Senatul a adoptat tacit, în ședința de luni, proiectul de aprobare a OUG 66/2017 prin care va fi înființat Institutul Național de Cercetare Medico-Militară ''Cantacuzino''. Procesul va avea loc prin trecerea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Apărării Naționale, cu patrimoniul și personalul aferent.

Termenul de adoptare tacită s-a împlinit pe 20 noiembrie, iar nota de adoptare tacită a fost citită luni în plen de președintele de ședință, senatorul Claudiu Manda.

Ordonanța vizează stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

Finanțarea Institutului Cantacuzino se va realiza integral din venituri proprii și în completare din subvenții acordate de la bugetul de stat.

Noul institut va prelua Institutul Național de Cercetare ''Cantacuzino'', prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței. Protocolul de predare-primire va fi avizat de Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.

Proiectul de aprobare a ordonanței va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, cu rol decizional în acest caz, relatează Agerpres.