ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Spitalele se confruntă cu un deficit major de personal, iar localități întregi nu au medic de familie, potrivit ministrului sănătății, Vlad Voiculescu. În acest context, ministerul a lansat un plan de măsuri pentru motivarea medicilor de a rămâne în țară. În ultimii 10 ani, peste 43.000 de cadre medicale, în pregătirea cărora statul a investit peste 3,5 miliarde de lei, au emigrat sau intenționează să plece din România.

Criza majoră de perso­nal medical din spitale, dar și lipsa me­dicilor de familie au determinat Ministerul Sănătății (MS) să elaboreze un pachet de măsuri pentru motivarea absol­ven­ților de Medicină și a medi­cilor specialiști de a rămâne să profeseze în țară.

În contextul lan­sării strategiei, numită Pla­nul Multianual pentru Dezvol­tarea Strategică a Resurselor Umane din Sănătate 2017-2020, ministrul sănătății, Vlad Voicu­lescu, a prezentat și rezultatele unui studiu reali­-zat în România de Organizația Mondială a Sănă­tății, la solici­tarea MS, care arată că pregă­tirea universitară a unui medic în România costă, în medie, 81.000 de lei. Suma nu inclu­de și anii de rezidențiat, care implică, de asemenea, costuri mari.

„România se confruntă, de câțiva ani buni, cu o criză severă a resurselor umane în sănătate și știm că nivelul scăzut al ve­niturilor, condițiile proaste de muncă și lipsa echipamentelor, posibilitățile reduse de dezvol­ta­re profesională sunt doar câți­va factori ce au condus, în timp, la această criză. Ca rezultat, pes­te 43.000 de specialiști au soli­citat, din 2007 până în prezent, Ministerului Sănătății documentele de care au nevoie pentru a emigra. Chiar dacă nu toți au plecat, aceste cifre în sine sunt de natură să ne îngrijoreze”, a afirmat Voiculescu.

Astfel, pentru cei peste 43.000 de specialiști din domeniul me­dical, pe care România i-a pierdut în perioada 2007- 2016, țara noastră a cheltuit peste 3,5 mi­liarde de lei. „Incapacitatea sta­tului român de a motiva ab­solvenții să practice în România face ca aceste cheltuieli să fie nu o investiție, ci o pierdere, o pier­dere irecup­erabilă”, a mai spus ministrul sănătății.

Planul Multianual pentru Dez­voltarea Strategică a Resur­selor Umane din Sănătate 2017-2020 se axează pe îmbună­tă­țirea guvernanței în acest domeniu, pe ajustarea formării personalului medical bazat pe com­petențe, implementarea unui management modern al resur­selor uma­ne în unitățile sanitare și crearea unor politici de stat de motivarea personalului medical de a ră­mâne și practica în România.

Pentru motivarea cadrelor me­dicale, autoritățile vor să îm­bunătățească condițiile de mun­că prin modernizarea unităților sanitare, dotarea acestora cu echipament de ultimă generație, ajustarea sistemelor informa­ționale unice și integrarea lor. Totodată, documentul adoptat prin hotărâre de guvern prevede acordarea de facilități pentru exer­citarea profesiei în zonele izolate, precum alocații pentru cheltuielile cu locuința (căldură, electricitate) și cheltuielile de transport.

Vor mai fi acordate stimulente financiare sub formă de sporuri, prime și garanții de stat pentru medicii specialiști în medicină de familie și pentru cei din alte specialități deficitare, care își desfășoară activitatea pentru cel puțin cinci ani în unitățile administrativ-teritoriale afectate de criza de personal medical.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews