"România își va arăta veșnicia"

Profesorul Dan Berindei împlinește azi 97 de ani. Din cauza situației generale impuse de Regimul Covid, care a lovit și Academia Română, anul acesta nu s-a putut susține ca în alți ani o sesiune aniversară pentru Președintele de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie.

În urmă cu doi ani, la aniversarea a 95 de ani suținută în Aula Academiei, venerabilul istoric a fost decorat de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, cu Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur al Patriarhiei Române.

"Am avut o țară minunată”, a afirmat istoricul în alocuțiunea sa de atunci, exprimându-și totuși speranța că "România nouă se va afirma și își va arăta – eu i-aș spune chiar – veșnicia. Pentru că are o putere de rezistență incredibilă…”. "De-a lungul vieții mele am avut un singur reper: România!”, a mai spus academicianul (vedeți discursul integral în video via Roncea.ro).

Președintele Academiei, profesorul Ioan Aurel Pop a spus în încheierea discursului său că își dorește să-l aniverseze pe academician și la centenar: "Ne-ați inspirat încredere și în instituția noastră, Academia Română, ai cărei toți președinți în viață se află aici, ați exprimat încredere în Biserică, al cărei Întâistătător se află aici,  ați exprimat încredere în instituțiile acestei țări și mai ales în poporul român, ceea ce ne dă curaj și ne dă puterea de a merge înainte și de a vă urma exemplul. Mulțumim!”.

Din partea Preafericitului Patriarh Daniel, academicianul a primit cu emoție Ordinul Sf. Ioan Gură de Aur. 

Președintele Academiei Române, profesorul Ioan Aurel Pop, a avut amabilitatea să ne transmită mesajul domniei sale de astăzi: 

"Academicianul Dan Berindei a împlinit, la 3 noiembrie 2020, 97 de ani de viață, apropiindu-se de vârsta Țării „rotunjite” sau a României Întregite. A trăit sub trei regi, apoi sub „țarii roșii” veniți dinspre Răsărit, bucurându-se mai recent și de cele trei decenii de libertate. A devenit de ani buni patriarhul istoriografiei românești. Pornit în lume sub bune auspicii, a străbătut o viață plină de variate întâmplări – fericite, nefericite sau obișnuite – aidoma neamului său românesc, pe care l-a preamărit mereu, iubindu-l etern și necondiționat. Și-a văzut soția în închisoare și fiica născută după gratii, a fost scos din munca intelectuală și trimis la făcut blacheuri, nu i s-a îngăduit să ocupe vreo catedră universitară înainte de 1989, și-a petrecut soția, „mutată de la noi”, în acorduri funebre și și-a jelit singur, de curând, ambii copii (sexagenari, dar pentru Domnia Sa tot copii) trecuți în lumea drepților. Și nu s-a frânt! Viața sa povestită este demnă de o epopee, dacă nu ar fi „o viață de om, așa cum a fost”, după vorba înțeleaptă a lui Nicolae Iorga.

La mulți ani!

Ioan-Aurel Pop"

Redăm aici din cuvântul Patriarhului adesat Profesorului Dan Berindei cu ocazia conferirii Ordinului Sf. Ioan Gură de Aur:

"Pasiunea sa pentru cercetarea științifică, respectul pentru adevărurile istoriei și preocuparea permanentă pentru deschidere și cooperare, i-au adus un loc de seamă între personalitățile care animă și care vor continua să inspire multe generații de istorici, cercetători și oameni de cultură. 

Opera Academicianului Dan Berindei trebuie cunoscută și cinstită, fiind un îndemn la o mai bună cunoaștere a identității și demnității românești, a dezvoltării și dăinuirii noastre spirituale în istorie.

A publicat aproape 800 de lucrări științifice, din care aproape 100 de cărți, în special referitor la istoria politică universală și românească a secolelor XVIII-XX, precum și istoria culturii, printre care volumele „Revoluția română din 1821” (1991), „Societatea românească în vremea lui Carol I” (1992), „Diplomația românească modernă” (1995), „Revoluția română din 1848-1849: Considerații și reflecții” (1997), „Românii și Europa în perioadele premodernă și modernă” (1997), „Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești 1459-1862” (1963, 2012).

A sprijinit proiectul „Istoria monahismului românesc”, în 3 volume, proiect comun al Academiei Române și Patriarhiei Române.

Vocația sa de a evoca raze și chipuri de lumină din istoria, cultura și spiritualitatea țării noastre, se arată în preocuparea sa permanentă pentru promovarea valorilor perene ale neamului românesc și cultivarea recunoștinței față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a unității de limbă și credință, a comuniunii de cuget și simțire românească.

Ca semn de aleasă prețuire și binecuvântare, oferim Domnului Academician Dan Berindei Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur al Patriarhiei Române.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Academician Dan Berindei ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a unității și demnității poporului român.

Întru mulți și fericiți ani, Domnule Academician!

Cu deosebită stimă și binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române"

 Foto: Basilica / Video: Ziaristi Online