ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


PROPUNERI PRIVIND modificarea "HG privind aprobarea STRATEGIEI NAȚIONALE DE VACCINARE PENTRU ROMÂNIA pentru perioada 2023-2030”

Document destinat Dezbaterii publice in sistem videoconferință cu tema: "HG privind aprobarea STRATEGIEI NAȚIONALE DE VACCINARE PENTRU ROMÂNIA pentru perioada 2023-2030 " -din data de 17 august 2023

Dacă  legislația existentă în prezent, precizată și in Nota de fundamentare la prezentul proiect de normativ, nu este suficientă , deși credem că este, dacă se impune cu adevărat  o lege specială a vaccinarii ca legislatie primară , acest proiect trebuie retras si regândit intr-o formă care urmează principiile de mai jos. 

Astfel veți dovedi că acoperirea vaccinală de 95%,  NU este un SCOP IN SINE, ci SCOPUL ESTE UN STATUS IMUNITAR al Populației CARE SĂ OFERE O PROTECȚIE EFICIENTĂ, DURABILĂ, VERSATILĂ, cu minimizarea riscurilor unor produse insuficient testate sau care nu și-au dovedit eficacitatea. 

1.PROPUNERE pentru  OBIECTIVUL GENERAL NR.1- acesta se va numi "Asigurarea unui cadru de poilitci si reglementari , între care și vaccinarea, ca premisă esențială pentru asigurarea dreptului la sanatate”
Se va dezvolta și implementa un Program de Sănătate menit sa evidențieze statusul imunitar actual al fiecarui cetățean in parte, înainte ca cetățeanul să intre în programul de vaccinare împotriva unui anumit agent. Precizați efectuarea în acest sens de teste de determinare a statusului imunitar, precizați care vor fi aceste teste (care este sensibilitatea si specificitatea lor) precum si modalitatea de acces gratuit la ele. Testele vor arăta dacă persoana a dezvoltat  un răspuns imun la agentul respectiv. Dacă există dovada,, chiar și calitativ, nu doar cantitativ, că a dezvoltat deja un răspuns imun la agentul respectiv, având în vedere memoria limfocitelor,, vaccinarea iese din discuție (cu excepția maladiilor  care au o rată de mortalitate care impune  rapel) 
Se va introduce un articol explicit, separat, care să afirme libertatea absolută de decizie a persoanei care ar putea deveni subiectul vaccinării , cu privire la administrarea vaccinului (persoana fiind complet informată in scris, cu privire la riscul de îmbolnăvire- cu și fără vaccin, cu privire la riscul de complicații grave și deces- cu și fără vaccin),.
 În plus,, normativul va cuprinde un articol care va stipula, indiferent de situație , protecția față de vicierea consimțământului , precum si un articol care arată că nu se vor încălca drepturi constituționale fundamentale in mod abuziv de către diferite entități ( ex. angajatori, unități de învățământ ), sub rezerva sancțiunilor. 
Un articol separat, va garanta libertatea de a decide a oricărei persoane in conformitate cu convingerile religioase. 
Se va garanta astfel dreptul la vaccinare dar si la refuzul vaccinării și se vor propune sancțiuni în caz de abuz. 
 
2.PROPUNERE pentru OBIECTIVUL GENERAL NR.2-  obiectivul se va numi "Asigurarea accesului fără îngrădiri la vaccinare, conform statusului medical al fiecărui pacient, determinat in prealabil in mod gratuit și confirmat de medicul de familie care își asumă întreaga responsabilitate”.
Dezvoltarea și implementarea unui Program de sănătate  menit să evidențieze tabloul clinic si paraclinic al oricărei persoane care ar urma să fie vaccinată impotriva unui agent biologic, chiar și într-o situație epidemiologică specială . Astfel, se vor lua decizii individualizate, prin coroborarea datelor din istoricul pacientului, cu cele din tabloul clinic și paraclinic. Nu vor fi toate persoanele îndrumate la vaccinare fără discernământ, ci medicul de familie va recomanda în deplină cunoștință de cauză o conduită , pe care pacientul o va accepta sau nu. 
Un obiectiv specific în cadrul acestui obiectiv general va suna astfel:  "Autoritatile se vor asigura că NU se vor mai desfășura niciodată campanii de vaccinare in masă in timpul izbucnirilor epidemice”. 
 
