ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În atenția:

Doamnei Ligia Deca- Ministru al Educației

Domnului Sorin Ion - Secretar de stat - Învățământ preuniversitar

Inspectorate Școlare Județene

 


Stimată Doamnă Ministru

Stimate Domnule Secretar de stat

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Inspector General


Alianța Părinților din România a adresat Ministerului Educației și tuturor Inspectoratelor Scolare Județene o scrisoare prin care cere retragerea manualului Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învățământul preuniversitar, elaborat în cadrul proiectului EGALIS de către Coaliția pentru Egalitate de Gen și recomandat școlilor prin circulare ale ISJ-urilor și ale Caselor Corpului Didactic.

Această solicitare este motivată de faptul că manualul promovează idei care deformează imaginea copiilor despre normalitate și generază confuzii care le pun în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional, afectiv, mental, social, moral și spiritual.

Manualul neagă genulca sinonim cu sexul biologic, neagă distincția naturală dintre tată și mamă, bărbat și femeie, băiat și fată, deci, promovează fără echivoc agenda LGBTQ+.

In numai 24 de ore, demersului Alianței Părinților li s-au adăugat părinți din toată țara precum și alte  36 de ONG-uri.

Părinții și toate formațiunile civice implicate în acest demers cer Ministerului Educației și Inspectoratelor Scolare Județene să comunice dacă, la momentul în care au recomandat profesorilor din toată țara utilizarea acestui manual, au avut cunoștință de următoarele elemente din conținutul său:

1- Afirmațiile de la pag 55, conform cărora:

„Non-binaritatea cuprinde acele identități care se situează în afara celor tipic masculine sau feminine. De exemplu, o persoană non-binară poate simți că nu este nici femeie, nici bărbat sau că este ambele într-o mai mică sau mare măsură (!)”.

2- Alte afirmații de la pag 55, care menționează în termeni clari faptul că „egalitatea de gen” (concept fundamental al ideologiei de gen), nu se referă, așa cum s-ar putea crede, la egalitatea dintre femei și bărbați, ci se referă la multitudinea de „genuri”, care ar căpăta astfel recunoaștere socială:

„Este important de notat că – într-o accepțiune mai largă a conceptului – egalitatea de gen include și persoanele cu o identitate de gen minoritară, persoanele transgender și persoanele non-binare, dar și alte persoane din rândul comunității LGBTQ”.

3- Afirmațiile de la pag 58, din care rezultă că „genul” nu ar fi un dat biologic, ci este o algere:

„Gen. Totalitatea caracteristicilor sociale și culturale care împart oamenii, de obicei, în două categorii: bărbați și femei”.

„Există, de asemenea, persoane non-binare, care se consideră pe spectrul masculin-feminin, fără a se încadra într-un singur gen. [...]. Dacă sexul este înnăscut, genul este atribuit social și cultural (!), acesta se construiește în timp (!) în funcție de normele și cutumele societății (!), astfel că putem vorbi de fluiditatea genului (!) în timp și spațiu”.

4- Prezența acronimului LGBT de 30 de ori în cuprinsul manualului

5- Afirmațiile de la paginile 123 și 124, conform cărora:

„O femeie trans este o persoană care la naștere a fost identificată ca fiind de sex masculin și care se identifică drept femeie (gen). Include persoane care au început sau nu procesul de tranziție medicală (terapie hormonală, operație de schimbare de sex, etc)”

„B = bisexual (atracția estetică și sexuală a unei persoane atât față de femei, cât și față de bărbați, bisexualitate)

T = transgen (persoană care are o identitate de gen diferită/ care își exprimă identitatea de gen în mod diferit față de sexul din naștere)

Q = queer (termen umbrelă care cuprinde minoritățile sexuale, care include persoane non-binare și/ sau cu identitate fluidă și/sau orientare sexuală non-hetero)

I = intersex (persoană care prezintă caracteristici sexuale atât masculine, cât și feminine.

A = asexual și/sau A = aromantic – (o persoană care nu simte atracție sau dorință sexuală și/sau romantică față de alte persoane, indiferent de sexul acestora)

A = agender -  persoană care consideră că nu are gen sau nu se identifică cu niciun gen

Ally/ aliat = persoană care este aliată a comunității LGBTQIA+ „+” = Semnul plus se referă la alte orientări sau identități sexuale minoritare care nu sunt definite de categoriile de mai sus. De asemenea, simbolizează și faptul că în interiorul comunității există o diversitate de experiențe și identități”.

6- Exemplele de la pag 195-196, care confirmă exact faptul că manualul promovează homosexualitatea și modul de viață LGBTQ+,   pe care le prezintă ca fiind normale:

Laura a înjurat-o pe iubita ei atunci când aceasta a ieșit în oraș cu altă fată.”

