ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Avocatul Gheorghe Piperea (foto st.) plasat pe o „lista neagră”  a ONG-ului Eurocomunicare, alături de alte personaje publice, și de ActiveNews, nu renunță la bătălia cu cei care se erijează în apărători ai Noii Ere Socialiste covidite. ONG-ul Eurocomunicare, condus de un anume Paul Dobrescu, fost șef de secție la organul CC al PCR "Era Socialistă" și apoi consilier al lui Ion Iliescu (foto cu cei doi, dr.), și de o oarecare Alina Bârgăoanu, decană pe la SNSPA, noua "academie" de partid "Ștefan Gheorghiu", a întocmit și difuzat public liste cu „dușmani ai poporului” în  "Epoca de Aur" a Covidului.
 
Profesorul Piperea scrie pe Facebook că a cerut deja ONG-ului care a răspândit aceste dezinformări și denigrări, dar și celor de la SNSPA, să retragă de urgență "studiul" cu pricina din spațiul public și „să publice o dezmințire însoțită de scuze publice pentru calificarea greșită și prejudiciabilă a opiniilor mele ca dezinformări”. Piperea știe însă reacția destinatarilor  notificării sale va fi de mort în păpușoi, motiv pentru care le trasmite că îi așteaptă procesul de daune morale. Portalul de știri și opinii conservatoare ActiveNews, la rândul lui lezat, se alătură acțiunii avocatului Gheorghe Piperea.

„Am cerut ong-urilor care mi-au fabricat printr-un așa-zis studiu științific ștampila de ”prim dez-informator digital” al țării, Eurocomunicare și antifake, precum și SNSPA, care a colportat acest ”studiu” și a făcut posibilă distribuirea sa în presa on-line și pe la unele televiziuni, să îl retragă de urgență din spațiul public și să publice o dezmințire însoțită de scuze publice pentru calificarea greșită și prejudiciabilă a opiniilor mele ca dezinformări. Reacția destinatarilor acestei notificări este previzibilă, așa că urmează procesul de daune morale.", a anunțat cu fermitate avocatul.
 
 
Avocatul Piperea: "Cred că e bine să se rețină câteva dintre considerentele acestei notificări:

Precizez, în primul rând, că ”studiul” amintit, sub aparența unui conținut științific, se auto-proclamă "o analiză a dezinformării în spațiul digital” și "primul studiu complet al dezinformării”, fiind plasat (cel mai probabil, în mod ilegitim) sub egida echipei de cercetători ai S.N.S.P.A. și menționând board-ului European Digital Media Observatory (nu se știe în ce calitate). În al doilea rând, ”studiul” nu doar că este o amenințare la libertatea de opinie a tuturor, dar se întâmplă să și utilizeze total impropriu termenul de dezinformare și fake-news cu privire la judecăți de valoare și opinii proprii pe care le-am emis în spațiul public.
 
Prezentarea Studiului atât pe paginile Eurocomunicare și S.N.S.P.A., cât și în presă, ridică serioase întrebări asupra respectării regulilor minime ale deontologiei profesionale, creând confuzie între ONG-ul Eurocomunicare și instituția de stat de învățământ superior S.N.S.P.A., și chiar punând problema conflictului de interese în care se poate găsi cordonatorul ONG-ului care este, în același timp, și decan al S.N.S.P.A., dar mai ales problema utilizării resurselor financiare și umane și a prestigiului instituției de stat pentru un studiu propagat, în scopuri ideologice și publicitare, de Eurocomunicare, o instituție de drept privat.

Deși afirmă că este vorba despre o analiză relativă la dezinformare, analiză asociată cu strategia Comisiei Europene de gestionare și combatere a știrilor false în spațiul online, "studiul” nu respectă normativele și terminologia Uniunii Europene și nici cadrul sau scopul planului de acțiune împotriva dezinformării întocmit la nivelul Uniunii, ci face exclusiv aprecieri subiective și emite opinii proprii ori judecăți de valoare.
 
Astfel, conform Codului UE de bune Practici, dezinformarea este ”o serie de informații al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat”, informații care sunt, în mod cumulativ, (a) „create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare în mod deliberat” și (b) care „pot provoca un prejudiciu public”. Noțiunea de „dezinformare” nu include publicitatea înșelătoare, erorile de citare, satira și parodia sau știrile și comentariile partizane identificate în mod clar.
Pentru UE, dreptul la libertatea de exprimare și la un internet deschis este esențial, orice disproporție între politicile publice, inclusiv cele din domeniul sănătății, și libertatea de expresie și de conștiință fiind considerată riscantă pentru statul de drept și democrație și, deci, dezavuată.
 
În ”studiul” mai sus enunțat, care are un conținut exclusiv subiectiv și un evident scop publicitar și ideologic, nu există nicio urmă de efort de verificare a falsului/adevărului în ceea ce privește textele publicate de mine. Dimpotrivă, ”studiul” exprimă repetitiv și exclusiv dezacordul autorilor săi cu conținutul textelor mele. Autorii ”studiului” impun ca singur reper justețea de necombătut a modalității în care autorițățile publice au gestionat pandemia de coronavirus. De altfel, metoda ”științifică” a acestui produs ideologic și publicitar este redusă la aceste două iterații : (i) oricine pune la indoială caracterul ”științific” al datelor publicate de birocrații guvernamentali este un eretic dezinformator; (ii) pagina de facebook a unei persoane cu 74 de mii de urmăritori, unde sunt postate astfel de erezii, îl fac pe titular primul dezinformator al țării, inamicul public nr.1.
 
Esențial în planul credibilității acestui ”studiu” este faptul că știrea, informația, nu se confundă cu opinia, cu judecata de valoare și, mai ales, nu se confundă cu exprimarea opiniilor contrare, cu protestul, cu critica sau cu manifestările împotriva măsurilor autorităților (care, apropo, se dovedesc a fi greșite, vătămătoare chiar pentru public). Textele publicate de subsemnatul reprezintă opinii proprii și judecăți de valoare cu privire situații, măsuri, teme, drepturi etc. care sunt dezbătute de toată lumea în spațiul online. Aceste texte nu pot fi calificate ca dezinformări pentru simplul motiv că ele reprezintă expresia libertății de opinie, pe care așa-zisul studiu o anihilează sub aparența unei analize obiective a conținutului materialelor incomode sau controversate. Contrar acestui așa-zis studiu, Planul UE de acțiune împotriva dezinformării din decembrie 2018 are în centru respectarea art. 10 din CEDO privind libertatea de opinie ca drept fundamental al cetățeanului, fiind relevantă în acest context și jurisprudența Curții de Jusție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la proporționalitatea și limitele acestui drept.
 
Important, de asemenea, pentru determinarea existenței dezinformării este scopul diseminării informațiilor verificabile false, constând fie în intenția autorului de a induce în eroare publicul, fie în câștigul economic urmărit. Nu numai că nu există astfel de motivații în ceea ce mă privește, dar autorii ”studiului” nu fac nici măcar un minim de efort pentru identifica și evidenția așa ceva. Din acest punct de vedere, s-ar putea suține că ”studiul” în sine este un fake news.

Nu există, așadar, niciun motiv legitim pentru ca eu să fiu transformat în ”domnul Goldstein” din romanul lui G. Orwell, 1984, motiv pentru care voi solicita în instanță ceea ce pârâții vor refuza să facă de bună voie (retragerea ”studiul” din spațiul public, eliminarea mea de pe lista ”dezinformatorilor”, dezmințiri și scuze publice), plus daune morale”, a scris avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook.