ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Către Inspectoratul Școlar Județean Iași

În atenția:

Doamnei Inspector General, prof. Luciana Antoci

Doamnei Antonina Bliorț - purtător de cuvânt al ISJ-Iași


Stimată Doamnă Inspector, 

Constatăm existența unor afirmații contradictorii făcute în spațiul public, atât de dumneavoastră cât și de doamna purtător de cuvânt al ISJ- Iași, cu privire la circulara nr. 10726/20.10.2022, prin care ați transmis școlilor adresa Coaliției pentru Egalitate de Gen, referitoare la posibilitatea consultării și utilizării de către cadrele didactice a Manualului pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen.

În interviul acordat EduPedu ați afirmat că "acest ghid nu a fost trimis cu titlu de recomandare sau cu solicitarea de a fi valorificat, ci ca informare – au fost informați profesorii din unitățile de învățământ că există acest ghid suport."

Dacă nu ați recomandat manualul, așa cum ați susținut ulterior, ce sens avea să informați cadrele didactice despre posibilitatea utilizării lui? Este evident faptul că informarea înseamnărecomandare.

Referindu-vă la reacția părinților față de posibilitatea utilizării la clasă a acestui manual, într-un interviu acordat publicației online EduPedu.ro, ați afirmat următoarele:

"Campania declanșată e, din păcate, pe o zonă de confuzie gravă între identitatea de gen și egalitatea de gen. Activitățile propuse prin acest ghid sunt exclusiv legate de egalitatea de gen”[1]

Afirmația dumneavoastră ne lămurește că nu ați citit scrisoarea pe care v-am adresat-o.

Prin sintagma „egalitate de gen” dumneavoastră (cel puțin aparent) înțelegeți „egalitate între femei și bărbați”. Probabil încă nu ați luat cunoștință de faptul că autoarele manualului înțeleg altceva.

Dacă încă nu este limpede faptul că nu noi facem vreo confuzie cu privire la conținutul noțiunii de „gen”și - implicit – cu privire la conținutul conceptului de „egalitate de gen”, vă invităm să vă uitați în manual la pag 58 (pentru definiția „genului”) și la pag. 55 pentru a vedea la ce/câte „genuri” se referă egalitatea de gen.

Pentru corecta dumneavoastră informare: „identitatea de gen” și „egalitatea de gen” sunt amândouă concepte fundamentale ale ideologiei de gen. Noi nu le confundăm. Aveți toate datele în scrisoarea Alianței Părinților, organizație căreia i s-au alăturat până în prezent 62 de ONG-uri semnatare. Dacă vă veți rezerva zece minute pentru a o parcurge, veți constata că cele două noțiuni (identitatea de gen și egalitatea de gen) sunt definite distinct.

Constatăm că este necesar să vă punem la dispoziție următoarele detalii pe care, se pare, nu le dețineți: folosind ca paravan ideea generoasă a egalității femeilor cu bărbații (idee cu care suntem perfect de acord) și folosind - tot ca paravan - pretextul luptei împotriva violenței domestice, propaganda LGBT își construiește discursul incluzând în „lupta pentru egalitate de gen” nu numai femeile și bărbații  (respectiv – fetele și băieții), ci și multitudinea de „genuri” pe care le-a „descoperit” (până acum) ideologia de gen.

Suntem absolut de acord cu necesitatea protejării femeilor împotriva tuturor formelor de violență, prevenirea violenței domestice, eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, promovarea egalității între femei și bărbați, protejarea și sprijinirea tuturor victimelor violenței domestice.

Dar nu putem fi de acord cu ideea conform căreia genul nu este cel în care ne-am născut, ci este cel cu care ne identificăm prin liberă alegere (pag 124).

Dat fiind faptul că sintagma „egalitate de gen” este frecvent folosită și cu sensul „egalitatea femeilor cu bărbații”, s-a creat o confuzie deliberată care face ca celelalte „genuri” care intră în definiție să fie trecute cu vederea, iar problema să fie sesizată numai la o lectură atentă a textului (în condițiile în care se dețin și informații despre clișeele propagandei ideologiei de gen).