„Teo se prezintă ca fiind o persoană non-binară. De atunci primește amenințări cu bătaia de la vecinii de bloc.”

 „Cristiîi interzice iubitului lui să iasă în oraș cu prietenii lui sau să meargă la petreceri fără el.

7- Afirmațiile manipulatoare și jignitoare la adresa oamenilor care se regăsesc în paradigma tradiționalistă sau conservatoare”. Aceștia ar fi tributari ai normelor și valorilor tradiționale care definesc cum trebuie să fie și să se comporte femeile și bărbații. Dintr-o astfel de perspectivă, bărbații ar trebui să fie competitivi, combativi sau conflictuali (!), să-și manifeste emoțiile negative prin furie (!), să-și ascundă vulnerabilitățile și să transmită putere fizică”. Toate acestea sunt descrise ca „atitudini tradiționaliste”. (pag131)

8- Afirmațiile care definesc „paradigma modernă sau progresistă”,  în care se regăsesc și autoarele manualului:

„ [....] cei care se regăsesc în paradigma modernă sau progresistă sunt, de regulă, de părere că trăsăturile etichetate drept masculine sau feminine sunt un construct social (!) și că oamenii au, de fapt, un mix de trăsături feminine și masculine (!). Progresiștii [......] pot fi, de asemenea, susținători ai diversității și incluziunii, fiind adesea membri sau susținători ai comunității LGBTQ+” ( pag130)

Solicităm răspunsuri punctuale referitoare la cunoașterea sau necunoașterea celor 8 aspecte semnalate mai sus.

Semnatarii prezentului document solicită, de asemenea, răspunsuri punctuale la urmatoarele întrebări:

1- Atelierele cu cadrele didactice organizate de Coaliția pentru Egalitate de Gen au fost activități aprobate de Ministerul Educației și de ISJ- uri?

2- Părinții copiilor din clasele la care manualul a fost testat (în Suceava și în jud Sălaj, conform afirmațiilor co-autoarei Irina Ilisei), au fost corect și complet informați despre conținutul manualului și și-au dat, în scris, consimțământul?

3- Ideologia de gen este politica asumată de Ministerul Educației și ISJ-uri, sau recomandarea manualului este rezultatul neglijenței unor funcționari plătiți din fonduri publice, care l-au recomandat fără a se informa cu privire la conținut, asa cum era firesc?

Având în vedere că, unele CCD-uri (ex Sibiu și Olt) au recomandat manualul pe paginile proprii (https://www.ccdsibiu.ro/2022/10/17/diseminare-manual-pentru-predarea-si-integrarea-la-clasa-a-egalitatii-de-gen

 https://ccdolt.ro/index.php/noutati/stiri-si-evenimente/1326-manual-pentru-predarea-si-integrarea-la-clasa-a-egalitatii-de-gen) și au transmis informația către cadrele didactice, cerem să solicitați prin circulară adresată tuturor CCD-urilor retragerea acestei recomandări și să vă delimitați public de aceasta.

Solicităm ca răspunsurile punctuale la cele două seturi de întrebări să fie atât publice cât și trimise semnatarilor, pe următoarele adrese de email: contact@aliantaparintilor.ro,federațiaprovita@gmail.com, asociatia.jadl@gmail.com , office@alianta-familiilor.ro medici.consinformat@aol.com,  contact@stareadelibertate.ro

Solicităm numere de înregistrare pe adresele de email de mai sus.

SEMNATARI:

1- Alianța Părinților, București – prin Președinte Cristian Filip

2- ASOCIAȚIA pentru APĂRAREA FAMILIEI și COPILULUI, prin Președinte Virgiliu Gheorghebiofizician, doctor în bioetică

3- Institutul de Cercetări Psihosociale și Bioetice - prin Președinte prof. Gabriela Alexandru.

4- Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților - București, prin Președinte avocat Marina-Ioana Alexandru

5- Alianța Familiilor din România – prin Președinte avocat Petre Costea

6- Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept – prin Președinte avocat Elena Radu

7- Asociația Christiana- București- prin Președinte Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

8- Asociația Medici pentru Consimțământ Informat – Președinte Dr. Anca Nițulescu, Doctor în Medicină

9- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni- Suceava – prin Director Dr. Mircea Pușcașu

10- Asociația Calea Neamului - prin Președinte Dr. Mihai Tîrnoveanu

11- Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita - prin Președinte, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

12- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Constanța, prin Președinte Marcel Bouroș

13- Fundația Sf Irina- prin Președinte Dr. Popescu Ema Mădălina

14-Asociația Bucovina Profundă – prin Vicepreședinte Constantin Barariu

15- StareaDeLibertate - București -  prin Președinte Pompiliu Diplan, specialist IT

16- Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I- prin Președinte Liviu Burcea

