ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Către Ministerul Educației

În atenția

Doamnei Ligia Leca – Ministru al Educației

Domnului Sorin Ion - Secretar de stat - Învățământ preuniversitar


Stimată Doamnă Ministru,

Stimate Domnule Secretar de stat,

Recent, Alianța Părinților din România și alte câteva zeci de ONG-uri și-au exprimat public poziția[1] cu privire la recomandarea transmisă cadrelor didactice de către de ISJ –Iași, CCD-Sibiu și CCD-Olt, de a utiliza în cadrul orelor de consiliere și orientare Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen, elaborat în cadrul proiectului EGALIS.

Ca urmare, Coaliția pentru Egalitate de Gen a remis, în data de 4.11.2022, un comunicat[2]  în care, între altele, se precizează faptul că Înainte de lansarea din luna septembrie, materialul a fost transmis Ministerului Educației. În răspunsul primit de la Minister este evidențiată utilitatea manualului realizat ca „material-suport elaborat în sprijinul profesorilor și al elevilor”.

De asemenea, suntem informați că „în procesul de elaborare a manualului au fost consultate peste 40 cadre didactice și practicieni în domeniu”.

În baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1- În Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, se arată că „în unitățile de învățământ se utilizează doar manuale școlare aprobate de Ministerul Educației”  (art. 1, alin. 2)[3].

Solicităm să ne comunicați dacă Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen (cu titlul complet Egalitatea de gen. Predarea și integrarea în învățământul preuniversitar)  a fost aprobat de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), organ aflat în subordinea Ministerului Educației, care coordonează evaluarea manualelor școlare.

2- În cazul în care manualul NU a fost aprobat de Ministerul Educației, solicităm să ne comunicați care este  baza legală a recomandării lui de către ISJ –Iași, CCD-Sibiu și CCD-Olt pentru utilizarea la clase.

3- In cazul în care manualul a fost aprobat de Ministerul Educației, solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

a- Exemplele de  la pag 195 – 196 ale manualului (prin care homosexualitatea și modul de viață LGBTQ+ sunt prezentate ca fiind normale),ilustrează și viziunea educațională a Ministerul Educației, care este de acord cu promovarea acestor conținuturi la clasele de elevi ?

Laura a înjurat-o pe iubita ei atunci când aceasta a ieșit în oraș cu altă fată.”

Teo se prezintă ca fiind o persoană non-binară. De atunci primește amenințări cu bătaia de la vecinii de bloc.”

 „Cristiîi interzice iubitului lui să iasă în oraș cu prietenii lui sau să meargă la petreceri fără el.

b- Ministerul Educației este de acord cu următoarele afirmații, existente la pagina 58, și consideră oportun ca ele să fie transmise elevilor?

„Gen. Totalitatea caracteristicilor sociale și culturale care împart oamenii, de obicei, în două categorii: bărbați și femei”. 

„Dacă sexul este înnăscut, genul este atribuit social și cultural (!), acesta se construiește în timp (!) în funcție de normele și cutumele societății (!), astfel că putem vorbi de fluiditatea genului (!) în timp și spațiu

c- Intre partenerii proiectului EGALIS,  care au produs manualul în discuție, se numără și asociația Sexul vs. Barza. Viziunea „educațională” a acestui ONG transpare în manual și este accesibilă pe platforma autointitulată „prima platformă de educație sexuală în format video pentru adolescenți”, pusă la dispoziția copiilor în 2013. Mai jos, mostre de educație sexuală de pe platforma asociației Sexul și Barza, partener EGALIS:

:„OK, la ce vă gândiți când vă gândiți la sex? [...] fix la relatii sexuale, la penis în vagin. Mai puțin la sexul dintre două fete și doi bărbați, nu? Mda, aflați că asta e cam nedrept.”[4]

„Ceea ce în filmele porno pare a fi absolut normal nu e mereu așa în viața reală: sexul anal e în realitate mai puțin popular decât în filmele porno, iar a ejacula pe cineva nu e un lucru care face plăcere neapărat majorității oamenilor.”

Solicităm ca Ministerul Educației să precizeze dacă consideră această abordare ca fiind adecvată și dacă această viziune educațională corespunde viziunii Ministerului Educației. 