Puteți căpăta o imagine (devenită deja incompletă) a diversității pe care ni se cere să o „celebrăm” urmărind discursul deputatului german Steffen Königer, care a venit la tribuna parlamentului pentru a exprima poziția formațiunii sale față de un anumit proiect de lege și care, după formula „Dragi doamne și domni,”, timp de trei minute, s-a adresat la fel celor 60 de genuri pe care, în 2016, și le revendicau diverși oameni. Link-ul aici: https://youtu.be/NN0ANxAhkxk

Condiția pe care trebuie să o îndeplinească orice material (manual/auxiliar/ghid, etc) pentru a putea fi folosit la clasă este concordanța conținutului său cu programa școlară.

În baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1- Care programă școlară conține indicația de a se opera la clasă cu o definiție a genului ca aceea de la pagina 58 a manualului în discuție?

„Gen. Totalitatea caracteristicilor sociale și culturale care împart oamenii, de obicei, în două categorii: bărbați și femei”. 

2- Care programă indică posibilitatea definirii în mod diferit a sexului biologic și a genului, așa cum găsim la pagina 58?

„Dacă sexul este înnăscut, genul este atribuit social și cultural (!), acesta se construiește în timp (!) în funcție de normele și cutumele societății (!), astfel că putem vorbi de fluiditatea genului (!) în timp și spațiu

3- Care programă conține recomandarea și permite folosirea la clasă a unor exemple precum ce1e de la paginile 195 – 196, prin care homosexualitatea și modul de viață LGBTQ+ sunt prezentate ca fiind normale:

Laura a înjurat-o pe iubita ei atunci când aceasta a ieșit în oraș cu altă fată.”

Cristi îi interzice iubitului lui să iasă în oraș cu prietenii lui sau să meargă la petreceri fără el.

4- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precizează, în art. 7, că „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic”.

Considerați că exemplele de mai sus se încadrează în sfera moralității? Acesta este ceea ce numiți „ material consistent și relevant”?

5- Care programă conține indicația de a se opera la clasă cu un concept conform căruia „genul”este eligibil și schimbabil?

6- Care programă conține recomandarea de a li se vorbi copiilor despre normalitatea și „romantismul” relațiilor între persoane de același sex?

7- Care programă permite utilizarea de materiale care recomandă și face trimiteri la site-uri cu conținut licențios?

La pagina 135[2] a manualului în discuție, este recomandat profesorilor (și implicit elevilor) un site de literatură feministă. Iată mai jos fragmente dintr-un poem preluat de pe site-ul recomandat:

[…] „ femeia naște femeia n-are voie

în biserică când e pe ciclu

femeia n-are voie să facă sex înainte

de căsătorie femeia n-are voie să

se iubească cu alte femei nu are voie

să nu fie atrasă de bărbați

femeia e întreruptă femeia e slabă

femeia e coasta ruptă femeia e virgină

e pură femeia e curvă femeia are p…

femeia are țâțe și cur femeia și-o cere

femeia se fardează femeia poartă fuste

scurte ca să-i excite pe bărbați […]

și știu că dacă întreb ce-i ăla un bărbat

o să aud:

[…] bărbații gândesc cu p… și trebuie înțeleși

bărbații au voie să facă sex când vor

cu cine vor și n-au nevoie de consimțământ

Pentru informarea dumneavoastră, precizăm că Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei nr. 196/2003 prevede că expunerea în spații publice a unor materiale cu caracter obscen explicit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei[3]. Aceeași lege explică ce înseamnă acte cu caracter obscen: „Prin acte cu caracter obscen se înțeleg gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârșite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificația lor aduc ofensă la pudoare, precum și orice alte forme de manifestare indecentă privind viața sexuală, dacă se săvârșesc în public. (art. 2, alin. 2)

În ce categorie credeți că se încadrează versurile de mai sus, dacă nu în cea sancționată de lege? Vă asumați o reacție în lanț a părinților care își vor invoca drepturile parentale, pe bună dreptate, acționând în instanță atât Ministerul Educației, cât și instituțiile subordonate?

