În cei zece ani de Patriarhat ai Patriarhului Daniel, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogățit cu numeroși sfinți rugători pentru poporul nostru. Douăzeci și nouă de mari români au făcut pasul din istorie spre sinaxare devenind modele pentru urmașii lor de astăzi.

Exemple de verticalitate în fața cotropitorilor, personalități care au schimbat cursul istoriei naționale prin contribuția lor eclesială, tipografică și educațională, adevărate modele de asceză, smerenie și rugăciune, marii români canonizați în această perioadă reprezintă o încurajare spre urmarea conduitei lor, model care ne îndrumă spre Împărăția Cerurilor.

Românii care s-au învrednicit să devină icoanele cele mai vii ale lui Hristos și a căror sfințenie a fost recunoscută de Biserică în perioada 2007-2017 sunt:

Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu;
Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia, Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic, Sfântul Cuvios Ioan de la Râșca și Secu, Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați, Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani;
Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Voievod Neagoe Basarab și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul;
Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel;
Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului;
Sfinții Mitropoliți Andrei Șaguna și Simeon Ștefan;
Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici;
Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Turnu, Daniil și Misail de la Mănăstirea Stânișoara;
Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei și Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei;
 
Prin sfinții români, subliniază Patriarhul Daniel, poporul nostru are mai mulți mijlocitori sau rugători pentru el în fața Preasfintei Treimi, ca el să-și păstreze credința ortodoxă, să o transmită generațiilor tinere, să cultive sfințenia vieții și fapele iubirii milostive. 

Sfinții români sunt rugători pentru noi în Ceruri, dar, în același timp, sunt și exemple, adevărați eroi naționali care au lăsat o moștenire extraordinară poporului român, moștenire ce trebuie păstrată, valorificată și transmisă mai departe.

Sursa: Basilica.ro.