3.PROPUNERE pentru  OBIECTIVULUI GENERAL NR.3 –  obiectiv care se va numi "Consolidarea monitorizarii si evaluării PNV prin analiza datelor din RENV si  consolidarea monitorizarii si evaluării  Reacțiilor adverse postvaccinale, pe termen scurt , mediu si lung”
Se va utiliza în acest scop  Platforma de raportare înființată special – după modelul VAERS(SUA) în care medicii de familie sau medicii curanți vor urmări și  raporta aceste reacții la descoperirea lor , sau la primirea de notificări din partea pacienților. Pacienții vor putea și ei raporta direct aceste reacții adverse. 
Se vor stabili prin normativ si sancțiunile aplicate in caz de viciere a consimțământului sau in caz de informare incompletă a persoanelor vizate în acțiunea de vaccinare, de către personalul instituțiilor abilitate. 
Se vor preciza instituțiile sau entitățile care au abilitarea de a  stabili dacă un efect advers pe termen scurt, mediu sau lung este datorat sau nu vaccinării .
Se va stabili care sunt criteriile, în cazul fiecărui vaccin in parte, pe baza cărora se poate trage concluzia dacă un efect advers pe termen scurt, mediu sau lung este datorat sau nu vaccinării .
 Se vor detalia pașii de urmat in platforma de raportare si cine are acces pentru a raporta aceste efecte adverse pe termen scurt, mediu sau lung in cazul fiecărui vaccin in parte. 
Se vor preciza instituțiile care au acces statistic la  platforma de raportare a efectelor adverse postvaccinale precum  și modalitatea de informare statistică a populatiei , pentru corectitudine și pentru un  impact informațional cât mai larg . 
 
4.PROPUNERE pentru OBIECTIVULUI GENERAL NR.4-  care se va numi "Asigurarea informării întregului personal medical cu privire la vaccinuri(  conținutul , inocuitatea, studiile privind reacțiile adverse pe termen scurt, mediu și lung, raportul risc-beneficiu si cost –beneficiu), pentru fiecare produs în parte, precum și cu privire la datele care lipsesc din studii in cazul unor produse noi”
Se vor adăuga articole exprese, prin care Instituțiile militare, Serviciile de informații , precum și alte instituții și entități nemedicale, vor fi excluse de la  decizie și din punerea in practică a legislației privind sănătatea publică . Numai personalul medical se va ocupa de orice activitate cuprinsă in strategie, iar conduita va fi personalizată pe fiecare caz in parte de către medicul de familie  (sub nicio formă decizia nu se va lua  de către medicii școlari pentru copii).

5.PROPUNERE pentru  OBIECTIVUL GENERAL NR.5- care se va numi :
" Comunicare pentru restabilirea încrederii populației  in vaccinare, prin transparența datelor medicale și imbunatatirea continuă a sistemelor de monitorizare a sigurantei vaccinurilor”- 
Nota de fundamentare a normativului va prezenta pentru susținerea propunerilor,  datele statistice din studii ( cu enumerarea studiilor si cu link-urile aferente) care arată impactul vaccinării unui adult care a trecut deja prin confruntarea cu agenții biologici vizați de activitatea de vaccinare( cu excepția tetanosului, poliomielitei, difteriei si rabiei, unde se vor preciza in Nota de fundamentare la normativ rata mortalității /rata sechelelor , cu si fără vaccinare). 
 
Se vor prezenta în cadrul Notei de fundamentare, prin tabele concrete, rezultatele studiilor privind efectele adverse pe termen mediu si lung care arată influența nocivă a vaccinării pentru fiecare agent biologic vizat in parte .
 
Se vor preciza conform studiilor, frecvența si importanța acestor influențe .
 Nota de fundamentare la normativ va preciza dacă există sau nu, conform studiilor, beneficii ale vaccinarii unui adult sănătos care a trecut prin boală , precum si raportul risc - beneficiu la fiecare dintre agenți vizați (cu studii concrete si link-uri aferente), într-un articol distinct, având in vedere faptul că niciodată in istoria medicinei, niciun adult/ copil sănătos care a trecut prin rujeolă, rubeolă sau parotidită epidemică (de exemplu) nu a fost vreodată supus vaccinării, cu atât mai puțin vaccinării periodice în  caz de focare.
 
