Miniștrii  Justiţiei  din  opt  ţări  au  semnat,  zilele  trecute,  o  declaraţie  comună despre  necesitatea înfiinţării  unui  tribunal  internaţional  pentru  investigarea  crimelor  comunismului.
 
Iniţiativa  a  fost înaintată de către ministrul Justiţiei din Estonia, Urmas Reinsalu, în cadrul conferinţei internaţionale de la Tallinn, dedicată împlinirii a 76 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.„Trebuie  să  estimăm  crimele  regimurilor  comuniste  la  nivel  internaţional  și  să  le  condamnămîmpreună. În prezent, crimele comise de regimurile comuniste sunt în afara jurisdicţiei tribunalelor internaţionale. De aceea, propunem încheierea unui acord interstatal, în baza căruia să fie înfiinţat untribunal  internaţional  care  să  investigheze  crimele  comunismului,  în  același  mod  în  care  au  fostinvestigate  și  crimele  regimului  nazist”,  a  declarat  ministrul  estonian  al  Justiţiei,  citat  de  ziarul Postimees.El a mai precizat că, în vreme ce crimele naziste au avut parte, după procesul de la Nuremberg, de ocondamnare  legală,  recunoscută  la  nivel  internaţional,  crimele  regimului  comunist  nu  au  fost condamnate încă în acest mod.

Declaraţia de la Tallinn: „Victimele crimelor totalitare au dreptul la justiție”

Ȋn cadrul conferinţei  internaţionale de la Tallinn a fost adoptată o declaraţie comună, semnată de miniștrii Justiţiei din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Georgia.„Ȋn  această  zi  pan-Europeană de comemorare  a  victimelor  regimului  totalitar,  comemorăm toate victimele acestor regimuri. Noi trebuie să luptăm împreună împotriva totalitarismului, indiferent de fundamentul său ideologic sau de formele sale de exprimare.Misiunea sistemului de învăţământ este aceea de a promova dreptatea istorică și de a oferi aceastădreptate tinerei generaţii, prin cunoștinţe adecvate despre genocidurile motivate ideologic și desprecrimele comise în trecut împotriva umanităţii, dar și despre cauzele lor.
 
Memoria victimelor regimurilor totalitare ne obligă să condamnăm afișarea simbolurilor regimurilor totalitare, atunci când ele servesc tentativelor de a justifica și glorifica actele acestor regimuri.Toate  regimurile  totalitare,  precum regimul  nazist  și  regimul  comunist,  au restricţionat  sistematic libertăţile  oamenilor și  au încălcat drepturile lor,  în cele mai extreme forme,  prin crime motivateideologic  împotriva  umanităţii.  Multe  dintre  crimele  comise  de  regimurile  totalitare  au  fost genociduri, prin natura lor.
 
Genocidul și crimele împotriva umanităţii sunt infracţiuni ce nu se prescriu.

Victimele crimelor totalitare au dreptul la justiţie. Din păcate, practica de investigare și de urmărirepenală a crimelor regimurilor comuniste a fost insuficientă și inconsistentă în multe ţări.Baza  de  conciliere  și  de  construire  a  unui  viitor  este  dreptatea.  Ȋn  competenţa  instanţelor internaţionale existente nu intră investigarea crimelor comise în trecut de regimurile comuniste și nici sancţionarea celor vinovaţi de ele.
 
Credem că este necesar să se analizeze posibilitatea unei cooperări internaţionale, în vederea înfiinţării unei instituţii speciale, care să investigheze crimele regimurilor totalitare, inclusiv crimele regimului comunist, așa cum crimele regimului nazist au fost condamnate,iar vinovaţii au fost pedepsiţi. Este important să formăm un grup de lucru din experţi care să studieze problema.
 
Credem că este necesar să subliniem că accesul  publicului la arhivele ce conţin informaţii  desprecrimele tuturor regimurilor totalitare trebuie să fie asigurat în toate ţările. Facem un apel către guvernele tuturor ţărilor europene să ofere sprijin, atât moral, cât și material, pentru investigarea istoriei  regimurilor totalitare,  prevenind astfel  manipularea faptelor istorice,  și pentru  introducerea acestor rezultate în investigaţii”.

Asociaţia 21 Decembrie 1989 cere Guvernului României să semneze Declaraţia de la Tallinn 

Ministrul Justiţiei din România, Robert Cazanciuc, nu a fost prezent la conferinţa internaţională de laTallinn. România nu are nevoie de condamnarea comunismului. Mai ales într-un moment în care aici se nasc legi care condamnă, fără drept de apel, victimele regimului comunist.
 
După 26 de ani  de la Revoluţie,  avem, în sfârșit,  o sentinţă,  încă nedefinitivă,  în primul procesul intentat  unui torţionar comunist.  Vișinescu,  un nonagenar care,,  fizic,  nu va putea să execute nicimăcar un an din cei 20 primiţi. Şi contestaţi de el, în apel.
E de ajuns, pentru o ţară în care autorităţile comuniste au trimis în închisori și lagăre 2.000.000 dedeţinuţi politici? E suficientă condamnarea unui singur torţionar, pentru cei 200.000 de oameni careau murit, executaţi după o judecată sumară sau supuși unui regim de exterminare? E destul, pentru miile de nevinovaţi împușcaţi pe stradă sau deportaţi în URSS?
 
Ȋntr-un comunicat remis presei, Asociaţia 21 Decembrie 1989 „salută iniţiativa ministrului Justiţiei din Estonia de înfiinţare a unui tribunal internaţional pentru investigarea crimelor comunismului în cadrulConferinţe  de  comemorare  a  76  de  ani  de  la  semnarea  Pactului  Ribbentrop-Molotov”  și  cere Guvernului României să semneze Acordul pentru înfiinţarea acestui tribunal internaţional. „Este  un  act  de dreptate  așteptat  încă  din  secolul  trecut,  zădărnicit  de  oficinele  de  propagandă filosovietice și de agenţii Moscovei din statele est-europene”, precizează Asociaţia 21 Decembrie 1989,  care  „cheamă  societatea  civilă  și  toate  forţele  politice  democratice  din  România,  din  Uniunea Europeană,  din  Ucraina,  Rep.  Moldova,  Serbia,  Macedonia,  Albania  și  Federaţia  Rusă  să  susţină constituirea Tribunalului internaţional pentru investigarea crimelor comunismului.
 
„Asociaţia 21 Decembrie 1989 consideră că opinia publică mondială trebuie să știe despre suferinţeleprin care au trecut milioane de oameni în urmă rezultatelor crimelor nazismului și comunismului. (...)
După deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul dosarelor Revoluţiei și Mineriadei. careprivesc  perioada  infracţională  Decembrie  1989  -  Iunie  1990  și  care  a  constituit  începutul  căderiiregimului comunist în România și, ulterior, al dezmembrării URSS, Asociaţia 21 Decembrie apreciazăcă  tratamentele  inumane,  degradante,  cruzimile  și  crimele  comunismului  pe  plan  internaţional trebuie să fie condamnate deopotrivă.
 
Asociaţia 21 Decembrie 1989 (...) susţine încheierea unui acord interstatal prin care să fie instituit untribunal  internaţional  care să ancheteze  crimele comunismului  la fel  că pe acelea  ale nazismului,memoria  victimelor  comunismului  făcând necesară  o  asemenea  abordare,  iar  nouă  generaţie  de europeni trebuie să-și asume responsabilitatea de a veghea la recunoașterea crimelor comunismului”.