ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


In atenția doamnei Ministru Ligia Deca    

Stimată Doamnă Ministru,

Stimate Domnule Secretar de Stat,

Subscrisa, Asociația Alianța Părinților, prin reprezentant legal, Popa Olimpia, director Departament Educație-Sănătate, vă solicită ca, în temeiul dispozițiilor art. 31 - Dreptul la informație - din Constituția României și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să ne răspundeți la următoarea întrebare:

      Care este poziția Ministerului Educației cu privire la ideologia de gen?

Pentru evitarea oricăror eventuale neclarități, facem următoarele precizări:

Ideologia de gen consideră că sexul și genul nu sunt sinonime, sexul fiind înnăscut, iar genul ar fi un construct social, eligibil și schimbabil de-a lungul vieții. Această ideologie pretinde că a identificat peste 100 de „genuri”.Genul ar fi, deci,  „rolul social pe care și-l asumă o persoană”.

Sintagmele „identitate de gen” și „egalitate de gen” sunt amândouă concepte fundamentale ale ideologiei de gen.

Egalitatea de gen” nu se referă numai la egalitatea femeilor cu bărbații, ci are în vedere multitudinea de „genuri” cu care o persoană s-ar putea identifica prin liberă alegere, adică prin impresie subiectivă.

Prin extinderea utilizării sintagmei „egalitate de gen” și cu referire la „egalitatea femeilor cu bărbații”, s-a creat în mod deliberat o confuzie care face ca celelalte „genuri” care intră în definiție să fie trecute cu vederea de către persoanele neavizate.

Solicităm, deci, poziția oficial asumată a Ministerului Educației cu privire la ideologia de gen, deoarece această poziție se răsfrânge inevitabil asupra viziunii educaționale a instituției și, deci, asupra școlii și elevilor.

Refuzul Ministerului Educației de a ne răspunde la întrebări punctuale legate de materialul „Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învățământul preuniversitar” (distribuit în format PDF de către ISJ- Iași tuturor școlilor din județ, popularizat de Casele Corpului Didactic Sibiu și Olt, promovat de ISJ- Suceava și ajuns în format fizic la ISJ- Cluj), accesul neîngrădit în școli al  oricărui ONG care desfășoară programe de îndoctrinare cu ideologia de gen, proiectul SNEP din 2018 – retras în urma protestului prompt al părinților, toate acestea fac necesară clarificarea pe care o solicităm în temeiul dispozițiilor legale menționate.

Asumarea tranșantă a unei poziții în această chestiune reprezintă o probă de onestitate a Ministerului Educației în relația cu părinții, care au dreptul să știe ce așteptări pot să aibă de la ministerul pe care îl conduceți, minister ale cărui direcții de acțiune trebuie să fie transparente și previzibile.

Asumarea unei poziții cu privire la ideologia de gen reprezintă, în același timp, o obligație instituțională pe care solicităm să o îndepliniți într-un mod neechivoc, fără eufemismele specifice tocmai acestei ideologii („diversitate”, „incluziune”, „non-discriminare”, „libertate de expresie”, „libertatea școlilor de a-și alege activitățile extrașcolare” etc) și fără trimiteri la documentele U.E, care sunt „recomandări” și nu prevalează asupra dreptului constituțional al părinților „de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine” .

Solicităm număr de înregistrare și răspuns în termen legal pe adresa: contact@aliantaparintilor.ro

 

Cu stimă,

Popa Olimpia - Director Departament Educație-Sănătate

 

Vicepreședinte                                                                            

Ionel Rusei