Termenul de achizitii publice face trimitere la orice achizitie de lucrari, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica care se incheie intre un operator economic si o autoritate sau institutie publica. Modul de realizare a achizitiilor publice, procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si organizarea concursurilor de solutii, instrumente si tehnici referitoare la contractele de achizitie publica sunt reglementate in mod strict de lege, iar pentru ca operatorii economici sa parcurga in mod legal procedura de achizitii publice este absolut necesara respectarea formalitatilor si conditiilor impuse de legislatie. Daca vrei sa participi la o procedura de  achizitii publice si ai nevoie de consultanta, iata in cele ce urmeaza cateva informatii utile referitoare la aceasta procedura.

Atribuirea contractului de achizitie publica

Prevederile legale stabilesc mai multe modalitati prin care se atribuie contractele de achizitie publica, cum ar fi licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea fara publicare prealabila etc. Fiecare dintre aceste modalitati de atribuire prezinta anumite particularitati, fiind reglementate in mod strict de lege. Avocatul ce ofera servicii juridice de consultanta in achizitii publice examineaza si se asigura ca atat operatorii economici, cat si institutiile publice respecta conditiile prevazute pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat documentatia si procedura de atribuire sa fie intocmite in conformitate cu cerintele legale.

Exista situatii in care legea stabileste ca autoritatile publice pot atribui un contract de achizitii publice fara a mai publica in prealabil un anunt de participare, in situatia in care ofertele de participare nu au fost intocmite in conformitate cu dispozitiile legale. Din acest motiv, este important ca operatorii economici sa intocmeasca inca de la inceput documentele referitoare la oferta de participare in acord cu cerintele impuse de lege. Un avocat ce ofera servicii juridice de consultanta in achizitii publice poate sprijini operatorii economici in analiza documentelor de atribuire si in identificarea eventualelor incalcari ale legilor aplicabile. Este si cazul avocatilor din cadrul casei de avocatura AndrewID, care ofera consultanta juridica privind interpretarea si aplicarea legislatiei pentru proceduri dedicate achizitiilor publice. Expertiza lor include:

-analiza documentelor de atribuire si identificarea posibilelor incalcari ale legilor aplicabile;
-pregatirea documentelor de atribuire pentru a determina conformitatea acestora cu documentatia de atribuire;
-pregatirea cererilor de clarificare si raspunsurile la cererile de clarificare emise de autoritatile contractante;
-pregatirea acordurilor de asociere in participatie si a acordurilor de subcontractare;
-consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si indeplinirea acordurilor de subcontractare; 
-consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea acordurilor de achizitii publice. 

AndrewID este o casa de avocatura fundamentata pe conceptul New Law, o paradigma noua in domeniul juridic care vine in avantajul clientului. Mai precis, acesta nu este taxat in functie de numarul de ore alocate de catre echipa de avocati in vederea oferirii de consultanta in achizitii publice sau alte ramuri de drept, ci are un onorariu fix stabilit pe fiecare proiect in parte, ori, in functie de nevoie clientilor, un abonament ce poate fi schimbat oricand in functie de serviciile oferite. Conceptul exista si in legislatie, insa practica avocatilor continua sa se axeze pe ideea taxarii pe ora, cu toate ca nu este intocmai in avantajul clientului. Afla mai multe pe site-ul andrewid.ro.