4- Cum apreciază Ministerul Educației activitățile desfășurate în cadrul proiectului EGALIS, de către Coaliția pentru Egalitate de Gen, între care amintim evenimentul „Cum (n)avem orgasm/bani/copii”, promovat pe pagina de facebook a organizației și ilustrat cu un afiș edificator?[5]?

5- Menționăm că  Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precizează, în art. 7, că „în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic”.

Considerați că exemple precum toate cele de mai sus se încadrează în sfera moralității?

Solicităm ca răspunsurile la întrebările de mai sus să fie trimise semnatarilor în termenul legal, pe următoarele adrese de email: contact@aliantaparintilor.ro, federațiaprovita@gmail.com, asociatia.jadl@gmail.com , office@alianta-familiilor.ro medici.consinformat@aol.com ,  contact@stareadelibertate.ro

Solicităm numere de înregistrare pe adresele de email de mai sus.

SEMNATARI:

1- Alianța Părinților, București – prin Președinte Cristian Filip

2- ASOCIAȚIA pentru APĂRAREA FAMILIEI și COPILULUI, prin Președinte Virgiliu Gheorghebiofizician, doctor în bioetică

3- Institutul de Cercetări Psihosociale și Bioetice - prin Președinte prof. Gabriela Alexandru.

4- Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților - București, prin Președinte avocat Marina-Ioana Alexandru

5- Alianța Familiilor din România – prin Președinte avocat Petre Costea

6- Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept – prin Președinte avocat Elena Radu

7- Asociația Christiana- București- prin Președinte Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă

8- Asociația Medici pentru Consimțământ Informat – Președinte Dr. Anca Nițulescu, Doctor în Medicină

9- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni- Suceava – prin Director Dr. Mircea Pușcașu

10- Asociația Calea Neamului - prin Președinte Dr. Mihai Tîrnoveanu

11- Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita - prin Președinte, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

12- Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Constanța, prin Președinte Marcel Bouroș

13- Fundația Sf Irina- prin Președinte Dr. Popescu Ema Mădălina

14-Asociația Bucovina Profundă – prin Vicepreședinte Constantin Barariu

15- StareaDeLibertate - București -  prin Președinte Pompiliu Diplan, specialist IT

16- Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I- prin Președinte Liviu Burcea

17- Liga Pentru Identitate Națională- prin Președinte Paul Ghițiu, publicist

18- Fundația Pentru Oameni- prin Director Cornel Constantin

19- Asociația Europa Veche- prin Președinte Nadia Parascanu

20- Asociația Pro Decizii Informate- prin Stoian George – Daniel- economist

21- Asociația Familia Ortodoxă- prin  Președinte Ionel Ieremia

22- Asociația Familia Românească -  prin Vicepreședinte Cătălin Stanciu

23- Asociația Tradiția Românească - prin Președinte Elena Alexa

24- Asociația Scut Botoșenean - prin Președinte Bogdan Carausu- jurnalist

25- Asociația Straja Carpaților – Buzău, prin Președinte Cătălin Ioniță

26- Asociația Neamunit – prin Președinte Aureliu Surulescu - actor

27- Frăția Ortodoxă - prin Președinte Dan Grajdeanu

28- Asociația Prologos - prin Președinte Ciprian Buzner

29- Asociația Down Art Therapy- Tg-Jiu- prin Președinte Buțu Radu Bogdan

30- Asociația Firește – Timișoara, prin Președinte Horea Preja

31- Asociația Provita-  Filiala Galați - prin Președinte Costache Sabina

32- Fundația Creștină Evanghelică "Harul" -  Zalău -  prin președinte Constantin Joldes

33- ASCIOR- prin Președinte Nicolae Mușat

34- Asociația Auto Epoca- prin Președinte Viorel Burcea

35- Fundația Creștină Evanghelică "Harul"  prin Președinte Constantin Joldes

36- Popescu Cristian George- Conferențiar Univ. Dr - Popescu Cristian George

37- Mihai Popescu- Prof. Dr. Ing. - Universitatea Politehnică din București

38- Roșu Florin- Dr. CMI

39- Asociația Sprijin Fără Frontiere- prin Președinte Pungilă Magdalena

40- For God’s Children International- prin Președinte Pungilă Mihai

41- Euro Education Federation- prin copreședinte Cristina Cioabă

42- ASCOR –Filiala Tg. Jiu – prin Președinte Cîrcel Popescu Georgiana

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews