Biserica Ortodoxă sărbătorește în fiecare an la 25 decembrie Nașterea Domnului (Crăciunul).

În ziua acestei mari sărbători, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa s-au aflat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

La această mare sărbătoare, Biserica a rânduit să se citească Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, cap. 2, vs. 1-12: Dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: unde este împăratul iudeilor, Cel care s-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind împăratul Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el; și adunând pe toate căpeteniile preoților și cărturarii poporului, i-a întrebat: unde trebuie să se nască Hristos? Iar ei i-au zis: în Betleemul din Iudeea, căci așa este scris prin proorocul: și tu, Betleeme, din pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Povățuitorul, care va paște poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a zis: mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă-L veți afla, să mă vestiți și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe împărat, au plecat și iată steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă și văzând pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat Lui; apoi, deschizându-și vistieriile lor, I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Dar, primind înștiințare prin vis să nu se întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.

La final, Preafericirea Sa a urat tuturor celor care poartă numele de Cristian sau derivate ani mulți cu sănătate și cu bucurie.

„Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în această zi Sfântă și Mare a Sărbătorii Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau cum este numită în popor Sărbătoarea Crăciunului. În această zi binecuvântată Dumnezeu arată iubirea Sa nesfârșită pentru oameni prin Întruparea și Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Noi în această obișnuim să felicităm pe cei care poartă numele de Cristian, Cristina sau nume derivate precum Cristinel, Cristi, deoarece este ziua Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Tuturor celor care poartă acest nume le dorim sănătate, bucurie, ajutor de la Dumnezeu și mântuire, precum și spor de fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și bucuria familiei și a Bisericii. Tuturor vă dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și Sărbători Fericite în continuare. Avem trei zile de sărbătoare și apoi urmează Anul Nou și Botezul Domnului. Pentru toată această perioadă noi dăm slavă lui Dumnezeu și arătăm față de semenii noștri bucurie și dărnicie”, a spus Patriarhul României, conform basilica.ro.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

Credincioșii prezenți au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Pastorala de Crăciun și câte o iconiță reprezentând Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.