Adrian Păunescu a scris-o înainte de 1989, când data de 1 Decembrie nu era declarată Zi Națională. Ca și alte poeme semnate de Adrian Păunescu, închinate celui mai important moment din istoria României, 1 Decembrie 1918, „Clopotul Reîntregirii” a fost pus pe muzică și a ridicat săli pline în picioare la „Cenaclul Flacăra”.  Este momentul să o recitim și, datorită Youtube, să putem asculta melodia compusă de Ștefan Hrușcă pe aceste versuri minunate. 

Bat clopote cântând reîntregirea

Laboratorul ImunoMedica

Și sufletul ia foc în clopotari
Întâi decembrie ne e unirea
Și strălucirea României Mari.
Mihai Viteazul intră-n Catedrală
Și are harta Daciei în mâini,
Într-însul Burebista se răscoală
Și-apoi pe vatra lui se nasc români.Și iar începe clopotul să bată
Și sângerează sutele de ani,
În osul nației se-aude-o roată
Mușcând din Horea, Cloșca și Crișan.
Și iar la Alba Iulia ni-i flancul
Pe care ardem și ne batem toți,
Când dinspre Apuseni răsare Iancu
Ca un Iisus Hristos cu chip de moț.
Dar e un an care nicicând nu trece,
Un an pe care-n veci îl vom dori
O mie nouă sute optsprezece
Al nostru an de fiecare zi.

Ne fie el de-a pururea an-noul
În luptă cu problemele de azi,
Cântam din Alba Iulia eroul
Și pe-al Unirii re-nviat viteaz.

Cât flamura roș-galbenă-albastră
Ne este prag și steag și ideal,
Veniți români, veniți la Mecca noastră,
Veniți la Alba Iulia-n Ardeal!