17- Liga Pentru  Identitate Națională- prin Președinte Paul Ghițiu, publicist

18- Fundația Pentru Oameni- prin Director Cornel Constantin

19- Asociația Europa Veche- prin Președinte Nadia Parascanu

20- Asociația Pro Decizii Informate- prin Stoian George – Daniel- economist

21- Asociația Familia Ortodoxă- prin  Președinte Ionel Ieremia

22- Asociația Familia Românească -  prin Vicepreședinte Cătălin Stanciu

23- Asociația Tradiția Românească - prin Președinte Elena Alexa

24- Asociația Scut Botoșenean - prin Președinte Bogdan Carausu- jurnalist

25- Asociația Straja Carpaților – Buzău, prin Președinte Cătălin Ioniță

26- Asociația Neamunit – prin Președinte Aureliu Surulescu - actor

27- Frăția Ortodoxă - prin Președinte Dan Grajdeanu

28- Asociația Prologos - prin Președinte Ciprian Buzner

29- Asociația Down Art Therapy- Tg-Jiu- prin Președinte Buțu Radu Bogdan

30- Asociația  Firește – Timișoara, prin Președinte Horea Preja

31- Asociația Provita-  Filiala Galați - prin Președinte Costache Sabina

32- Fundația Creștină Evanghelică "Harul" -  Zalău -  prin președinte Constantin Joldes

33- ASCIOR- prin Președinte Nicolae Mușat

34- Asociația Auto Epoca- prin Președinte Viorel Burcea

35- Fundația Creștină Evanghelică "Harul"  prin Președinte Constantin Joldes

36- Popescu Cristian George- Conferențiar  Univ. Dr - Popescu Cristian George

37- Mihai Popescu- Prof. Dr. Ing. - Universitatea Politehnică din București

38- Roșu Florin- Dr. CMI

39- Asociația Sprijin Fără Frontiere- prin Președinte Pungilă Magdalena

40- For God’s Children International- prin Președinte Pungilă Mihai

 

Formular notificare părinți către ISJ-uri: 

 

Către  Inspectoratul Scolar Județean (județul)

Domnule/ Doamnă Inspector General

Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________,

având codul numeric personal (CNP) _______________________, în calitate de tată / mamă

/ reprezentant legal al elevului / elevei______________________________________, înscris

/ înscrisă în anul școlar ____________ , în clasa ________ , în unitatea de învățământ

__________________________________________________________________________,

în temeiul dispozițiilor imperative din Constituția României, art. 29 alin. (1), (2) și (6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (3); din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 6 lit. d), art. 27 alin. (3), art. 37 lit. c) și d), art. 51 alin. (2), art. 94 alin. (1) și (2); din Legea nr. 1/2011, art. 7 alin. (1) și din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 168 alin. (1) și (2);

Prin prezenta vă NOTIFIC:

1 - să luați act că NU sunt de acord ca fiul / fiica mea să fie expus / expusă, nici în unitatea de învățământ și nici în afara acesteia, la informații de orice fel specifice educației pe baza ideologiei de gen, ideologie care nu consideră genul sinonim cu sexul biologic, ci îl consideră un construct social, eligibil și schimbabil

2 - să luați toate măsurile astfel încât fiul / fiica mea să NU fie implicat / implicată, prin nicio modalitate, în activități educative (lecții, jocuri, teste, proiecte, programe sau evenimente de orice fel), în care se prezintă ori se promovează idei, informații sau modele de conduită care neagă genul ca dat biologic, care deformează ori neagă distincția naturală dintre tată și mamă, bărbat și femeie, băiat și fată, prin utilizarea la clasă a manualului Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învățământul preuniversitar - manual elaborat în cadrul proiectului EGALIS, prin participare la orice programe derulate de Coaliția Pentru Egalitate de Gen, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programele Asociației „Tineri pentru Tineri, Proiectul „Pentru fete și băieți”.

3 - expunerea copilului meu la informațiile specifice educației sexuale pe baza ideologiei de gen, cu intenție sau prin neglijență, constituie abuz, care dăunează sănătății psihice și moralității, punând în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional, afectiv, mental, social, moral și spiritual a acestuia

În cazul în care veți ignora această notificare, voi considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință precum și dovada indubitabilă a faptului că aveți intenția de a încălca dreptul și autoritatea părintească, fapt ce aduce grave prejudicii interesului superior al copilului, obligându-mă astfel să acționez în justiție unitatea de învățământ și orice personae care se fac vinovate de această situație.

Această notificare este valabilă pe toată perioada de școlarizare a copilului în unitatea de învățământ mai sus menționată și nu poate fi revocată decât printr-o altă notificare făcută în mod expres.

Prezentul document reprezintă notificarea dumneavoastră și dovada că aveți cunoștință de situația învederată.


Data:                                           Nume                                                   Semnătura