Nota de fundamentare la normativ va  preciza dacă sunt susținute prin studii beneficiile vaccinării unei persoane (adult sau copil, la risc sau nu) care nu poate face dovada că a trecut prin boală , dar a trecut prin diferite focare pe parcursul vietii  (ex. personalul sanitar, copii care frecventează colectivități ). Se vor preciza clar în acest caz riscul de a contracta  boala, riscurile îmbolnăvirii , precum și raportul risc- beneficiu pentru fiecare dintre  agenții vizati .
 Nota de fundamentare la normativ va preciza rata mortalitații, numărul de decese si de efecte adverse grave ( invalidante) pentru fiecare agent vizat in parte , pe an si pe grupe populaționale, în ultimii 30 de ani în România, pentru a susține datele de cost-eficacitate.  Nota de fundamentare la proiectul de normativ va sublinia clar, consecințele cu care se poate confrunta  o persoană care are deja sistemul imunitar pregătit pentru a face față fiecăruia  din agenții biologici vizați (prin expunere anterioară  la boală sau prin vaccin) dar nu poate face dovada trecerii prin boală sau a  vaccinării anterioare dintr-un motiv independent de voința sa. 
Nota de fundamentare la proiectul de normativ va cuprinde investigațiile validate si acceptate prin lege pe care o persoană poate să le prezinte ca probă , pentru fiecare agent biologic vizat in parte , pentru a fi exonerată de o eventuală obligativitate indirectă de a se  vaccina ( evident, conform cu adevărul medical care atestă că exista o memorie a Limfocitelor B -care secreta anticorpi  si a Limfocitelor T <Killer>, capabilă de reactivare la confruntarea cu agentul biologic)
 
Nota de fundamentare la proiectul de normativ va preciza categoriile de personal care vor răspunde ca persoana fizică in instanță ,  pecuniar si penal, in caz de efecte adverse pe termen scurt , mediu si lung ale vaccinurilor.
Se vor stabili prin articole distincte, sancțiunile , valoarea lor si dacă se aplică sancțiuni  și  pentru personalul implicat în promovare sau doar în actul medical în sine.
 Nota de fundamentare la proiectul de normativ va preciza care sunt entitățile  care vor lua măsuri pentru oprirea vaccinării populației, care este gradul de operativitate al acestei acțiuni și care sunt criteriile de oprire a administrării unui produs in populația generală , dacă se constată efecte adverse pe termen scurt, mediu sau lung (in cazul fiecărui  vaccin in parte). Se vor stabili sancțiuni in caz de nerespectare a normativului.
 Nota de fundamentare la proiectul de normativ va preciza care sunt investigațiile validate si acceptate prin lege pe care o persoană poate să le prezinte ca probă , pentru fiecare agent biologic vizat in parte , pentru a fi demonstra ca  vaccinarea respectiva este o contraindicație 
 Se vor stabili personalul medical sau entitățile medicale care pot emite documentele medicale acceptate, care contraindică vaccinarea in cazul acestor persoane. 

6.PROPUNERE pentru OBIECTIVUL GENERAL NR.6
Se va preciza in mod expres, obligativitatea de a prezenta permanent  toate rezultatele studiilor privind vaccinurile existente pe piață ( fără secretizarea acestora) 
Orice nou vaccin, chiar si in  situații epidemiologice speciale, va fi obligatoriu testat îndelung pentru a se evidenția efectele pe termen mediu și lung.
 
În caz de presiuni legate de răspândirea rapidă a unei boli, se va preciza obligatoriu, că aceste studii lipsesc și că fiecare persoană va opta sau nu, pe propria răspundere, ca produsul aflat in curs de evaluare să îi fie administrat. 

N.B Statisticile din Romania din ultimii 30 de ani pot fi comparate cu o țară cu acoperire vaccinală mare ( de ex. SUA). Concluziile vor fi mai ușor de tras.

Vaccinurile propuse în schema de vaccinare vor fi selectate din gama existentă si reevaluate individual,  in funcție de bolile care încă se mai transmit pe teritoriul țării noastre, de incidența si prevalența acestora, de rata mortalității și a sechelelor  determinate de aceste boli, precum și  de raportul risc – beneficiu. 
 
Dr. Secara Oana Mihaela via ActiveNees