ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Alianța Părinților (AP) constată cu îngrijorare procesul de reformare a învățământului românesc, desfășurat continuu din 1989 până în prezent, sub toate guvernările, a condus numai la deteriorarea continuă a procesului instructiv-educativ și a sistemului de învățământ în ansamblul său.

Recent adoptatul PLx 253/2023(analizat și de Alianța Părinților – prezentă la dezbateri) nu rezolvă problemele structurale, ci mai degrabăpare să ducă la accelerarea declinului sistemului.

Greva profesorilor - începută luni, 22 mai - semnalează doar câteva probleme dintr-un noian de disfuncții și dificultăți care sufocă sistemul de învățământ românesc.

Dezinteresul tot mai evidental multora dintre elevi pentru școală, disciplina precară, ideologizarea conținutului materiilor și aglomerarea programei, accesul în școală acordat cu ușurință ONG-urilor de tot felul care transformă școala într-un spațiu ideologizant, toate sunt probleme care au dus la starea de lucruri actuală, stare de care nu este mulțumită niciuna dintre părțile sociale implicate.

Este surprinzătoare lipsa de reacție a conducerilor Federațiilor Sindicatelor din învățământul preuniversitar față de multe dintre prevederile PLx 253/2023 care vor afecta substanțial, în sens negativ, profesorii, elevii și părinții,prevederi care distrugînsăși profesia pe care aceste organizații ar trebui s-o apere.


Precizăm că Alianța Părinților a semnalat conducrii Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” multe dintre prevederile dezastruoase ale PLx 253/2023, fără ca acest lucru să producă vreo reacție. Din toate informațiile pe care le avem rezultă că federațiile nici nu au adus la cunoștința cadrelor didactice o sinteză a prevederilor care îi vor afecta în mod direct atât pe profesori cât și pe elevi și, implicit – pe părinți.

Fără îndoială, profesorii trebuie să beneficieze de o salarizare decentă, dar aceasta nu este singura condiție pentru cașcoala să poată oferi copiilornoștri un învățământ de bună calitate.

Alianța Părinților nu poate să nu observe că sindicatele din învățământ par să se mobilizeze preponderent pentru revendicări salariale în timp ce pactizează cu puterea pe subiecte esențiale, precumlegile educației.

Precizăm că Alianța Părinților a contactat conducerea Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și a oferit sprijinul său în vederea analizării PLx 253/2023. Am considerat că o atare colaborare ar fi în folosul tuturor părților interesate. Ni s-a comunicat că FSE „Spiru Haret” a depus la Parlament amendamente pe acest proiect de lege împreună cu FSLI.

Atunci când am solicitat o copie în format PDF, ca să comparăm și să punem de acord punctele de vedere ale părinților cu punctele de vedere exprimate de cele două federații, ni s-a răspuns că FSE are nevoie de acordul FSLI pentru acest lucru. Paradoxul prin care se atribuie caracter confidențial unui documentcare se presupune că ar conține opiniile/amendamentele aduse de cele doua federațiiproiectului legislativ aflat la acel moment în dezbatere publică ne determinăsă credem că documentul, de fapt, nu există.

Constatăm că nici sindicatele, nici decidenții politicinu abordează cea mai gravă dintre problemele școlii românești: depopularea. Iarna demografică în care România a intrat determină scăderea dramatică a numărului de elevi. Catastrofa socială pe care o cauzează depopularea și soluțiile de redresare nu intră în preocupările celor care sunt direct interesați și atinși de consecințe. Chiar dacă salariile profesorilor ar fi majorate cu 100%, pe cine vor mai educa în următorii 5-10 ani?

În locul unor dezbateri reale și oneste, desfășurate prin invitarea tuturor actorilor relevanți: părinți, profesori, specialiști, s-a preferat adoptatea pe repede înainte a unor legi criticate dur de opinia publică(mai puțin de sindicatele din învățământul preuniversitar).

Ne exprimăm dezaprobarea față de tentativele de învrăjbire a profesorilor și părinților după o rețetă care a funcționat, din păcate, și în alte situații. Dezaprobăm, de asemenea, modul în care decidenții aleg să poarte discuții numai cu acele organizații care le susțin ideile și le aplaudă deciziile, aceștia fiind „părinți buni”, în opoziție cu „părinții răi”, care își permit să aibă alteopinii. Avem convingerea că în acest moment finalul grevei depinde de receptivitatea guvernului față de revendicările profesorilor și nu de presiuniexercitate în diversemoduri asupra greviștilor.

In cadrul unui eventual dialog real (nu al unui simulacru de consultare), ca partener de dialog social direct interesat al Ministerului Educației și al Guvernului României, Alianța Părinților este gata să propunăsoluții concrete, realiste, pentru sistemul de învățământ românesc.

Președinte Cristian Filip