipiului București asigură supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică. 

Autoritatea de sănătate publică a municipiului București trebuie să asigure disponibilitatea informației în ceea ce privește calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată. 
Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecția de către reprezentanții populației la orice oră acceptabilă, la cel puțin un birou de relații cu publicul, să afișeze programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite. 

Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populația deservită de producător, respectiv de distribuitor.
Prezentarea cerințelor legale ce țin de monitorizarea calității apei de la robinet
Apa de la robinet trebuie să fie sanogenă și curată, adică:
să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană;
parametrii chimici analizați să se încadreze sub concentrația maximă admisă prevăzută de Legea privind calitatea apei potabile.

În apa potabilă furnizată prin sistemul centralizat sunt permise într-o anumită concentrație, următoarele substanțe: acrilamida, arsen, benzene, bor, bromate, cadmiu, clorura de vinil, cianuri totale, crom total, cupru, 1,2 dicloretan, epilclorhidrina, fluoruri, hidrocarburi policiclice aromatice, mercur, nichel, nitrați, nitriți, pesticide, plumb, seleniu, stibiu, tricloretena, tetracloretena și trihalometani.
Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și de autoritatea de sănătate publică a municipiului București. Producătorii de apă potabilă în sistem centralizat au obligația de a publica lunar pe site-ul acestora buletinele de analiză a apei furnizată consumatorilor.

Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu, Amoniu, Bacterii coliforme, Culoare, Concentrația ionilor de hidrogen (pH), Conductivitate, Clorul rezidual liber, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Fier, Gust, Miros, Nitriți, Nitrați, Oxidabilitate, Pseudomonas aeruginosa, Sulfuri și hidrogen sulfurat, Turbiditate, Număr de colonii dezvoltate (22°C și 37°C) și Duritate totală.
Având în vedere cele de mai sus, solicităm Ministerului Sănătății să procedeze la prezentarea către opinia publică a rezultatelor buletinelor de analiză ale probelor de apă prelevate de către Direcția de Sănătate Publică București, prin publicarea acestora pe site-ul instituției și la luarea măsurilor legale care se impun în astfel de situații.

„Niciun alt aliment nu e ingerat zilnic într-o cantitate așa de mare. Acest lucru ne obligă să acordăm o atenție deosebită apei. Este inadmisibil faptul că dna. ministru Sorina Pintea nu a folosit forța de constrângere a statului în această situație pentru a prezenta opiniei publice adevărul despre apa furnizată în sistem centralizat locuitorilor orașului București în aceste zile. Din comunicatul Ministerului Sănătății reiese că a avut loc o contaminare a apei cu amoniu și că s-a folosit o cantitate mai mare de clor de către producătorul și distribuitorul de apă al orașului. Până în acest moment, Ministerul Sănătății a prezentat informațiile despre apa contaminată doar la nivel general și nu a făcut publice buletinele de analize realizate de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București”,  a declarat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC