ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În urmă cu 70 de ani, în ziua de 3 aprilie 1950, era emis Ordinul prin care se identificau „dușmanii de clasă”- moșieri, oameni religioși, negustori, etc- pe care securitatea urma să-i trimită în unități de muncă forțată.

Prin acest act normativ, se urmărea anihilarea celor care se opuneau instaurării regimului controlat de bolșevici în țara noastră, principalele ținte fiind identificate în zona proprietății private sau în cea religioasă.

„Toți cei care sub masca religioasă speculează sentimente religioase ale cetățenilor pentru a-i determina la atitudini ostile, dușmănoase regimului”, era una dintre categoriile stabilite prin Ordin pentru a intra în obiectivele securității.

Ordinul nr. 100/1950


„Dușmanul de clasă din țara noastră, fabricanții și moșierii expropriați, bancherii și marii negustori, elemente deblocate și epurate din aparatul de stat și chiaburii, slugi ale capitalismului caută prin fel de fel de mijloace ca: svonuri alarmiste, injurii, manifestări rasiale și șovine, instigări, misticism religios mergând până la acte de teroare, sabotaj, diversiune, să creeze agitație, să alarmeze populația, să îndemne la nesupunere, să împiedice construirea socialismului.

Pentru a asigura desfășurarea muncii poporului nostru, pentru a împiedica dușmanul de clasă să-și ducă activitatea de subminare a construirii socialismului, în urma HCM din 18.I.1950, Prezidiul Marii Adunări Naționale din RPR a emis Decretul nr. 6 din 14.I.1950, pentru înființarea unităților de muncă.

 În dezvoltarea articolului 1 din Decret, precizăm care vor fi categoriile de cetățeni ce vor intra în obiectivele securității cu propuneri de a fi trimiși unităților de muncă.

1. Toți cei care lansează sau răspândesc svonuri alarmiste tendențioase, dușmănoase, ascultă sau difuzează propaganda deșănțată a posturilor de radio imperialiste.

2. Toți cei care aduc injurii PMR, conducătorilor săi, Guvernului, Uniunii Sovietice și conducătorilor săi și țărilor de democrație populară.

3. Toți acei cetățeni români care întrețin legături de prietenie cu legațiile imperialiste, care au frecventat sau frecventează bibliotecile, concertele și în general manifestările propagandistice ale legațiilor cu familiile funcționarilor ambasadelor imperialiste.

4. Toți cei care ațâță la manifestări rasiale și șovine.

5. Instigatorii la nesupunere sau neexecutare, cei ce duc acțiuni dușmănoase, atât la sat, cât și la oraș – în contra măsurilor guvernului, în special cu privire la – colectivizări, colectări, planuri de cultură, comasări etc sau – elemente cu un trecut reacționar cunoscut, sau foștii exploatatori care ocupă încă în producție posturi de conducere și dovedesc continuu, prin atitudinea lor, delăsare gravă, nejustificată prin incapacitatea lor profesională – atitudine care atrage după sine defecțiuni vizibile sau frânarea producției.

6. Toți cei care sub masca religioasă fac prozelitism (diferite religii sau secte), adică speculează sentimente religioase ale cetățenilor pentru a-i determina la atitudini ostile, dușmănoase regimului (minuni, prelegeri cu dedesubturi dușmănoase, șovine etc)

7. Acei care prin corespondență internă sau internațională iau atitudine dușmănoasă, transmit știri tendențioase, alarmiste, dușmănoase, reacționare, instigă”.