O circumstanță agravantă este afirmația pe care ați făcut-o în cadrul interviului acordat publicației  EduPedu.ro, conform căreia „este un material VERIFICAT și relevant, deci a fost recomandat în deplină cunoștință de cauză.

8 - Conform Art. 69 din Legea Educatiei Naționale, „în unitățile de învățământ de stat sau particulare se utilizează manuale școlare și alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educației”. În Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, se arată că „în unitățile de învățământ se utilizează doar manuale școlare aprobate de Ministerul Educației”  (art. 1, alin. 2)[4].

Solicităm să ne furnizați dovada că acest material (manual/ghid/auxiliar - indiferent cum doriți să-l numiți) este aprobat conform legislației în vigoare.

9. Înainte de a transmite profesorilor din școlile județului Iași informația că pot folosi la clasă acest material, părinții elevilor au fost informați cu privire la conținutul materialului și și-au dat acordul scris pentru expunerea copiilor lor minori la informațiile menționate mai sus?

In mod complet inutil, într-o declarație pentru reporterii BZI, doamna Antonina Bliorț, purtător de cuvânt ISJ Iași, se pierde în considerații despre faptul căla nivelul fiecărei unități școlare a fost desemnat câte un responsabilul cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați”, fără nicio legătură cu aspectele din cuprinsul manualului pe care vi le-am semnalat punctual.

Nu putem să nu remarcăm modul absolut lipsit de respect în care vă referiți la părinții care, într-o situație sau alta, au petiționat Inspectoratul Școlar, ca fiind participanți într-un „scenariu” dreanjant pentru instituția pe care o conduceți, dată fiind obligația instituției de a răspunde tuturor petițiilor.

Ne obligați să vă amintim că dumneavoastră aveți asigurat „obiectul muncii” doar atâta timp cât noi considerăm că sistemul public de învățământ corespunde așteptărilor noastre și ne menținem copiii în acest sistem.

Copiii nu sunt proprietatea statului, nici a unui ISJ și nici a ONG-urilor care insistă să ni-i educe într-un mod pe care îl considerăm inacceptabil. Copiii sunt ai noștri și ne veți respecta drepturile parentale.

Solicităm ca răspunsurile la întrebările de mai sus să fie trimise semnatarilor în termenul legal, pe următoarele adrese de email: contact@aliantaparintilor.ro, federațiaprovita@gmail.com, asociatia.jadl@gmail.com, office@alianta-familiilor.ro, medici.consinformat@aol.com,  contact@stareadelibertate.ro

Solicităm numere de înregistrare pe adresele de email de mai sus.

SEMNATARI:

1- Alianța Părinților, București – prin Președinte Cristian Filip

2- ASOCIAȚIA pentru APĂRAREA FAMILIEI și COPILULUI, prin Președinte Virgiliu Gheorghebiofizician, doctor în bioetică

3- Institutul de Cercetări Psihosociale și Bioetice - prin Președinte prof. Gabriela Alexandru.

4- Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților - București, prin Președinte avocat Marina-Ioana Alexandru

5- Alianța Familiilor din România – prin Președinte avocat Petre Costea

6- Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept – prin Președinte avocat Elena Radu

7- Asociația Christiana București - prin Președinte Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

8- Asociația Medici pentru Consimțământ Informat – Președinte Dr. Anca Nițulescu, Doctor în Medicină

9- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni Suceava – prin Director Dr. Mircea Pușcașu

10- Asociația Calea Neamului - prin Președinte Dr. Mihai Tîrnoveanu

11- Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita - prin Președinte, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

12- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Constanța, prin Președinte Marcel Bouroș

13- Fundația Sf. Irina - prin Președinte Dr. Popescu Ema Mădălina

14-Asociația Bucovina Profundă – prin Vicepreședinte Constantin Barariu

15- StareaDeLibertate - București -  prin Președinte Pompiliu Diplan, specialist IT

16- Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I - prin Președinte Liviu Burcea

17- Liga Pentru Identitate Națională - prin Președinte Paul Ghițiu, publicist

18- Fundația Pentru Oameni - prin Director Cornel Constantin

19- Asociația Europa Veche - prin Președinte Nadia Parascanu

20- Asociația Pro Decizii Informate - prin Stoian George – Daniel, economist

21- Asociația Familia Ortodoxă - prin Președinte Ionel Ieremia

22- Asociația Familia Românească -  prin Vicepreședinte Cătălin Stanciu

23- Asociația Tradiția Românească - prin Președinte Elena Alexa

24- Asociația Scut Botoșenean - prin Președinte Bogdan Cărăușu- jurnalist

25- Asociația Straja Carpaților – Buzău, prin Președinte Cătălin Ioniță

26- Asociația Neamunit – prin Președinte Aureliu Surulescu

27- Frăția Ortodoxă - prin Președinte Dan Grăjdeanu

28- Asociația Prologos - prin Președinte Ciprian Buzner

29- Asociația Down Art Therapy Tg. Jiu - prin Președinte Buțu Radu Bogdan

30- Asociația Firește – Timișoara, prin Președinte Horea Preja

31- Asociația Provita Filiala Galați - prin Președinte Costache Sabina

32- Fundația Creștină Evanghelică „Harul”  Zalău - prin Președinte Constantin Joldes

33- ASCIOR - prin Președinte Nicolae Mușat

34- Asociația Auto Epoca - prin Președinte Viorel Burcea

39- Asociația Sprijin Fără Frontiere - prin Președinte Pungilă Magdalena

40- For God’s Children International - prin Președinte Pungilă Mihai

41- Euro Education Federation - prin copreședinte Cristina Cioabă

42- ASCOR –Filiala Tg. Jiu – prin Președinte Cîrcel Popescu Georgiana

43- Asociația Medicală Concordia 2006, prin Președinte dr. Cristinel Păsălău

44- Asociația „Basarabii”, prin Președinte Eduard Dumitrache

45- Asociatia Creștin Ortodoxă Mama Olga - prin Președinte Ciprian Arsene

46- Asociația Liga Părinților pentru Educație, prin reprezentant Liviu Lupescu

47- Asociația Pro Vita Sfântul Brâncoveanu - Filiala Pitești, prin Președinte Toma Radu Denis

48- Asociația „Darul Vieții” Timișoara - prin Președinte pr. Ioan Chișărău

49- Asociația pentru Libertatea Românilor, prin Președinte prof. Nicolae Livadă

50- Asociația Paradigme educaționale, prin Președinte Felix Godeanu

51- Asociația EURO HOUSE Roșia de Amaradia, prin vicepreședinte Cosacu Dorinel

52- Asociația „Fiii Lupșei”, prin Președinte Corcodel Viorel

53- Asociația Cataleya / Yris, prin Președinte Chiriță Costache Ramona

54- Asociația „Străbunii Europei” prin Președinte Susman Dorina Carmen

55- Asociatia Simplu, prin Vicepreședinte bioinformatician Leonard Vancu

56- Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, prin Președinte Elena Sechila

57-  Asociația Civic Media, prin Președinte Victor Roncea

58- Asociația Pro Consumatori, prin Președinte conf. univ. dr. Costel Stanciu

59- Asociația Sarmizegetusa Regia, prin Președinte Mihai Alionescu

60- Asociația Dor de Vatră, prin Vicepreședinte Aurica Bogojel

61- Asociația Sfântul Stelian, prin reprezentant Mitra Petre

62- Asociația ASTRADROM, prin Președinte Anca Avram

 

Se alătură demersului:

1.      Conf. Univ. Dr. Floarea Damaschin, medic primar igienă

2.     Christa Todea-Gross, medic

3.     Conferențiar Univ. Dr. Popescu Cristian George

4.     Prof. Dr. Ing. Mihai Popescu - Universitatea Politehnică din București

5.     Roșu Florin - Dr. CMI